Toán lớp 3 trang 80

     

Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành các phép tính nhân, phân tách trước; rồi triển khai các phép tính cộng, trừ sau.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 80

Lời giải chi tiết:

a) (253 + 10 imes 4 = 253 + 40 = 293)

(41 imes 5 - 100 = 205 – 100 = 105)

(93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87)

b) (500 + 6 imes 7 = 500 + 42 = 542)

(30 imes 8 + 50 = 240 + 50 = 290)

(69 + đôi mươi imes 4 = 69 + 80 = 149)

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) (37 - 5 imes 5 = 12 )

(180 : 6 + 30 = 60)

(30 + 60 imes 2 = 150 )

(282 - 100 : 2 = 91 )

b) (13 imes 3 - 2 = 13)

(180 + 30 : 6 = 35)

(30 + 60 imes 2 = 180)

(282 - 100 : 2 = 232)

Phương pháp giải:

 - Tính giá bán trị các biểu thức.

- so sánh với hiệu quả đã mang lại rồi điền Đ hoặc S phù hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) (37 - 5 imes 5 = 37 -25 =12 ) (Điền Đ vào ô trống)

(180 : 6 + 30 = 30 + 30 = 60) (Điền Đ vào ô trống)

(30 + 60 imes 2 = 30 + 120 = 150 ) (Điền Đ vào ô trống)

(282 - 100 : 2 = 282 - 50 = 232 ) (Điền S vào ô trống)

b) (13 imes 3 - 2 = 39 - 2 = 37) (Điền S vào ô trống)

(180 + 30 : 6 = 180 + 5 = 185) (Điền S vào ô trống)

(30 + 60 imes 2 = 30 + 120 = 150) (Điền S vào ô trống)

(282 - 100 : 2 = 282 - 50 = 232) (Điền Đ vào ô trống)

Theo máy tự từ trên xuống bên dưới điền vào ô trống :

a) Đ, Đ , Đ , S.

b) S, S, S, Đ.

Xem thêm: Mẫu Cách Kẻ Giấy Kiểm Tra Đẹp, Hướng Dẫn Cách Làm Giấy Kiểm Tra Cấp 1, Cấp 2 Đẹp

Bài 3

Mẹ hái được (60) quả táo, chị hái được (35) quả táo. Số táo của tất cả mẹ và chị được xếp đa số vào (5) hộp. Hỏi từng hộp tất cả bao nhiêu quả táo ?

Phương pháp giải:

 Mẹ : (60) quả

Chị : (35) quả

Xếp vào 5 hộp

Mỗi hộp : ... Quả ?

- search tổng số quả của bà mẹ và chị hái được.

- rước số trái vừa tìm kiếm được chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Mẹ và chị hái được toàn bộ số quả táo là:

(60 + 35 = 95) (quả)

Mỗi hộp bao gồm số quả táo apple là:

(95 : 5 = 19) (quả)

Đáp số: (19) quả.

Xem thêm: Hệ Quả Của Trái Đất Quay Quanh Mặt Trời, Các Vận Động Của Trái Đất Và Hệ Quả Của Nó

Bài 4

 

*

Phương pháp giải:

Chia hình tứ giác thành những hình tam giác sẽ cho, từ đó tìm kiếm được cách xếp hình yêu thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Có thể xếp như hình dưới đây:

*


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + soulcake.vn"Ví dụ: "Bài 1, 2, 3, 4 trang 80 SGK Toán 3 soulcake.vn"