THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

     

Thì quá khứ dứt (Past Perfect) – cách dùng, cách làm và bài xích tập

*

Thì quá khứ chấm dứt là giữa những thì đặc biệt trong cấu tạo ngữ pháp giờ anh. Bởi chúng được sử dụng không ít trong quá trình và cuộc sống đời thường trong môi trường xung quanh ngoại ngữ.

Định nghĩa thì thừa khứ trả thành

*

Thì quá khứ hoàn thànhdùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành vi này phần nhiều đã xẩy ra trong thừa khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì vượt khứ trả thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì thừa khứ đơn.

Bạn đang xem: Thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Cách sử dụng thì vượt khứ hoàn thành

*
Cách dùngVí dụ
Khi hai hành động cùng xẩy ra trong quá khứ, ta dùng thì thừa khứ chấm dứt cho hành động xảy ra trước và quá khứ đối chọi cho hành động xảy ra sau.I met them after they had divorced.(Tôi gặp mặt họ sau khoản thời gian họ ly dị.)Lan said she had been chosen as a beauty queen two years before.(Lan bảo rằng trước kia hai năm, cô ta từng được chọn làm hoa hậu.)An idea occurred to him that she herself had helped him very much in the everyday life.(Hắn bỗng dưng nghĩ ra rằng bao gồm cô ta đã giúp hắn không ít trong cuộc sống thường ngày hằng ngày.)
Thì quá khứ trả thành diễn đạt hành đụng đã xảy ra và sẽ hoàn vớ trước 1 thời điểm trong quá khứ, hoặc trước một hành động khác cũng đã ngừng trong vượt khứ.We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến chúng tôi đã ăn trưa xong.)
Khithì thừa khứ trả thànhthường được sử dụng kết phù hợp với thì vượt khứ đơn, ta thường dùng kèm với các giới từ với liên tự như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, until, as soon as, no sooner…thanNo sooner had he returned from a long journey than he was ordered lớn pack his bags.(Anh ta mới ra đi về thì lại được lệnh cuốn gói ra đi.)When I arrived John had gone away.(Khi tôi mang lại thì John đã từng đi rồi.)Yesterday, I went out after I had finished my homework.(Hôm qua, tôi đi dạo sau khi tôi sẽ làm chấm dứt bài tập.)
Hành động xẩy ra như là đk tiên quyết cho hành vi khácI had prepared for the exams and was ready to bởi vì well.Tom had lost twenty pounds & could begin anew.
Trong câu điều kiện loại 3 để mô tả điều kiện không có thựcIf I had known that, I would have acted differently.She would have come to the tiệc ngọt if she had been invited.
Hành hễ xảy ra trong một khoảng thời hạn trong quá khứ, trước 1 mốc thời hạn khácI had lived abroad for twenty years when I received the transfer.Jane had studied in England before she did her master’s at Harvard.

Công thức thì thừa khứ hoàn thành

*
Câu khẳng địnhCâu bao phủ địnhCâu nghi vấn
S + had + VpIIVí dụ:– Hehad goneout when I came into the house. (Anh ấy đã đi ra ngoài khi tôi vào nhà.)– Theyhad finishedtheir work right before the deadline last week .(Họ sẽ hoàn thành quá trình của họ ngay trước hạn chót vào tuần trước.)S + hadn’t + VpIICHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– Shehadn’t comehome when I got there. (Cô ấy vẫn không về đơn vị khi tôi về.)– Theyhadn’t finishedtheir lunch when I saw them. (Họ vẫn chưa ăn dứt bữa trưa khi trông thấy họ).Had + S + VpII ?Trả lời: Yes, S + had.No, S + hadn’t.Ví dụ:–Hadthe filmendedwhen you arrived at the cinema? (Bộ phim đã hoàn thành khi bạn tới rạp chiếu phim giải trí phim bắt buộc không?)Yes, it had./ No, it hadn’t

Dấu hiệu nhận biết thì thừa khứ hoàn thành

*

Trong câu có các từ:

– when: Khi

Ví dụ:Whenthey arrived at the airport, her flighthad takenoff. (Khi chúng ta tới sảnh bay, chuyến bay của cô ấy đã cất cánh.)

