Bài tập tiếng anh lớp 11 unit 11: sources of energy có đáp án

     

2. We need energy to lớn cook, lớn light to lớn heat or cool the house and to run machines...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 11 unit 11: sources of energy có đáp án

(Chúng ta cần tích điện để nấu ăn, thắp sáng, sưởi nóng hoặc làm mát tác phẩm và nhằm chạy máy...)


While


While you read

Read the passage & then vày the tasks that follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và sau đó làm những nhiệm vụ tiếp theo.)

At present, most of our energy comes from fossil fuels (oil, coal, & natural gas). However, such reserves are limited. Because power nguồn demand is increasing very rapidly, fossil fuels will be exhausted within a relatively short time. Therefore, people must develop và use alternative sources of energy.

One alternative source is nuclear energy. Nuclear energy can provide enough electricity for the world’s needs for hundreds of years, but it can be very dangerous. Another alternative source of energy is geothermal heat, which comes from deep inside the earth. Scientists use this heat khổng lồ make energy. However, this energy is available only in a few places in the world.

The sun, water, và the wind are other alternative sources of energy. The wind turns windmills và moves sailboats. It is a clean source of energy, & there is lots of it. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. When water moves from a high place to lớn a lower place, it makes energy. This energy is used to lớn create electricity. Water power nguồn gives energy without pollution. However, people have to lớn build dams to use this energy. Và as dams cost a lot of money, water energy is expensive.

The sun releases large amounts of energy every day. This energy can be changed into electricity. Many countries use solar energy for their daily life. Solar panels on the roofs of houses can create enough energy khổng lồ heat or cool an entire house. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe.

Although there are some disadvantages, the potential of alternative sources of energy is great. However, how to make full use of these sources of energy is a question for researchers all over the world.


Phương pháp giải:


Dịch bài bác đọc:

Hiện nay, phần đông năng lượng của công ty chúng tôi đến từ nguyên liệu hóa thạch (than, dầu và khí tự nhiên). Mặc dù nhiên, dự trữ còn hạn chế. Bởi vì nhu cầu điện vẫn tăng hết sức nhanh, xăng hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một thời gian tương đối ngắn. Do vậy, ngườì ta phải cải tiến và phát triển và sử dụng những nguồn tích điện thay thế.


Một nguồn năng lượng thay nỗ lực là nguồn tích điện hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp cho đủ điện đến các nhu cầu của trái đất trong hàng trăm ngàn năm, mà lại nó có thể rất nguy hiểm. Một nguồn tích điện thay vậy là địa nhiệt đến từ sâu bên phía trong trái đất. Các nhà khoa học áp dụng nhiệt để tạo nên năng lượng. Tuy nhiên, tích điện này chỉ có tại một vài nơi trên rứa giới.

Mặt trời, nước và gió là đông đảo nguồn tích điện thay nuốm khác. Gió quay cối xay gió và dịch rời thuyền buồm. Đó là một nguồn năng lượng sạch và gồm rất nhiều. Thật không may, ví như gió không thổi thì cũng không tồn tại năng lượng gió. Khi nước dịch rời từ một chỗ cao mang đến nơi thấp hơn, nó làm nên năng lượng. Tuy vậy con người phải xây đập nước để sử dụng nguồn năng lượng này. Xây đập tốn rất nhiều tiền, vày vậy tích điện nước cũng đắt đỏ.

Mặt trời giải tỏa một lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Tích điện này hoàn toàn có thể được chuyển trở thành điện năng. Nhiều quốc gia sử dụng tích điện mặt trời cho cuộc sống hằng ngày của họ. Tấm pin khía cạnh trời bên trên mái nhà có thể tạo ra đủ năng lượng để sưởi nóng hoặc làm cho mát toàn bộ ngôi nhà. Tích điện mặt trời không chỉ nhiều mẫu mã và vô hạn nhưng còn thật sạch sẽ và an toàn.

Mặc mặc dù có một vài nhược điểm, tiềm năng của những nguồn năng lượng thay núm là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể tận dụng triệt để các nguồn năng lượng là một câu hỏi dành cho các nhà nghiên cứu trên toàn vậy giới.


Lời giải đưa ra tiết:


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word (Use a dictionary when necessary).

(Những từ trong khung xuất hiện thêm trong đoạn văn. Điền vào nơi trống một từ phù hợp hợp. Thực hiện từ điển nếu như cần.)

alternative limited energy released exhausted

1. Six hundred balloons were ______ at the ceremony.

2. They are looking for ______ methods of making it.

3. People use ______ to lớn run machines, heat và cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather ______.

5. Fuel supplies are nearly ______.

Phương pháp giải:

- alternative (adj): có thể thay thế

- limited (adj): tất cả giới hạn

- energy (n): năng lượng

- released (adj): được tung ra

- exhausted (adj): cạn kiệt

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Six hundred balloons were released at the ceremony.

(Sáu trăm quả bóng được thả bay tại buổi lễ.)

2. They are looking for alternative methods of making it.

(Họ sẽ tìm kiếm phương pháp thay thế để thêm vào nó.)

3. People use energy to run machines, heat và cool their homes.

(Mọi người sử dụng tích điện để chạy thiết bị móc, sưởi nóng và có tác dụng mát bên cửa.)

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather limited.

(Thức nạp năng lượng trong nhà hàng quán ăn rẻ, dẫu vậy sự chắt lọc khá hạn chế.)

