Vật Lý 9 Bài 1 Sbt

  -  

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 4 SBT đồ Lí 9

Bài 1 trang 4 sách bài tập đồ gia dụng Lí 9: Khi đặt vào dây dẫn một hiệu điện nuốm 12V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó là 0,5A. Trường hợp điện cố đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến mức 36V thì cường độ chạy qua nó là bao nhiêu.

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:


Bạn đang xem: Vật lý 9 bài 1 sbt

*

*

Bài 2 trang 4 sách bài xích tập trang bị Lí 9: Cường độ cái điện chạy qua 1 dây dẫn là 1,5A khi này được mắc vào hiệu điện núm 12V. Mong mỏi dòng điện chạy qua dây dẫn đó tạo thêm 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế cần là bao nhiêu ?

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 1,5A; I2 = I1 + 0,5 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*

Trong đó I2 = I1 + 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn mẫu điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên 0,5A thì hiệu năng lượng điện thế yêu cầu là:


*

Bài 3 trang 4 sách bài xích tập đồ Lí 9: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện vắt 6V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói rằng: Nếu giảm hiệu điện núm đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì loại điện chạy qua dây khi đó có độ mạnh là 0,15A. Theo em hiệu quả này đúng xuất xắc sai? vày sao?

Tóm tắt:

U1 = 6V; I1 = 0,3A; U2 = U1 – 2 V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:


Xem thêm: Xe Ta Bon Trên Dặm Đường - Bài Hát Xe Ta Bon Bon Trên Dằm Đường

*

trong kia U2 = U1 – 2V = 6 – 2 = 4 V

Nếu sút hiệu điện chũm đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì mẫu điện chạy qua dây dẫn lúc đó có cường độ là
Kết trái I = 0,15A là sai vày đã nhầm là hiệu năng lượng điện thê giảm đi hai lần. Theo đầu bài, hiệu điện thế giảm sút 2V tức là còn 4V. Lúc ấy cường độ dòng điện là 0,2A.Bạn đã xem: Giải sbt trang bị lí 9 bài xích 1

Bài 4 trang 4 sách bài tập trang bị Lí 9: lúc để hiệu điện nắm 12V vào nhị đầu một dây thì loại điện chạy qua bao gồm cường độ 6mA. Mong mỏi dòng điện chạy qua dây dẫn đó bao gồm cường độ sụt giảm 4mA thì hiệu điện nắm là:

A. 3V

B. 8V

C. 5V

D. 4V

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 6mA = 0,006 A; I2 = I1 – 4mA = I1 – 0,004 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:
trong đó I2 = I1 – 0,004 A = 0,006 – 0,004 = 0,002 A

→ hy vọng cho loại điện chạy qua dây dẫn bao gồm cường độ sụt giảm 4mA thì hiệu điện vắt là Giải bài tập vật dụng lý lớp 9
Chọn câu D: 4V.

Bài 5 trang 4 sách bài xích tập thứ Lí 9: Cường độ mẫu điện chạy qua 1 dây dẫn nhờ vào như gắng nào vào hiệu điện rứa giữa nhị đầu dây dẫn đó

A. Không thay đổi khi chuyển đổi hiệu năng lượng điện thế

B. Tỉ lệ thành phần nghịch với hiệu năng lượng điện thế

C. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện thế

D. Sút khi tăng hiệu điện thế

Lời giải:

Cường độ loại điện chạy qua chiêu mộ dây dẫn dựa vào vào hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu dây dẫn đó do công thức: I = U/R

Vì vậy cường độ cái điện chạy qua một dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện ráng đặt vào đầu nhì dây dẫn đó.


Follow Us


Có gì mới
Xem thêm: Top 19 Nhạc Trữ Tình Tiếng Anh Là Gì, Nhạc Trữ Tình Trong Tiếng Anh Là Gì

Trending