Tập Viết Đoạn Đối Thoại Lớp 5

     
*

*

Nhớ nguồn – Tuần 26

Tiếng Việt lớp 5: Tập có tác dụng văn. Tập viết đoạn đối thoại

Câu 1 (trang 85 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Đọc đoạn trích dưới đây của truyện Thái sư Trần Thủ Độ

Linh Từ Quốc Mẫu ngồi kiệu đi qua chỗ thềm cấm, bị một người quân hiệu ngăn lại. Về nhà, bà khóc:

- Tôi là vợ thái sư cơ mà bị kẻ dưới khinh thường nhờn.

Bạn đang xem: Tập viết đoạn đối thoại lớp 5

Ông cho bắt người quân hiệu đến. Người này nghĩ là phải chết. Nhưng khi nghe đến anh ta kể rõ ngọn ngành, ông bảo:

- Ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta còn trách gì nữa!

Nói rồi, lấy vàng, lấy lụa thưởng cho.

Lời giải

- Đọc giọng to, rõ ràng.

- Nhấn mạnh các tình tiết của Thái sư.

Câu 2 (trang 85 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Dựa theo nội dung của đoạn trích trên, em hãy cùng các bạn trong đội viết tiếp một số lời đối thoại để trả chỉnh màn kịch.

Lời giải

Nhân vật: Trần Thủ Độ; Linh Từ Quốc Mẫu; người quân hiệu; một vài người quân nhân và gia nô.

Cảnh trí: Một căn phòng rộng tất cả kê án thư, trên bao gồm hộp bút, mấy cuốn sách, một chiếc quạt. Trần Thủ Độ đang ngồi đọc sách.

Thời gian: Khoảng gần trưa.

(Linh từ Quốc Mẫu bước vào phòng, vẻ mặt buồn bực như vừa khóc.)

Trần Thủ Độ: (Ngạc nhiên) Phu nhân sao thế?

Linh Từ Quốc Mẫu: (Tấm tức) Phép nước bây giờ đảo lộn hết rồi! Một tên quân hiệu nhưng dám hỗn với cả vợ Thá sư. Như thế thì bám trên dưới gì nữa!

Trần Thủ Độ: Bà hãy bớt rét giận đi kể mang lại tôi đầu đuôi câu chuyện thế như thế nào đã!

Linh Từ Quốc Mẫu: - hôm nay tôi có việc qua cửa Bắc. Mang tên quân hiệu nhất định bắt tôi xuống kiệu. Ông nghĩ xem: Tôi là vợ quan Thái sư, thế nhưng kẻ dưới gớm nhờn là thế nào?

Trần Thủ Độ: Khoan hãy khóc. Để tôi gọi hắn đến đây coi sao (gọi bộ đội hầu) Quân bay, mang lại gọi tên quân hiệu đến đây ngay! Nhớ dẫn theo một phu kiệu để nhận mặt hắn.

Xem thêm: Sin Thì Sin Cos Cos Sin - Công Thức Cộng Lượng Giác

Lính hầu: - Bẩm, vâng ạ. (Chỉ một lát sau, tên quân nhân hầu trở về, dẫn theo một người quân hiệu trẻ tuổi dáng vẻ vẻ cao lớn, đàng hoàng).

Người quân hiệu: - (Lạy chào) con chào thái sư cùng phu nhân ạ!

Trần Thủ Độ: - Ngẩng mặt lên! Quân hiệu kia, ngươi gồm biết mặt phu nhân ta không?

Người quân hiệu: - (Vẻ lo lắng) Dạ, bẩm Đức Ông, con biết phu nhân ạ!

Trần Thủ Độ: - Ngươi gồm biết, vậy bao gồm đúng là sáng hôm nay ngươi đã chặn kiệu phu nhân ta không?

Người quân hiệu: - Dạ bẩm Đức Ông, quả bao gồm việc đó ạ!

Trần Thủ Độ: - (Nổi giận) Giỏi thật! Ngươi biết phu nhân vậy sao còn dám hỗn láo?

Người quân hiệu: - Dạ bẩm, sáng sủa nay, kiệu của phu nhân đi ngang qua điện Kính Thiên. Nhỏ đã trình với phu nhân nhưng các thị nữ cùng phu kiện cứ xô đến, nói là kiệu của phu nhân quan liêu Thái sư không được phép cản. Mang lại nên, nhỏ đành lấy gươm ngăn, buộc kiệu phu nhân đi vòng. Bẩm, chuyện là như thế. Nhỏ xin chịu tội với Đức Ông với phu nhân.

Trân Thủ Độ: - (Gật đầu, tỏ vẻ hài lòng) Ra là thế! Ngươi ở chức thấp mà giữ nghiêm phép nước như vậy, ta trách móc gì ngươi được. (Nói với phu nhân) Bà hãy thưởng cho anh ta.

Linh Từ Quốc Mẫu: - (Nói với gia nô) Lấy cho anh ta một tấm lụa và một nén vàng.

Gia nô: - (Gia nô vào rồi mang lụa, xoàn ra) Bẩm, phu nhân. Xoàn thưởng đây ạ.

Linh Từ Quốc Mẫu: - (Linh Từ Quốc Mẫu lấy tiến thưởng từ tay gia nô, trao mang đến quân hiệu) Đây là Thái sư và ta ban thưởng cho ngươi.

Người quân hiệu: - (Cảm động) Xin đa tạ Thái sư với phu nhân. (tất cả thuộc đi vào hạ màn).

Xem thêm: Thực Hiện Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

Câu 3 (trang 86 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Phân vai đọc lại (hoặc diễn thử) màn kịch trên.