GETTING STARTED UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE

     

Dưới đấy là phần khởi cồn của Unit 2, nhằm reviews về chủ thể xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài xích tập cùng phần dịch nghĩa nhằm giúp chúng ta hiểu cùng làm bài bác tập tốt hơn,


*

1. Listen & read

Nguyen: Nguyen speakingNick: Hi Nguyen, how`s your stay there?Nguyen: Hi Nick! Well, it;s more exciting than I expected.Nick: What are you doing?Nguyen: Lots of things. It`s harvest time, so we help load the rice onto buffalo-drawn carts, ride it trang chủ and dry it. Have you ever ridden a cart?Nick: No, but I`d lượt thích it.Nguyen: & sometimes I go herding the buffaloes with the boys.Nick: You`ve made new friends?Nguyen: Yeah - right on my fiest day. They came and we went flying kites together.Nick: Where can you buy a kite in the countryside?Nguyen: The people here don`t buy kites - they make them. My grandfather`s made me the largest, most colourful kite I`ve ever had. It looks great up there in the sky.Nick: Oh, I`m so envious!Nguyen: Ha...ha...I guess. I live more happily here, và there`s still a lot more to lớn explore.Nick: Sounds great!Nguyen: and everything seems khổng lồ move more slowly here than in the city.Nick: I wish I could join...

Bạn đang xem: Getting started unit 2: life in the countryside

Dịch:

Nguyen: Nguyên vẫn nói đây.Nick: chào Nguyên, bạn ở đây thế làm sao rồi?Nguyên: xin chào Nick! À, độc đáo hơn mình ý muốn đợi đấy.Nick: Cậu đang làm gì vậy?Nguyên: Nhiều câu hỏi lắm. Đến thời hạn thu hoạch rồi, vì vậy nhà mình giúp cài đặt lúa lên xe cộ trâu, dắt nó về nhà cùng phơi lúa. Cậu từng lái xe đó chưa?Nick: Chưa, nhưng bạn thích lắm.Nguyên: với thỉnh nháng mình di chăn trâu với những chúng ta nam.Nick: Cậu tất cả kết bạn mới không?Nguyên: tất cả - vào ngày thứ nhất của mình. Họ đã đi đến và chúng mình đi thả diều thuộc nhau.Nick: chúng ta cũng có thể mua một con diều chỗ nào nơi miền quê?Nguyên: fan dân tại đây không sở hữu diều - bọn họ tự làm chúng. Ông nội mình đã khiến cho mình con diều đầy color nhất, lớn số 1 mà bản thân từng có. Nó trông thật béo tròn trên bầu trời.Nick: Ồ, mình ganh tị quá!Nguyên: Ha... Ha... Ha... Mình đoán vậy. Mình sống vui hơn ở đây và vẫn có rất nhiều điều để khám phá.Nick: Nghe thiệt tuyệt!Nguyên: Và hồ hết thứ sinh hoạt đây dường như diễn ra lờ lững hơn so với nghỉ ngơi thành phố.Nick: Mình ước ao rằng mình hoàn toàn có thể tham gia..

a.Are these sentences true (T) or false (F)?

1. Nguyen didn`t think country life could be so interesting. T2. Nguyen never join the boys in herding the buffaloes. F3. Rice is transported trang chủ on truck. F4. Nick would like to visit the countryside at harvest time. T5. Nguyen thinks life in the thành phố is faster than that in the countryside.T

b. Answer the following questions.

1. Where is Nguyen now?

He’s in the countryside. Anh ấy vẫn ở miền quê.

2. When was he able lớn make new friend?

Right on his first day here. Ngày vào ngày thứ nhất anh ấy sống đây.

3. What is Nguyen’s kite like?

It’s big and colorful. Nó lớn và đầy màu sắc.

4. Who is Nguyen probably staying with?

His grandfather. Ông nội của anh ấy ấy.

Xem thêm: Bộ Điều Khiển Hồng Ngoại Đa Năng Xiaomi Mijia, Universal Remote Control

5. Does Nick want to lớn be with Nguyen?

Yes, he does. Có

c. Complete the sentences with the words int he box.

1. When a thing has of bright colours, it is ___colorful ___.2. When people are not in a hurry, they ___move slowly ___.3. A busy time when people collect their crops is called ___harvest time ___.4. A place where rice grows is called a ___paddy fields ___.5. My brother is taking his buffaloes out lớn feed them. He`s ___herding ___ them.6. Rice is loaed onto a ___buffalo-drawn cart ___ khổng lồ transport it home. Buffalo-drawn cart herding harvest time colourful move slowly paddy field.

d. In groups, discuss and find how Nguyen feels about his stay in the countryside. Tick (v) the appropriate box. Look for expressions from the conversation to support your ideas.

1. He likes it2. He doesn`t mind it.3. He doesn`t lượt thích it.

2. Match the activities with the pictures.

Nối các chuyển động với tranh tương ứng

*

1 - e

2 - f

3 - a

4 - c

5 - d

6 - b

3. Can you think of some more things that children bởi vì in the countryside? Make a list.

Example: They climb trees.

They go swimming in the river.

Xem thêm: Ngày Thần Tài 2022 Là Ngày Nào? Mua Vàng Gì Ngày Vía Thần Tài Để Không Mất Giá?

Gợi ý:

go fishingegg collectingfeed the animalsbuild the straw into a stacksee farmer lớn plough the fieldsloading the riceherding the buffaloesflying a kite

4. GAME: COUNTRYSIDE CHARDES

Play charades in two teams using the class danh mục of countryside activities from 3. The teacher whispers an activity khổng lồ one person from Team 1. This person mimes the activity for their team to lớn guess. If their team guesses incorrectly, Team 2 can try. The teams take turns until all the activities have been mimed. The team with the most points wins.