Xuống dòng trong c++

  -  

là gì, trong C được sử dụng trong số câu lệnh như thế nào. Các chú ý khi áp dụng nhằm tránh phân phát sinh những lỗi trong lập trình C. Toàn bộ sẽ được giải đáp ngay sau đây

là gì vào C

Đầu tiên bọn họ hãy quan gần kề 2 chương trình dưới đây để nhận ra điểm bình thường của cú pháp trong cả hai chương trình

*

Chương trình thiết bị nhất

*

Chương trình đồ vật 2

Cả 2 chương trình đều sở hữu chung 1 điểm sáng đó là cú pháp được áp dụng trong câu lệnh thông tin ra màn hình hiển thị printf

Trong ngôn từ lập trình C, là cú pháp xuống mẫu ngay sau khi thực hiện nay 1 thao tác nào đó

Ví dụ:

printf(“Nhap vao ten cua ban: ”);

Thì ngay sau khi thông báo được xuất ra màn hình, nhỏ trỏ loài chuột cũng mặt khác xuống dòng

Còn vào trường hợp:

printf(“Nhap vao ten cua ban: ”); không có thì con trỏ chuột sẽ sinh hoạt cuối cùng vẫn sinh sống ngay dòng thông tin vừa được xuất ra màn hình

*

Mục đích của câu lệnh này sẽ là giúp bạn lập trình dễ ợt nhập dữ liệu vào cùng quan sát các số liệu một cách tiện lợi và giảm bớt xảy ra những sai sót.

Một số lấy ví dụ về câu lệnh

Ví dụ 1: 

Chương trình 1:

#include  int main() char ten; printf(“Nhap ten cua ban: “); scanf(“%s”, ten); printf(“Ten cua ban la: “, ten); return 0;

Kết quả lúc chạy chương trình sẽ là:

*

Trong trường hợp này không tồn tại cú pháp xuống cái nên tác dụng xuất ra screen sẽ được hiển thị trên thuộc 1 dòng

Ví dụ 2: 

Chương trình 2:

#include  int main() char ten; printf(“Nhap ten cua ban: ”); scanf(“%s”, ten); printf(“Ten cua ban la: “, ten); return 0;

Kết quả lúc chạy lịch trình sẽ là:

*

Trong trường phù hợp này, nghỉ ngơi câu lệnh: printf(“Nhap ten cua ban: ”); có thực hiện cần khi thông tin ra màn hình hiển thị thì nhỏ trỏ chuột lập tức được xuống dòng. Còn ở câu lệnh đồ vật 2 không tồn tại nên công dụng trả về thuộc trên 1 dòng.

Ví dụ 3: 

#include  int main() char ten; printf(“Nhap ten cua ban: ”); scanf(“%s”, ten); printf(“Ten cua ban la: ”, ten); return 0;

Kết quả lúc chạy lịch trình sẽ là:

*

Trong trường vừa lòng này cả hai dòng thông tin nhập cùng xuất dự liệu đều phải có sử dụng nên tác dụng là bé trỏ loài chuột sẽ tự động hóa xuống cái sau mỗi loại lệnh.