– before: trước lúc (Trước “before” sử dụng thì thừa khứ dứt và sau “before” sử dụng thì quá khứ đơn.)

Ví dụ: Shehad doneher homeworkbeforeher motheraskedher to vì chưng so. (Cô ấy đã làm bài bác tập về nhà trước lúc mẹ cô ấy yêu ước cô ấy có tác dụng như vậy.)

– After: sau khoản thời gian (Trước “after” sử dụng thì thừa khứ đối chọi và sau “after” thực hiện thì thừa khứ hoàn thành.)

Ví dụ: Theywenthome after theyhad eatena big roasted chicken. (Họ về nhà sau khi đã ăn uống một con gà con quay lớn.)

– by the time (vào thời điểm)

Ví dụ: Hehad cleanedthe house by the time her mother came back. (Cậu ấy sẽ lau dứt nhà vào thời điểm mẹ cậu ấy trở về.)

Bài tập

*

Bài 1: cho dạng đúng của đụng từ vào ngoặc.

1. They (come) …………….. Back trang chủ after they (finish) ………………… their work.

2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.

3. Before he (go) ………………………….. To bed, he (read) ………………………… a novel.

4. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.

5. When I came lớn the stadium, the match (start) ………………………………….

6. Before she (listen) ………………….. To music, she (do)……………………. Homework.

7. Last night, Peter (go) ………………….. Khổng lồ the supermarket before he (go) ………………… home.

Bài 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi thực hiện từ nhắc nhở cho sẵn.

1. David had gone trang chủ before we arrived. – After …………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops. – Before ……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office. – When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before ………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.came – had finished

2. Had met

3. Went – had read

4.hadn’t worn

5.had started

6.listened – had done

7.had gone – went

Bài 2:

1.After David had gone home, we arrived. (Sau khi David về nhà, cửa hàng chúng tôi tới.)

2.Before we took a look around the shops, we had had lunch. (Trước khi cửa hàng chúng tôi đi coi xung quanh những cửa hàng, cửa hàng chúng tôi đã ăn uống trưa rồi.)

3.When we got out of the office, the light had gone out.(Lúc cửa hàng chúng tôi rời khỏi văn phòng và công sở thì đèn đã bị tắt trước kia rồi.)

4.By the time we started our work, she had explained everything clearly. (Vào thời điểm chúng tôi ban đầu công việc, cô ấy đã giải thích mọi thứ ví dụ rồi.)

5.Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden. (Trước khi bà bầu tôi về nhà, bố tôi vẫn tưới tất cả các cây trong vườn cửa rồi.)

Lưu ý

Các hễ từtrong thì quá khứhoàn thành rất cần phải chia về thì quá khứ hoặc theobảng động từ bất quy tắc

Động trường đoản cú theo nguyên tắc ta thêm “ed” vào sau hễ từ.

Ví dụ: wach – watched stop – stopped* Những để ý khi thêm “ed” vào sau đụng từ:– thông thường ta thêm “ed” vào sau động từ.– Ví du: watch – watched turn – turned want – wanted* chú ý khi thêm đuôi “-ed” vào sau động từ.+ Động từ tận thuộc là “e” -> ta chỉ việc cộng thêm “d”.Ví dụ: type – typed smile – smiled agree – agreed+ Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”.Ví dụ: stop – stopped siêu thị – shopped tap – tappedNGOẠI LỆ: commit – committed travel – travelled prefer – preferred+ Động từ tận thuộc là “y”:– giả dụ trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta thêm vào đó “ed”.Ví dụ: play – played stay – stayed– giả dụ trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.Ví dụ: study – studied cry – cried

Động từ bỏ bất quy tắc

Một số hễ từ bất nguyên tắc ta không thêm đuôi “ed” vào sau hễ từ (ta hoàn toàn có thể học trực thuộc trong bảng đụng từ bất quy tắc cột 3.Ví dụ: go – gone see – seen buy – bought.

