Tính Chất Giao Hoán Của Phép Cộng

     

không tính tính chất phối kết hợp thì trong phép cộng còn tồn tại tính hóa học giao hoán. Hãy cùng soulcake.vn làm cho quen cùng với phần kiến thức Toán lớp 4 đặc điểm giao hoán của phép cộng và rèn luyện nhé!Ngoài tính chất phối kết hợp thì trong phép cộng còn tồn tại tính hóa học giao hoán. Trong bài học hôm nay, soulcake.vn sẽ reviews đến những em phần kỹ năng Toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép cộng.

Bạn đang xem: Tính chất giao hoán của phép cộng

1. Ví dụ như về tính chất giao hoán của phép cộng

*

Ta thấy quý giá của a + b với b + a luôn bằng nhau, ta viết:

a + b = b + a

Khi thay đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng ko đổi.

2. Kỹ năng về đặc thù giao hoán của phép cộng

Công thức tổng quát của đặc thù giao hoán vào phép cộng

a+b = b+a

Phát biểu về đặc điểm giao hoán của phép cộng:Khi đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng ko đổi

*

3. Bài tập vận dụng đặc điểm giao hoán (Có lí giải giải + đáp án)

3.1. Bài bác tập vận dụng

Câu 1. Viết số hoặc chữ phù hợp vào vị trí chấm:

a)

251 + 410 = 410 + ...97 + 72 = ... + 97688 + 14 = 14 + …

b)

a + b =… + aa + 0 = 0 + …= …0 + b =… + 0 = …

Câu 2. Tính rồi thử lại:

a) 695 + 137 demo lại

b) 8279 + 654 thử lại

Câu 3: Điền dấu >

a) 45769 + 34753 … 45769 + 34753

b) 23490 + 4475 …. 23490 + 4457

c) 900 457 + 19030 … 900 444 + 19030

d) 56567 + 23000 ...56567 + 2300

3.2. Phía dẫn:

Câu 1. Áp dụng tính giao hoán của phép cùng để điền số còn thiếu vào khu vực trống sao cho hai vế bởi nhau.

a)

251 + 410 = 410 + 25197 + 72 = 72 + 97688 + 14 = 14 + 688

b)

a + b =b + aa + 0 = 0 + a= a0 + b =b + 0 = b

Câu 2. thực hiện phép tính bình thường sau đó thử lại bằng cách lấy công dụng trừ đi 1 trong những 2 số hạng.

a) 695 + 137 thử lại

695 + 137= 832

Thử lại: 832 - 695= 137

b) 8279 + 654 thử lại

8279 + 654 = 8933

Thử lại: 8933 - 8279= 654

Câu 3: Áp dụng tính chất giao hoán của phép cùng để so sánh nhanh rộng mà không cần phải tính hiệu quả của nhị vế.

a) 45769 + 34753 = 45769 + 34753

b) 23490 + 4475

c) 900 457 + 19030 > 900 444 + 19030

d) 56567 + 23000 > 56567 + 2300

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 tính chất giao hoán (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập tự luyện

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) ... + 2222= 2222 + 34584

b) 98989 + 3434= … + 3434

c) 1200 + …= 234 + …

d) 90 450 + … = 90 450 + …

Bài 2: Viết theo mẫu:

a) 250 + ...= 450 + 250= 700

b) ... + 567= 6092 + ...= 6659

c) 4266 + ... = 4266 + 62= ...

d) ... + 555= …. + 555= 9110

Bài 3: An vội vàng được 342 nhỏ hạc giấy red color và 560 nhỏ hạc giấy color xanh. Lan gấp được 560 bé hạc giấy màu đỏ và 349 con hạc giấy color xanh. Hỏi ai gấp được không ít hạc giấy hơn?

4.2. Đáp án:

Bài 1: Điền số tương thích vào địa điểm trống:

a) 34584 + 2222= 2222 + 34584

b) 98989 + 3434= 98989 + 3434

c) 1200 + 234= 234 + 1200

d) 90 450 + 0 = 90 450 + 0

Bài 2: Viết theo mẫu:

a) 250 + 450= 450 + 250= 700

b) 6092 + 567= 6092 + 567= 6659

c) 4266 + 62 = 4266 + 62= 4328

d) 3555 + 555= 3555 + 555= 9110

Bài 3: Lan gấp được nhiều hạc giấy hơn An.

Xem thêm: Cách Viết Lý Lịch Xin Vào Đảng Viên, Hướng Dẫn Viết Lý Lịch Đảng Viên Mới Nhất

5. Giải bài xích tập sách giáo khoa toán đặc điểm giao hoán của phép cộng lớp 4

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài bác tập hàng đầu trang 43/SGK Toán 4)

Nêu hiệu quả tính:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = .....

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = .....

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = .....

Đáp án:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = 9385

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = 4344

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài bác tập số 2 trang 43/SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào nơi chấm:

a) 48 + 12 = 12 + .....

65 + 297 = ..... + 65

.... + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + ....

84 + 0 = .... + 84

a + 0 = .... + a = .....

Đáp án:

Các em điền như sau:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0 + 84

a + 0 = 0 + a = a

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài xích tập số 3 trang 43/SGK Toán 4)

So sánh những biểu thức sau:

a) 2975 + 4017 .... 4017 + 2975

2975 + 4017 .... 4017 + 3000

2975 + 4017 .... 4017 + 2900

b) 8264 + 927 .... 927 + 8300

8264 + 927 .... 900 + 8264

8264 + 927 .... 927 + 8264

Đáp án:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017

2975 + 4017 > 4017 + 2900

b) 8264 + 927

8264 + 927 > 900 + 8264

8264 + 927 = 927 + 8264

Vậy là chúng mình vừa chấm dứt các nội dung bài học kinh nghiệm về Toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép cộng.

Xem thêm: Cây Củ Lùn Có Tác Dụng Gì Đối Với Sức Khỏe ? Ăn Củ Lùn Luộc Có Tác Dụng Gì Đối Với Sức Khỏe

soulcake.vn còn không ít nội dung con kiến thức quan trọng đặc biệt khác giúp các em văn minh trong quy trình học toán lớp 4. Hãy đọc và chia sẻ với bằng hữu để cùng mọi người trong nhà học tập nhé.