UNIT 10

  -  

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Getting Started trang 48, 49 cụ thể đầy đủ những phần giúp học viên làm bài xích tập giờ đồng hồ Anh 10 thí điểm thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Unit 10


Tiếng Anh 10 Unit 10: Getting Started trang 48, 49

Video giải tiếng Anh 10 Unit 10: Ecotourism: Getting Started

Nature love

1. (Trang 48 - giờ anh 10) Listen & read.

(Nghe cùng đọc.)

Bài nghe:


*

Hướng dẫn dịch:

Đại lý du lịch:Chào buổi sáng. Tôi rất có thể làm gì mang đến ông?

Ong Collins:Chào buổi sáng. Shop chúng tôi đang suy nghĩ về một chuyến đi Úc.

Đại lý du lịch:Ông cũng muốn biết thêm về văn hóa hay vạn vật thiên nhiên ở kia không? tuyệt ông chỉ mong đi thư giãn thôi?

Bà Collins:Thiên nhiên... Cả hai cửa hàng chúng tôi yêu thiên nhiên.

Đại lý du lịch:Trong trường đúng theo đó, tôi khuyến nghị một chuyến phượt sinh thái.

Bà Collins:Du lịch sinh thái à? Đó là gì vậy?

Đại lý du lịch:À, phượt sinh thái là phượt liên quan lại đến thiên nhiên hay quan sát động vật hoang dã hoang dã hay mày mò về môi trường. Phượt sinh thái cũng không gây hại cho môi trường.

Ông Collins:Nghe giỏi đấy. Công ty chúng tôi được những hiểu biết gì với chuyến du lịch sinh thái?

Đại lý du lịch:Quý vị hoàn toàn có thể thấy nhiều một số loại động vật khác biệt như cá sấu, rắn, ếch, chim, bướm và động vật hoang dã quý thảng hoặc khác, ông rất có thể đi lặn với xem các rặng san hô.

Bà Collins:Chúng tôi cần từng nào ngày cho vận động này?

Đại lý du lịch:Khoảng 4 ngày. Nếu bà còn mong mỏi cắm trại, bà sẽ đề xuất thêm tía ngày nữa.

Ông Collins:ừ... Tôi không kiên cố liệu shop chúng tôi có thể thu xếp một tuần được không. Tuy nhiên nếu shop chúng tôi có thể đi chuyến du lịch 7 ngày, thì giá là bao nhiêu cho một người?

Đại lý du lịch:Khoảng 3.000 đô la, bao hàm vé đồ vật bay.

Ông Collins:Được rồi, cảm ơn sự giúp sức của bạn. Shop chúng tôi sẽ suy nghĩ về nó và quay lại vào ngày mai.

Đại lý du lịch:Điều khác nữa... Nếu như ông đặt sớm với đặt cọc trước lúc đi 2 tháng, ông sẽ được giảm 2 xác suất (2%).

Bà Collins:Nghe xuất xắc đấy! Cảm ơn do đã cho công ty chúng tôi biết. Trợ thì biệt.

2. (Trang 49 - tiếng anh 10) Answer the questions about the conversation.

(Trả lời những thắc mắc về bài đàm thoại.)

Hướng dẫn trả lời:

1.Because both Mr và Mrs Collins love nature.

2.Ecotourism means travelling khổng lồ areas of nature or ecological interest to lớn observe wildlife or learn about the environment.

3. Tourists can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frogs, birds, butterflies and other rare animals; or go camping.

4.They would have to pay 6,000 dollars for two people.

5. A two per cent discount.

Hướng dẫn dịch:

1. Chính vì cả Mr và Mrs Collins số đông yêu thiên nhiên.

2. Du ngoạn sinh thái là đi mang đến các khoanh vùng có vạn vật thiên nhiên hoặc sinh thái xanh để quan liêu sát động vật hoang dã hoang dã hoặc tò mò về môi trường.

3. Khách du lịch rất có thể nhìn thấy các loại động vật không giống nhau như cá sấu, rắn, ếch nhái, chim, bướm và những động vật quý và hiếm khác; hoặc đi cắm trại.

4. Chúng ta sẽ đề nghị trả 6.000 đô la đến hai người.

Xem thêm: Soạn Bài Giao Tiếp Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt Lớp 6 Trang 15 Sgk Văn 6

5. Giảm giá hai phần trăm.

3. (Trang 49- tiếng anh 10) Find the conditional sentences in the conversation & write them in the space below.

(Tìm những câu điều kiện trong bài đàm thoại cùng viết chúng trong tầm trống mặt dưới.)

Hướng dẫn trả lời:

1. If you also want to lớn go on a camping safari, you’ll need another three days.

2. But if we could take the seven-day tour, how much would it be per person?

3. If you book early and pay two months before departure, you’ll get a two percent discount.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu ông bà cũng muốn cuộc hành trình dài cắm trại, các cụ sẽ đề nghị thêm 3 ngày nữa.

2. Nếu cửa hàng chúng tôi có thể dì chuyến 7 ngày thì giá chỉ là từng nào tiền cho 1 người?

3. (Nếu ông bà đặt sớm và thanh toán 2 tháng trước khi đi, ông bà sẽ tiến hành giảm 2%.)

4. (Trang 49- tiếng anh 10) Work in pairs. Underline the verbs in the conditional sentences in 3. Decide whether they are type 1 or type 2.

(Làm theo cặp. Gạch men dưới phần lớn động từ trong câu đk ở mục 3. Quyết định xem liệu là chúng là câu điểu kiện các loại 1 hay các loại 2.)

Hướng dẫn trả lời:

1.If you also want lớn go on a camping safari, you’ll need another three days.

=> Type 1

2. But if we could take the seven-day tour, how much would it be per person?

=> Type 2

3.If you book early & pay two months before departure, you’ll get a two percent discount.

=> Type 1

Hướng dẫn dịch:

1. trường hợp ông bà cũng hy vọng một cuộc hành trình cắm trại, các cụ sẽ yêu cầu thêm 3 ngày nữa.

2. Nếu cửa hàng chúng tôi có thể di chuyến 7 ngày thì giá Là bao nhiêu tiền cho một người?

3. giả dụ ông bà dặt nhanh chóng và giao dịch thanh toán 2 tháng trước lúc đi, ông bà sẽ tiến hành giảm 2%.

Unit 10: Language (trang 49): How vị we khung adjectives from nouns or verbs...

Unit 10: Grammar (trang 50, 51): Complete the sentences, using the correct forms of the verbs in the box...

Unit 10: Reading (trang 51, 52): Look at the tourist bản đồ of Costa Rica, a country in Central America...

Unit 10: Speaking (trang 52, 53): Read this conversation between two friends. Then practise it with a partner...

Unit 10: Listening (trang 53): What vì you know about the Mekong Delta? Work with a partner...

Unit 10: Writing (trang 54): Look at the travel brochure below & find the different parts...

Unit 10: Communication and culture (trang 55, 56): If you have a chance khổng lồ go on an eco tour, which destination in Viet phái mạnh will you choose...

Unit 10: Looking back (trang 56): Say the words aloud. Put a căng thẳng mark (") before the syllable with the primary stress...

Xem thêm: Top 10 Chiếc Mũ Bảo Hiểm Có Cằm Siêu Nhẹ, Mũ Bảo Hiểm Nữ Cằm Chất Lượng, Giá Tốt 2021

Unit 10: Project (trang 57): Work in groups of 8 to lớn 10. Carry out a survey to find out who in your group...