Toán 9 Tập 2 Bài 4

     

Cho hàm số(y=dfrac 3 2 x^2,y=-dfrac 3 2 x^2). Điền vào những ô trống của những bảng sau rồi vẽ hai đồ vật thị trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

(x)(-2)(-1)012
(y=dfrac 3 2 x^2)      
 


Bạn đang xem: Toán 9 tập 2 bài 4

*

Để vẽ thứ thị hàm số(y=ax^2), ta thường lập bảng báo giá trị và lấy khoảng chừng 5 hoặc 7 quý giá đối nhau qua điểm O


Xem thêm: Mang Thai Ăn Ổi Được Không, Mang Thai Có Nên Ăn Ổi Không

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 2: Đồ thị hàm số y = ax 2 (a ≠ 0) khác • Giải bài bác 4 trang 36 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại hàm số(y=dfrac... • Giải bài xích 5 trang 37 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho tía hàm... • Giải bài bác 6 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho hàm số(y = f(x)... • Giải bài xích 7 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 xung quanh phẳng tọa... • Giải bài xích 8 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 biết rằng đường cong... • Giải bài 9 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại hai hàm... • Giải bài 10 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại hàm...


Xem thêm:

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9