VIẾT ĐOẠN VĂN BẰNG TIẾNG ANH VỀ TÌNH BẠN

     

“Friends are needed in every stage of life.” bằng hữu luôn quan trọng trong mọi quy trình của cuộc sống. Dù trong ngôn ngữ nào cũng ko thiếu những mỹ từ để nói về tình bạn. Cùng học tiếng Anh qua bài luận giờ anh về tình bạn dưới phía trên nhé:

*

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TÌNH BẠN

Friendship is one of the most precious presents of life. Friendship makes life, sweet and pleasant experience. Friendship is indeed, an asset in life.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về tình bạn

Tình các bạn là trong những món quà quý giá nhất của cuộc sống. Tình bạn làm cho cuộc sống đời thường thêm và lắng đọng và dễ dàng chịu. Tình chúng ta thực chất, là một gia sản trong cuộc sống.

Friendship is good và necessary. Man cannot live all alone because he is a social being. He needs someone to cốt truyện his joys and sorrows. There goes a saying “Friendship increases happiness & diminishes misery by doubling our joy & dividing our grief”.

Tình bạn giỏi và đề xuất thiết. Con người không thể sống một mình vì họ là những hữu thể thôn hội. Họ phải có một ai kia để share những nụ cười và nỗi bi quan của mình. Bao gồm một lời nói rằng “Tình chúng ta làm tăng hạnh phúc và sút bớt khổ sở bằng bí quyết nhân đôi nụ cười và phân tách nhỏ nỗi bi lụy của bọn chúng tôi”.

Friendship can make or break us. It all depends on how we choose our friends. We spent much of our time with them. Their mental outlook, behaviour, attitudes affect us too. Today, many youngsters have become social nuisance mainly due lớn bad friends. Therefore, we have to choose our friends very carefully. We have lớn remember the maxim “All that glitters is not gold”. We have to distinguish between fair-weather friends và true friends. True friends remain with us through thick and thin while fair-weather friends are found only during sunny days.

Xem thêm: Mẫu Trang Trí Lớp Học Cấp 2 7 Trang Trí Lớp Học Ý Tưởng, Top 8 Trang Trí Lớp Học Cấp 2 2022

Tình chúng ta cũng có thể tạo đề nghị hoặc làm hỏng chúng ta. Vớ cả phụ thuộc vào vào cách họ chọn bạn. Họ dành nhiều thời gian với họ. Tinh thần, hành vi, thái độ của mình cũng ảnh hưởng đến bọn chúng ta. Ngày nay, nhiều người trẻ đang trở thành mối phiền toái thôn hội đa số là do bạn bè xấu. Bởi đó, bọn họ phải chọn các bạn thật cẩn thận. Bọn họ phải lưu giữ câu châm ngôn “Tất cả đông đảo gì lấp lánh lung linh không bắt buộc là vàng”. Chúng ta phải rõ ràng giữa bằng hữu nhất thời với người bạn thật sự. Người các bạn thật sự ở lại với bọn họ qua những thăng trầm cuộc sống, vào khi bạn bè nhất thời chỉ được nhìn thấy giữa những ngày nắng.

True friendship is a feeling of love, sharing và caring. It is a feeling that someone understands & appreciates you as you are, without any flattery. It gives a feeling that you are ‘wanted’ và that you are ‘someone’ và not a faceless being in the crowd. True friendship knows no boundaries of caste, creed, race & sex.

Tình bạn đúng nghĩa là cảm xúc yêu thương, share và siêng sóc. Đó là một cảm hứng rằng ai đó hiểu với biết ơn các bạn vì các bạn tồn tại, nhưng mà không cần bất kỳ sự nịnh hót nào. Nó sẽ đem lại cảm giác rằng chúng ta ‘được muốn’ và rằng bạn là ‘ai đó’ mà lại không phải là một trong người vô danh trong đám đông. Tình bạn đúng nghĩa không tồn tại ranh giới về giai cấp, tín ngưỡng, chủng tộc giỏi giới tính.

Good friends are great pillars of life. A person who has true friends in life is lucky enough. It does not matter how often you meet your friends, but how much you care và feel for another in good times as well as in bad times.

Xem thêm: Tính Chất Của Trực Tâm Là Gì, Tính Chất Trực Tâm Của Tam Giác

Những bạn bạn xuất sắc là các cột trụ béo của cuộc sống. Một người dân có một người các bạn thật sự trong cuộc sống đời thường đã là điều may mắn. Nó không đặc biệt rằng bạn có chạm chán gỡ bằng hữu của mình thường xuyên không, mà là mức độ bạn thân thương và thấu hiểu với nhau trong khi tốt đẹp cũng giống như trong lúc nặng nề khăn.

Một bài luận giờ anh hay phải đưa ra được những mặt đối lập của một vấn đề. Dùng các trích dẫn, châm ngôn tuyệt tục ngữ cũng là một cách để bài viết thêm sinh động và hấp dẫn đấy! các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều bài luận giờ anh theo nhà đề ở dưới nhé!