Các hễ từ bất phép tắc thông dụng
Dạng nguyên mẫuDạng vượt khứDạng quá khứ hoàn thành
awake = đánh thứcawokeawoken
be (xem bài bác độngừ to BE)was, werebeen
beat =đánh, thắngbeatbeaten
become = trở thànhbecamebecome
begin = bắt đầubeganbegun
bend = bẻ congbentbent
bet = cá, đánh cuộcbetbet
bid =đấu giábidbid
bite = cắnbitbitten
blow = thổiblewblown
break = làm vỡbrokebroken
bring =đem lạibroughtbrought
broadcast = truyền hình, truyền thanhbroadcastbroadcast
build = xây dựngbuiltbuilt
burn = làm bỏng, đốt cháyburned/burntburned/burnt
buy = muaboughtbought
catch = bắt lấycaughtcaught
choose = chọnchosechosen
come =đếncamecome
cost = tốncostcost
cut = cắtcutcut
dig =đào (đào lổ)dugdug
do = làmdiddone
draw = rút radrewdrawn
dream = mơ, mơ ướcdreamed/dreamtdreamed/dreamt
drive = lái xe 4 bánh trở lêndrovedriven
drink = uốngdrankdrunk
eat = ănateeaten
fall = rơifellfallen
feel = cảm thấyfeltfelt
fight = chiến đấufoughtfought
find = kiếm tìm thấy, thấy cái nào đấy như vậy nàofoundfound
fly = bayflewflown
forget = quênforgotforgotten
forgive = tha thứforgaveforgiven
freeze =đông lạnh, đông thành đáfrozefrozen
get = lấy (tra tự điển thêm)gotgotten
give = chogavegiven
go =điwentgone
grow = trưởng thành, trồnggrewgrown
hang = treohunghung
have = cóhadhad
hear = ngheheardheard
hide = giấu, trốnhidhidden
hit =đánhhithit
hold = nắm, cầm, giữheldheld
hurt = có tác dụng tổn thươnghurthurt
keep = giữkeptkept
know = biếtknewknown
lay =đặt, để, sắp xếp (tra từ điển thêm)laidlaid
lead = dẫn đầu, lãnh đạoledled
learn = học, học tập đượclearned/learntlearned/learnt
leave = tách khỏileftleft
lend = đến mượnlentlent
let =để (để mang đến ai làm những gì đó)letlet
lie = nói dốilaylain
lose = mất, tiến công mất, lose cuộclostlost
make = có tác dụng ramademade
mean = mong muốn nói, gồm nghĩa làmeantmeant
meet = gặp gỡ mặtmetmet
pay = trả giá, trả tiềnpaidpaid
put = đặt,để (tra từ điển thêm)putput
read =đọcreadread
ride = cưỡi, chạy xe 2 bánhroderidden
ring = reo, hotline điện thoạirangrung
rise = mọc, lên caoroserisen
run = chạyranrun
say = nóisaidsaid
see = thấysawseen
sell = bánsoldsold
send = gửisentsent
show = đến xemshowedshowed/shown
shut =đóngshutshut
sing = hátsangsung
sit = ngồisatsat
sleep = ngủsleptslept
speak = nóispokespoken
spend = xài, trải qua (kỳ nghỉ, quảng thời gian)spentspent
stand =đứngstoodstood
swim = bơi, lộiswamswum
take = lấy, nhận (tra từ điển thêm)tooktaken
teach= dạytaughttaught
tear = xétoretorn
tell = cho ai biếttoldtold
think = nghĩ, suy nghĩthoughtthought
throw = quăng, vứtthrewthrown
understand = hiểuunderstoodunderstood
wake = thức dậywokewoken
wear = mặc(quần áo),đội(nón), xức (nước hoa)woreworn
win = chiến thắngwonwon
write = viếtwrotewritten

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Quá khứ dứt tiếp diễn (Past perfect continuous) là một trong trong 12 thì cơ bạn dạng dùng để nói đến 1 hành động xảy ra và bước đầu trước 1 hành động khác trong vượt khứ. Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa học về thì này nhé.

