THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI TOBE

     

Thì lúc này đơn tobe là gì? Động từ tobe gồm 3 thể am, is, are tương ứng với những chủ ngữ là đại từ nhân xưng, danh từ số ít, số nhiều. Trong bài học này, soulcake.vn sẽ phân tách sẻ chi tiết về công thức, giải pháp dùng và bí quyết động từ khi dùng thì bây giờ đơn cùng với tobe.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn với tobe

Công thức thì lúc này đơn tobe

Thì lúc này đơn lúc nào dùng tobe? Khi bạn có nhu cầu giới thiệu bản thân, nhắc tới 1 địa điểm hoặc tính chất, trạng thái của một người, sự vật, vụ việc nào kia ở thời gian hiện tại. Chúng ta cũng có thể diễn tả chúng qua 3 cấu trúc khẳng định, phủ định, nghi vấn.

Khẳng định: S + am/is/are + O

Ví dụ: I’m a teacher. (Tôi là giáo viên).

Phủ định: S + am/is/are not + O

Ví dụ: She is not a bad guy. (Cô ấy không thể tệ).

Nghi vấn: Am/is/are + S + O?

Ví dụ: Are you feel good? (Bạn cảm thấy ổn chứ?)

Ngoài ra, động từ tobe được phân chia ở thì bây giờ đơn còn được sử dụng trong câu gồm từ nhằm hỏi (WH - question) trong trường hợp hy vọng hỏi thông tin, sệt điểm, trạng thái, v.v… của 1 người, sự vật, vấn đề ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

Who is Hoa? (Ai là Hoa?)

Which grade vị you study? (Bạn học lớp mấy?)

What’s Hoa’s daughter"s name? (Con gái của Hoa tên là gì?)

3 dạng động từ tobe và cấu tạo rút gọn


Am

Is

Are

I

He, she, it

You, we, they


Chủ ngữ

Khẳng định

Phủ định (2 dạng)

Nghi vấn

I

I am

I am not

I’m not

You

You are

You are not

You’re not

We

We are

We are not

We’re not

They

They are

They are not

They’re not

He

He is

He is not

He’s not

She

She is

She is not

She’s not

It

It is

It is not

It’s not


Có thể thấy, sự khác hoàn toàn so cùng với thì bây giờ đơn với rượu cồn từ thường xuyên ở biện pháp chia động từ đó là không thêm s/es mà áp dụng đúng dạng hễ từ tobe tương ứng với chủ ngữ. Chủ ngữ có thể là đại từ nhân xưng ngôi 1, 2, 3 hoặc những danh trường đoản cú số ít, số nhiều.

Cách dùng thì bây giờ đơn với rượu cồn từ TOBE

Thì bây giờ đơn được sử dụng trong những trường hợp sau đây:

Giới thiệu thông tin phiên bản thân hoặc tin tức của 1 tín đồ khác.

Ví dụ: I’m an engineer. (Tôi là 1 trong những kỹ sư).

My father is 60 years old. (Bố tôi năm nay 60 tuổi).

Diễn tả đặc thù của một sự việc, sự trang bị nào kia ở thời gian hiện tại.

Ví dụ: The tiệc nhỏ is very noisy and uproarious. (Bữa tiệc rất ồn ã và náo nhiệt).

Mô tả đặc điểm, tính cách của một người, 1 nhỏ vật, 1 sự vật nào đó.

Ví dụ: The cát is cute. (Con mèo đó thật đáng yêu).

Dấu hiệu nhận biết thì lúc này đơn

Trong câu làm việc thì lúc này đơn hay có các trạng từ bỏ chỉ tần suất đứng trước những động tự hoặc đứng cuối câu như:

always (luôn luôn)

often (thường xuyên)

usually (thông thường)

sometimes (thỉnh thoảng)

every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

*
Bài tập thì hiện tại đơn với đụng từ TOBE

Bây giờ! bọn họ cùng nhau ôn tập thì bây giờ đơn sử dụng động từ dạng tobe với các bài tập dưới đây:

Bài 1: chia động từ bỏ tobe trong ngoặc để xong xuôi câu.

1. This (be) _____________ Lan’s mother.

2. Her name (be) _____________ Hang.

3. She (be) _____________ 39 years old.

4. She (be) _____________ a doctor.

5. She (work) _____________ in a factory.

6. Everyday, she (get) _____________ up early. She (get) _____________ up at 5 o’clock.

7. She (brush) _____________ her teeth và (wash) _____________ her face.

8. Then, she (do) _____________ the housework.

9. She (have) _____________ breakfast at half past six.

10. Then, she (go) _____________ lớn work at fifteen to seven.

11. She (go) _____________ trang chủ at half past four.

12. They (work) _____________ very hard.

Bài 2: vấn đáp các câu hỏi bằng phương pháp sử dụng từ bỏ gợi ý.

1. What does your father do? (engineer)

…………………………………………………………………………….

2. Where does Mr. Phu live? (Hang vào street)

…………………………………………………………………………….

Xem thêm:

3. What vì Bien & his sister vì chưng everyday? (go khổng lồ school)

…………………………………………………………………………….

4. What time is it? (fifteen to lớn eleven)

…………………………………………………………………………….

5. What vì Mr. And Mrs. Smith do every evening? (watch TV)

…………………………………………………………………………….

6. What bởi vì you do? (student)

…………………………………………………………………………….

7. Where is your class? (the third floor)

…………………………………………………………………………….

8. What time does Lan vị her homework? (at 7 o’clock)

…………………………………………………………………………….

9. How many rooms does your house have? (three)

…………………………………………………………………………….

10. What does your brother vị after school? (do his homework)

…………………………………………………………………………….

Bài 3: Điền đụng từ tobe vào khu vực trống để ngừng câu.

1. A: Where are we now? I have no idea.

B: You ______ just in front of our house.

2. A: Are you hungry? Have something lớn eat.

B: Yes, I ______ a little bit hungry.

3. A: Is your sister at school? I must talk lớn her.

B: No, She_______ at school.

4. A: Where are your parents? Are they at home?

B: My Mom và Dad ________ at work.

5. A: Is Peter your friend? and what about Bill?

B: Tom và James _______ my best friend.

6. A: I think these stories are very interesting.

B: Really? The stories ________ interesting at all.

7. A: How often are you ill? You must go lớn see a doctor.

B: Quite often, I ________ very healthy.

8. A: Are Sury & Maria good at sports?

B: Well, Sury ________ quite good at athletics, but Maria isn’t.

9. A: Am I the best student in our class? What vì you think?

B: No, you ________. I’m the best.

10. A: Where are you, Simon? I need your help.

B: I’m afraid Simon ________ here. He is at the shop.

11. A: ________ your brother at home?

B: No, he isn’t. I can’t find him anywhere.

12. A: Where _________ Mark & Jim? I can’t see them.

B: Mark is over there and Joe is in the hall.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc 3 Vào Giải Toán

13. A: _______ we at the right airport?

B: I hope so. If not, we’ll miss our plane.

14. A: Why _______ I so lazy? I stay in bed till lunch every Saturday và Sunday