Giải Vnen Toán 7 Bài 6: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ

     

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây


Bạn đang xem: Giải vnen toán 7 bài 6: lũy thừa của một số hữu tỉ

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài bác 7: Lũy vượt của một số hữu tỉ (tiếp) giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 21: Tính cùng so sánh:

a)(2.5)2 với 22.52

*

Lời giải

Ta có: a)(2.5)2 = 102 = 100

và 22 .52 = 4.25 = 100

⇒(2.5)2 = 22 .52

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 6 trang 21: Tính:

*

b) (1,5)3.8

Lời giải

Ta có:

*

b) (1,5)3.8 = (1,5)3.23 = (1,5.2)3 = 33 = 27

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 21: Tính với so sánh:

*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 21: Tính
*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 6 trang 22: Tính

a) (0,125)3.83 b) (-39)4: 134

Lời giải

Ta có:

a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3 = 13 = 1

b) (-39)4: 134 = (-39/13)4 = -34 = 81

Bài 34 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): vào vở bài xích tập của công ty Dũng có bài làm sau:

a) (-5)2 . (-5)3 = (-5)6

b) (0,75)3 : 0,75 = (0,75)2

c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)2

*

Hãy kiểm soát lại những đáp số và sửa lại khu vực sai (nếu có)

Lời giải:

– những câu không nên là a, c, d, f

– những câu và đúng là b, e

Sửa lại:

a)(-5)2.(-5)3 = (-5)2+3 = (-5)5


c)(0,2)10:(0,2)5 = (0,2)10-5 = (0,2)5


*

Bài 35 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Ta quá nhận tính chất sau đây: cùng với a ≠ 0, a ≠ ±1 trường hợp am = an thì m = n. Phụ thuộc tính chất này hãy tìm các số thoải mái và tự nhiên m cùng n biết:

*

Lời giải:

*

Bài 36 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy vượt của một số hữu tỉ :

a) 108 . 28

b) 108 : 28

c) 254 . 28

d) 158 . 94

e) 272 : 253

Lời giải:

a) 108 . 28 = (10.2)8 = 208

b) 108 : 28 = (10:2)8 = 58

c) 254 . 28 = 58 . 28 = 108

d) 158 . 94 = 158 . 38 = 458

e) 272 : 253 = (33)2 : (52)3 = 33.2 : 52.3 = 36 : 56 =

*

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Tính cực hiếm của biếu thức sau:

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết các số 227 với 318 dưới dạng các lũy thừa gồm số nón là 9.

b) Trong nhị số 227 cùng 318 số nào bự hơn.

Lời giải:

a) Ta gồm 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) bởi 8 9 9 tuyệt 227 18

Bài 39 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): đến x ∈ Q với x ≠ 0. Viết x10 dưới dạng:

a) Tích của hai lũy thừa trong các số ấy có một thừa số là x7.

b) Lũy quá của x2.

c) yêu quý của nhì lũy thừa trong những số đó số bị phân chia là x12.

Lời giải:

a) x10 = x3 . X7

b) x10 = (x2)5

c) x10 = x12 : x2

Bài 40 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 41 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

Bài 42 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): tìm số tự nhiên và thoải mái n, biết :

*

Lời giải:

*

Bài 43 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Đố: biết rằng 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385, đố em tính cấp tốc được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

Lời giải:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

= (2.1)2 + (2.2)2 + (2.3)2 … (2.10)2

= 22.12 + 22.22 + 22.32 + … + 22.102

= 22 (12 + 22 + … + 102 )

= 4 . 385 = 1540


bài bác giải này có hữu ích với chúng ta không?

nhấn vào một ngôi sao 5 cánh để đánh giá!
Xem thêm: Những Câu Chúc Sinh Nhật Hay Cho Bạn Bè, Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Thân Hay Nhất

gởi Đánh giá chỉ

Đánh giá bán trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 915

chưa xuất hiện ai đánh giá! Hãy là bạn đầu tiên đánh giá bài này.


Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí tổn dưới BẤT KỲ vẻ ngoài nào!


*

Điều hướng bài bác viết


Bài 5: Lũy thừa của một trong những hữu tỉ
Luyện tập trang 22-23
© 2021 học tập Online thuộc soulcake.vn


Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Tính Diện Tích Parabol Và Trục Hoành, Hướng

Cung cấp vì WordPress / Giao diện xây cất bởi soulcake.vn