*

Định nghĩa

Thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn(Past perfect continuous)được sử dụng để mô tả quá trình xảy ra 1 hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

Cấu trúc thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn
S + had + been + V-ingVí dụ:– Ithad been rainingvery hard for two hours before it stopped.– Theyhad been workingvery hard before we came.S + hadn’t + been + V-ingCHÚ Ý:– hadn’t = had notVí dụ:– My fatherhadn’t been doinganything when my mother came home.– Theyhadn’t been talkingto each other when we saw them.Had + S + been + V-ing ?Trả lời:Yes, S + had./ No, S + hadn’t.No, S + hadn’t.Ví dụ:–Hadtheybeen waitingfor me when you met them?Yes, they had./ No, they hadn’t.–Hadshebeen watchingTV for 4 hours before she went lớn eat dinner?Yes, she had./ No, she hadn’t.

Sử dụng thì này như vậy nào?

➣Diễn đạt một hành vi đang xẩy ra trước một hành vi trong quá khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn)

Ví dụ:

– Ihad been thinkingabout that before you mentioned it.

Tôi vẫn sẽ nghĩ về điều này trước lúc bạnđề cập tới.

*

Diễn đạt hành động là vì sao của một điều gì đó trong vượt khứ.

Ví dụ:

– Sam gained weight because shehad been overeating.

Sam tăng cân bởi côấy đã nạp năng lượng quá nhiều.

– Betty fail the final thử nghiệm because shehadn’t been attendingclass.

Betty vẫn trượt bài bác kiểm tra cuối kì bởi cô ấy không tham gia lớp học.

*
Sam gained weight because she had been overeating

Diễn tả một hành động xảy ra kéo dãn dài liên tục trước một hành động khác trong thừa khứ.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Cây Mai Ngắn Gọn, Có Dàn Ý, Tả Cây Hoa Mai Ngày Tết Hay Chọn Lọc

Ví dụ:

– The couplehad been quarrelingfor 1 hour before their daughter came back home.Đôi vợ chồng đã biện hộ nhau trong cả một giờ trước lúc đứa đàn bà về nhà.

– The studenthad been waitingin the meetingroom for almost an hour beforehe was punished.Cậu học sinh đã ngóng gần một giờ trong chống họp trước khi chịu phạt.

*
The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home

Diễn tả hành động xảy ra để chuẩn bị cho một hành động khác.

Ví dụ:

– Ihad been practicingfor five months và was ready for the championship.Tôi đã rèn luyện suốt 5 mon và chuẩn bị cho giải vô địch.

– Willishad been studyinghard and felt good about the Spanishtest he was about khổng lồ take.Willisđã học hành rất cần mẫn và cảm giác rấttốt về bài thi giờ Tây Ban Nha mà anh ấy đang làm.

– Anna và Markhad been fallingin lovefor 5years và prepared for a wedding.Anna cùng Markđã yêu nhau được 5năm cùng đã sẵn sàng cho một đám cưới.

*
I had been practicing for five months & was ready for the championship

Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong vượt khứ.

Ví dụ:

– Shehad been walkingfor 2 hours before 11 p.m. Last night.Cô ấy đã đi bộ 2 tiếng đồng hồ thời trang tính đến 9h tối qua.

– My younger brotherhad been cryingfor almost 1 hour before lunchtime.Em trai tôi sẽ khóc xuyên suốt một giờ đồng hồ trước bữa trưa.

