Bài 31

     
Bài 31-32. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

I. TẬP TÍNH LÀ GÌ?

- thói quen là chuỗi phản ứng của rượu cồn vật vấn đáp kích ham mê từ môi trường bên phía trong hoặc bên ngoài cơ thể để động vật tồn tại cùng phát triển.

- Ví dụ: Chim làm tổ, con kiến sống thành đàn.

*