Sports Flashcards

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Sports flashcards

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạo
*


Xem thêm: Cách Sử Dụng Bàn Ủi Tiết Kiệm Điện Cho Mọi Nhà, Cách Sử Dụng Bàn Ủi Khô Philips Đúng Nhất

1The statue of Liberty is one of the most famous.......in the United Srates

A.towers B.landmarks C.capitals D.cities

2.Which thể thao happens in a ring?

A.Boxing B.Basketball C.Aerobics D.swimming 

 


1.How long a marathon?

2.Were there Olympic Games in 2011?

3.Which thể thao happens in a ring?

TRẢ LỜI CÂU HỎI????HELP ME


12. Sports and games___ an important part in our lives.A. Play B. Vày C. Go D. Make13. Badminton requires only a net, a racket, and a birdie or ________.A. Ball B. Ski C. Shuttlecock D. Goggles14 Which thể thao happens in a ring?A. Boxing B. Basketball C. Aerobics D. Swimming15. The package includes a tour of Sydney’s famous _________.A. Opera House B. Eiffel Tower C. Big Ben D. White House16. _________ a nice day! Shall we go swimming?A. How B. When C. What D. Which"các bạn ơi giúp mình nhé"

12. Sports & games___ an important part in our lives.A. Play B. Vị C. Go D. Make13. Badminton requires only a net, a racket, và a birdie or ________.A. Ball B. Ski C. Shuttlecock D. Goggles14 Which sport happens in a ring?A. Boxing B. Basketball C. Aerobics D. Swimming15. The package includes a tour of Sydney’s famous _________.A. Opera House B. Eiffel Tower C. Big Ben D. Trắng House16. _________ a nice day! Shall we go swimming?A. How B. When C. What D. Which"các các bạn ơi giúp mình nhé"
Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Microsoft Word (Product Activation Failed)

12. Sports and games___ an important part in our lives.A. Play B. Bởi C. Go D. Make13. Badminton requires only a net, a racket, and a birdie or ________.A. Ball B. Ski C. Shuttlecock D. Goggles14 Which thể thao happens in a ring?A. Boxing B. Basketball C. Aerobics D. Swimming15. The package includes a tour of Sydney’s famous _________.A. Opera House B. Eiffel Tower C. Big Ben D. White House16. _________ a nice day! Shall we go swimming?A. How B. When C. What D. Which

12. Sports and games___ an important part in our lives.A. Play B. Vì chưng C. Go D. Make13. Badminton requires only a net, a racket, and a birdie or ________.A. Ball B. Ski C. Shuttlecock D. Goggles14 Which sport happens in a ring?A. Boxing B. Basketball C. Aerobics D. Swimming15. The package includes a tour of Sydney’s famous _________.A. Opera House B. Eiffel Tower C. Big Ben D. White House16. _________ a nice day! Shall we go swimming?A. How B. When C. What D. Which