*
My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime

Nhấn mạnh hành động để lại hiệu quả trong quá khứ.

Ví dụ:

– Yesterday morning,he was exhausted because hehad been workingon his report all night.Sánghôm qua, anh ấy đã kiệt sức vì chưng trước đó đã làm report cả đêm.

=> bài toán “kiệt sức” đã xảy ra trong thừa khứ và là kết quả của việc “làm báo cáocả đêm” vẫn được ra mắt trước kia nên tại đây ta sử dụng thì thừa khứ ngừng tiếp diễn để diễn đạt.

*
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

LƯU Ý:Thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn hoàn toàn có thể được sử dụng trong câu điều kiện loại 3nhằmdiễn tả điều kiện không có thực trong quá khứ.

Ví dụ:

– If wehad been workingeffectively together, we would have been successful.(Nếu shop chúng tôi còn làmviệc bên nhau một bí quyết hiệu quả,chúng tôi đã thành công rồi.)

– She would have beenmore confidentif shehad been preparingbetter.(Cô ấy đã hoàn toàn có thể sẽtự tin hơnnếucô ấy chuẩn bị tốt hơn.)

Dấu hiệu thừa nhận biết

Các câu ở trong thì thừa khứ xong tiếp diễn thường xuyên chứa các từ nhận thấy như:

Until thenBy the timePrior to lớn that timeBefore, after.

Bài tập thực hành

Bài 1. Phân tách động từ bỏ vào khu vực trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day)I’d been working hardall day.

2. The two boys came into the house. They had a football và they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had khổng lồ cancel my holiday. (I/look/forward khổng lồ it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: xong xuôi câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to lớn rain. Wehad been playingfor half an hour when it started to rain.

2. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived và waited for him. After đôi mươi minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. For đôi mươi minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went to lớn a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. When …..

Bài 3: phân tách động từ và dứt câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.

2 John và I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6Jim was on his hands và knees on the floor. He … (look) for his tương tác lens.

7When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward lớn it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for đôi mươi minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a oto suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. Was walking

3. Had been running

4. Were eating

5. Had been eating

6. Was looking

7. Was waiting … had been waiting

Thì thừa khứ đơn

Khẳng định:S + V2/ed + O

Phủ định:S + didn’t + V-inf + O

Nghi vấn:Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– mô tả một hành vi xảy ra trên thời điểm xác minh trong vượt khứ, cùng đã dứt điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô ấy đã xuất sắc nghiệp vào khoảng thời gian ngoái)

– mô tả một hành động diễn ra lặp đi lặp lại hoặc xảy ra thường xuyên trong thừa khứ và bây giờ không xảy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used khổng lồ go fishing with my father. (Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên đi câu cùng với bố)

– cần sử dụng kết hợp với thì quá khứ tiếp nối khi miêu tả một hành vi chen ngang vào một hành vi khác đang xảy ra trong quá khứ.

Ex: When my mother went khổng lồ the super market, my father was reading newspaper. (Khi người mẹ tôi đi hết sức thị, phụ thân tôi thì phát âm báo)

–Phó từ nhận dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời gian… (nói tầm thường là thời hạn trong quá khứ).

–Khi nói tới cái nào đó đang đang được sáng tạo trong vượt khứ, ta sử dụng thì quá khứ đơn.

Xem thêm: Top 8 Tranh Vẽ Lăng Bác Của Học Sinh, Tô Màu Lăng Bác Hồ, Top 8 To Mau Lang Bac

Ex:It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes tò mò ra Mexica vào thời điểm năm 1519.)

Vậy, điểm không giống nhau cơ phiên bản giữa nhị thì này là thì vượt khứ đơn miêu tả một hành động đã xong trong thừa khứ, còn lúc này hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra tại 1 thời điểm không xác định trong vượt khứ, kéo dãn tới lúc này (và có khả năng đi đến tương lai).