Tính Thể Tích Tứ Diện Khi Biết Các Cạnh

  -  
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

các công thức quan trọng thế tích tứ diện


download xuống 1 961 5

soulcake.vn xin giới thiệu đến những quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu những công thức quan trọng đặc biệt thế tích tứ diện Toán lớp 12, tài liệu bao gồm một trang, tổng hợp không thiếu lí thuyết công thức đặc biệt thế tích tứ diện, giúp những em học sinh có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị cho kì thi môn Toán sắp tới tới. Chúc những em học sinh ôn tập thật kết quả và đạt được tác dụng như ý muốn đợi.

Mời những quý thầy cô và những em học viên cùng tham khảo và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

Bài giảng Toán 12: Thể tích khối nhiều diện có ở bên cạnh vuông góc với khía cạnh đáy

CÁC CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT THỂ TÍCH TỨ DIỆN

Công thức

Điều kiện tứ diện

Công thức tính khi biết 3 cạnh, 3 góc sống đỉnh 1 tứ diện

VS.ABC=abc61-cos2α-cos2-cos2φ+2cosαcosβcosφ

S⁢A=a,S⁢B=b,S⁢C=cA⁢S⁢B^=α,B⁢S⁢C^=β,C⁢S⁢A^=φ

Công thức tính khi biết 2 cạnh đối, khoảng cách và góc 2 cạnh đó

VABCD=16abdsinα

A⁢B=a,C⁢D=b⁢d⁢(A⁢B,C⁢D)=d,(A⁢B,C⁢D)=α

Công thức tính lúc biết một cạnh, diện tích và góc giữa 2 mặt kề

VS.ABC=2S1S2sinα3a

SΔ⁢S⁢A⁢B=S1,SΔ⁢S⁢A⁢C=S2,S⁢A=a((S⁢A⁢B),(S⁢A⁢C))=α⁢

Công thức tính khi biết 3 cạnh, 2 góc ở đỉnh và 1 góc nhị diện

VS.ABC=abc6sinαsinβsinφ

S⁢A=a,S⁢B=b,S⁢C=c((S⁢A⁢B),(S⁢A⁢C)^)=α⁢⁢A⁢S⁢B^=β,A⁢S⁢C^=φ
VABCD=a3212

Tứ diện đều

tất cả các cạnh bởi a

VABCD=212a2+b2-c2b2+c2-a2a2+c2-b2

Tứ diện sát đều

A⁢B=C⁢D=a⁢A⁢C=B⁢D=bA⁢D=B⁢C=c⁢

Bài giảng Toán 12: Thể tích khối đa diện gồm hình chiếu là điểm đặc biệt quan trọng trên đáy