Thực hành sinh 9 bài 6

     

Lấy đồng lim loại, nỗ lực đứng cạnh và thả rơi tự do xuất phát từ 1 độ cao xác định. Lúc rơi xuống khía cạnh bàn thì phương diện trên của đồng kim loại có thể là khía cạnh sấp (S) tuyệt ngửa (N). đôi mắt sấp với mặt ngửa của đồng kim loại được biện pháp trước dựa theo điểm sáng của từng mặt.

Bạn đang xem: Thực hành sinh 9 bài 6

Thống kê kết quả mỗi lần rơi vào hoàn cảnh bảng 6.1 và đối chiếu tỉ lệ % số lần gặp mỗi khía cạnh nói trên qua 25, 50, 100, 200 lần rơi. Liên hệ công dụng này với tỉ lệ những giao tử được hình thành từ con lai F1 Aa

Bảng 6.1: Thống kê tác dụng gieo một đồng kim loại

*

2.

Xem thêm: Chuyên Đề Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ (Phần 3), Chuyên Đề Về Lũy Thừa Số Hữu Tỉ

Gieo hai đồng kim loại 

Lấy hai đồng kim loại, chũm đứng cạnh với thả rơi trường đoản cú do từ một độ cao xác định. Khi rơi xuống khía cạnh bàn thì mặt trên của 2 đồng kim loại có thể là một trong các ba ngôi trường hợp: hai đồng sấp (SS), 1 đồng sấp cùng 1 đồng ngửa (SN), 2 đồng ngửa (NN).

Xem thêm: Vật Chất Và Ý Thức Cái Nào Có Trước Ý Thức? Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và Ý Thức

Thống kê công dụng mỗi lần rơi và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi tài năng nói bên trên vào mẫu bảng 6.2 với liên hệ công dụng này với tỉ lệ hình dạng gen F2 vào lai một cặp tính trạng, giải thích sự tương đồng đó

Bảng 6.2. Thống kê tác dụng gieo hai đồng kim loại

*


Video giải đáp giải


Lời giải chi tiết

+Bảng 6.1: Thống kê hiệu quả gieo một đồng kim loại

(HS tự những thống kê theo tác dụng thí nghiệm bản thân tiến hành)

*

+Nhận xét:

- Tỉ lệ mở ra mặt sấp: khía cạnh ngửa khi gieo đồng sắt kẽm kim loại là giao động 1:1

- Khi chu kỳ gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ kia càng ngay gần tới 1:1

- Khi khung hình lai F gồm kiểu ren Aa giảm phân đến hai các loại giao tử có gen A cùng a với xác suất ngang nhau.

- phương pháp tính xác suất: P(A) = P(a) = một nửa hay 1A : 1a

+Bảng 6.2. Thống kê tác dụng gieo hai đồng kim loại

(HS tự những thống kê theo công dụng thí nghiệm bản thân tiến hành)

*

+ dấn xét:

- Tỉ lệ xuất hiện khi gieo 2 đồng kim loại là giao động 1:2:1

- Khi mốc giới hạn gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ kia càng sát tới 1:2:1 hoặc 1/4 : 50% : 1/4

- lý giải theo bí quyết tính sác xuất:

*

- Tỉ lệ hình trạng hình sống F2 được xác minh bởi sự phối hợp giữa 4 các loại giao tử đực và 4 nhiều loại giao tử cái bao gồm tỉ lệ