5. Fuel supplies are nearly exhausted.

(Nguồn nhiên liệu gần như cạn kiệt.)


Task 2


Task 2.

Xem thêm: Người Mắc Bệnh Trĩ Kiêng Ăn Gì Và Nên Ăn Hoa Quả Gì Thực Đơn Hàng Ngày

 Scan the passage & write down the advantage(s) & disadvantage(s) of each alternative source of energy.

(Đọc lướt đoạn văn và viết ra dễ dãi và ăn hại của từng nguồn tích điện thay thế.)

*


Lời giải đưa ra tiết:


Source of energy

Advantages

Disadvantages

Nuclear power

it"s unlimited.

It can be very dangerous.

Solar energy

It"s available. It"s not only plentiful and infinite but also clean and safe.

It"s only possible when it"s sunny. 

Water power

It"s clean & unlimited.

It"s expensive.

 Wind power

It"s clean và unlimited.

There"s no wind energy when there is no wind.

Geothermal heat

It"s available.

It"s available only in a few places.


Tạm dịch: 

Nguồn năng lượng

Lợi ích

Bất lợi

Năng lượng hạt nhân

Vô tận.

Có thể siêu nguy hiểm.

Năng lượng khía cạnh trời

Có sẵn. Không đều dồi dào và vô tận bên cạnh đó sạch và an toàn. 

Chỉ sử dụng được khi bao gồm nắng.

Năng lượng nước

Sạch cùng không giới hạn.

Tốn kém. 

Năng lượng gió

Sạch cùng không giới hạn.

Khi không có gió sẽ không có năng lượng gió. 

Địa nhiệt

Có sẵn.

Chỉ tất cả sẵn ở 1 vài nơi. 


Task 3

Task 3. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

1. What is our major source of energy?

(Nguồn tích điện chính của họ là gì?)

2. How many sources of energy are mentioned in the text, và which one bởi you think has the most potential?

(Có bao nhiêu nguồn năng lượng được nói tới trong đoạn văn, và bạn nghĩ nguồn tích điện nào là tiềm năng nhất?)

Lời giải chi tiết:

1. Our major source of energy comes from fossil fuels.

(Nguồn tích điện chính của bọn họ đến từ nguyên liệu hóa thạch.)

2. Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear power, solar energy, water power, wind power, geothermal heat. I think solar energy is the most potential.

(Năm nguồn năng lượng được nhắc trong bài đọc. Đó là tích điện hạt nhân, tích điện mặt trời, năng lượng nước, tích điện gió, địa nhiệt. Tôi nghĩ năng lượng mặt trời là tiềm năng nhất.)


After

After you read

Complete the summary of the reading passage by filling each blank with a suitable word from the box. 

(Hoàn thành phần nắm tắt bài bác đọc bằng cách điền vào mang lại trống một từ thích hợp trong khung.)

one environment alternative limited unlimited sources energy fuels

We need energy lớn live and work. Our major source of (1) ______ is oil. Oil is (2) ______ kind of fossil fuel. The amount of fossil (3) ______ in the world is (4) ______. Therefore, we must save it, & at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat và nuclear nguồn are (5) ______ sources of energy. They can give us electricity. Other alternative (6) ______ are the sun, waves and water. These sources are not only (7) ______ and available but also clean & safe for the (8) ______. People should develop & use them more and more in the future.

Phương pháp giải:

- one + danh từ: một...

- environment (n): môi ngôi trường

- alternative (adj): có thể sửa chữa thay thế

- limited (adj): có số lượng giới hạn

- unlimited (adj): vô hạn

- sources (n): nguồn

- energy (n): năng lượng

- fuels (n): nhiên liệu

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Energy 2. One 3. Fuels4. Limited
5. Alternative6. Sources7. Unlimited 8. Environment

We need energy khổng lồ live và work. Our major source of (1) energy is oil. Oil is (2) one kind of fossil fuel. The amount of fossil (3) fuels in the world is (4) limited. Therefore, we must save it, và at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat & nuclear nguồn are (5) alternative sources of energy. They can give us electricity. Other alternative (6) sources are the sun, waves & water. These sources are not only (7) unlimited và available but also clean và safe for the (8) environment. People should develop & use them more và more in the future.

Xem thêm: Cách Lập Nick Zalo Không Cần Số Điện Thoại Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn 2 Cách Tạo Zalo Không Cần Số Điện Thoại

Tạm dịch: 

Chúng ta cần năng lượng để sinh sống và có tác dụng việc. Nguồn năng lượng chính của họ là dầu mỏ. Dầu mỏ là 1 trong những loại nguyên liệu hóa thạch. Lượng xăng hóa thạch trên nhân loại là bao gồm giới hạn. Do vậy, chúng ta phải tiết kiệm nó, đồng thời, bọn họ phải tìm nguồn tích điện mới. Địa nhiệt độ và năng lượng hạt nhân là mọi nguồn tích điện thay thế. Chúng rất có thể cung cung cấp điện cho việc đó ta. Số đông nguồn thay thế sửa chữa khác là mặt trời, sóng và nước. đều nguồn năng lượng này không phần đa vô tận cùng sẵn gồm mà còn sạch và an toàn cho môi trường. Con bạn nên trở nên tân tiến và sử dụng chúng ngày càng nhiều trong tương lai.