Toán lớp 4 trang 176

  -  

- Tìm giá trị của 1 phần bằng giải pháp lấy tổng hai số phân chia cho toàn bô phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 176

- search số bé xíu (lấy giá bán trị một phần nhân cùng với số phần của số bé).

- tìm kiếm số béo (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Cột lắp thêm hai: 

Coi số nhỏ xíu gồm (1) phần thì số lớn gồm (6) phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

(1 + 6 = 7) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

(91 : 7 imes 1 = 13)

Số to là:

(91-13=78) 

+) Cột thứ ba:

Coi số bé bỏng gồm (2) phần cân nhau thì số lớn gồm (3) phần như thế.

Tổng số phần đều nhau là:

( 2+ 3=5) (phần)

Số nhỏ bé là:

(170:5 imes 2 = 68)

Số béo là:

( 170-68 =102 ) 

+) Cột trang bị tư:

Coi số nhỏ nhắn gồm (3) phần cân nhau thì số lớn có (5) phần như thế.

Tổng số phần đều bằng nhau là: 

( 3+5=8 ) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

(216: 8 imes 3 = 81)

Số mập là:

( 216- 81= 135) 

 Vậy ta gồm bảng tác dụng như sau :

Tổng hai số

(91)

(170)

(216)

Tỉ số của nhì số

 $$1 over 6$$

 $$2 over 3$$

$$3 over 5$$

Số bé

 (13)

 (68)

 (81)

Số lớn

( 78)

 (102)

(135)


bài xích 2


Video lý giải giải


Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu hai số

(72)

(63)

(105)

Tỉ số của nhì số

 $$1 over 5$$

 $$3 over 4$$

 $$4 over 7$$

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

Phương pháp giải:

1. Tìm kiếm hiệu số phần bởi nhau.

2. Tìm cực hiếm của một phần bằng bí quyết lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bởi nhau.

3. Search số nhỏ bé (lấy giá chỉ trị 1 phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số khủng (lấy số bé xíu cộng với hiệu của nhì số ...).

Lời giải đưa ra tiết:

+) Cột thiết bị hai:

Coi số bé xíu gồm (1) phần thì số lớn có (5) phần như thế.

Hiệu số phần đều nhau là:

(5 - 1 = 4) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

(72 : 4 imes 1 = 18)

Số mập là:

(18 + 72 = 90)

+) Cột lắp thêm ba:

Coi số nhỏ nhắn gồm (3) phần đều bằng nhau thì số lớn bao gồm (4) phần như thế.

Hiệu số phần cân nhau là:

(4 - 3 = 1) (phần)

Số bé bỏng là:

(63 : 1 imes 3 = 189)

Số mập là:

(189 + 63 = 252)

+) Cột máy tư:

Coi số nhỏ nhắn gồm (3) phần bằng nhau thì số lớn gồm (7) phần như thế.

Hiệu số phần đều nhau là:

(7 - 4 = 3) (phần)

Số bé bỏng là:

(105 : 3 imes 4 = 140)

Số khủng là:

(140 + 105 = 245)

Ta tất cả bảng tác dụng như sau: 

Hiệu hai số

(72)

(63)

(105)

Tỉ số của nhì số

 $$1 over 5$$

 $$3 over 4$$

 $$4 over 7$$

Số bé

 (18)

 (189)

 (140)

Số lớn

( 90)

( 252)

(245)


bài xích 3


Video hướng dẫn giải


Hai kho chứa (1350) tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng (dfrac45) số thóc của kho máy hai.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Kiếm tìm tổng số phần bởi nhau.

Xem thêm: Dấu Hiệu Nhận Biết Câu Điều Kiện 1, 2, 3 Và Bài Tập (Mệnh Đề If)

3. Tìm quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng hai số phân chia cho toàn bô phần bằng nhau.

4. Kiếm tìm số bé bỏng (lấy giá chỉ trị một trong những phần nhân cùng với số phần của số bé).

5. Tra cứu số phệ (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều bằng nhau là:

(4 + 5 = 9) (phần)

Số thóc của kho đầu tiên là:

(1350 : 9 imes 4 = 600) (tấn)

Số thóc của kho sản phẩm hai là:

(1350 - 600 = 750) (tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: (600) tấn thóc;

Kho lắp thêm hai: (750) tấn thóc.


bài 4


Video chỉ dẫn giải


Một cửa hàng bán được (56) hộp kẹo với hộp bánh, trong những số đó số vỏ hộp kẹo bằng (dfrac34) số hộp bánh. Hỏi siêu thị bán được bao nhiêu hộp mỗi một số loại ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm kiếm tổng số phần bởi nhau.

3. Tìm quý giá của một trong những phần bằng biện pháp lấy tổng hai số phân chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số nhỏ bé (lấy giá trị một trong những phần nhân với số phần của số bé).

5. Search số béo (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng cộng phần bằng nhau là:

( 3 + 4 = 7) (phần)

Số vỏ hộp kẹo là:

(56 : 7 imes 3 = 24) (hộp)

Số vỏ hộp bánh là:

(56 - 24 = 32) (hộp)

Đáp số: Kẹo: (24 ) hộp;

Bánh: (32) hộp.


bài xích 5


Video chỉ dẫn giải


Mẹ hơn bé (27) tuổi. Sau (3) năm nữa tuổi bà bầu sẽ vội (4) lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi bé sau (3) năm nữa (vai trò là số bé) gồm (1) phần thì tuổi bà mẹ sau (3) năm nữa (vai trò là số lớn) gồm (4) phần như thế.

2. Tìm hiệu số phần bởi nhau.

3. Tìm quý giá của một phần bằng giải pháp lấy hiệu nhị số phân chia cho hiệu số phần bởi nhau.

4. Tìm kiếm số bé nhỏ và số lớn

5. Tra cứu số tuổi bây chừ ta mang số tuổi sau (3) năm nữa trừ đi (3) tuổi.

Xem thêm: Dịch Vụ Nấu Tiệc Tại Nhà Quận 9, 2, Thủ ĐÁ»©C, Bã¬Nh ThạNh, Bã¬Nh Dæ°Æ¡Ng

Lời giải bỏ ra tiết:

Hiệu số tuổi không chuyển đổi theo thời gian. Mẹ hơn con (27) tuổi thì sau (3) năm nữa bà bầu hơn nhỏ (27) tuổi.