Please wait

  -  
*

*

Bài 15: giải pháp mạng tháng Mười Nga cùng cuộc đấu tranh bảo đảm an toàn cách mạng (1917 - 1921)

I. Lý thuyết

1. Hai cuộc giải pháp mạng sinh hoạt nước Nga năm 1917

a. Thực trạng nước Nga trước phương pháp mạng

- Về chính trị: Đầu chũm kỉ XX Nga vẫn là một trong nước quân chủ chăm chế, dẫn đầu là Nga hoàng.

Bạn đang xem: Please wait

+ Nga hoàng sẽ đẩy nhân dân Nga vào trận chiến tranh đế quốc, gây ra hậu quả tài chính xã hội nghiêm trọng.

- Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ bởi chiến tranh, nạn đói xảy ra ở các nơi, công nghiệp, nông nghiệp trồng trọt đình đốn.

- Về buôn bản hội:

+ Đời sinh sống của nông dân, công nhân, những dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.

+ phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khớp nơi.

2. Cách mạng tháng 2 năm 1917

- Phong trào gấp rút chuyển từ bỏ tổng làm reo chính trị lịch sự khởi nghĩa vũ trang.

- lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích

- Lực lượng thâm nhập là công nhân, binh lính, nông dân.

- Kết quả:

+ chính sách quân chủ siêng chế Nga hoàng bị lật đổ.

+ Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3/1917 toàn nước Nga gồm 555 Xô viết)

+ cùng thời gian thống trị tư sản cũng ra đời Chính lấp lâm thời.

- Tính chất: biện pháp mạng mon 2/1917 sinh sống Nga là cuộc phương pháp mạng dân chủ tứ sản hình trạng mới.

*

3. Giải pháp mạng tháng Mười năm 1917

- Sau bí quyết mạng tháng Hai, Nga sống thọ 2 bao gồm quyền song song:

+ cơ quan chỉ đạo của chính phủ lâm thời (tư sản)

+ Xô viết đại biểu (vô sản)

* viên diện chẳng thể kéo dài.

- Trước tình hình đó Lê-nin cùng Đảng Bôn-sê-vích đã khẳng định đường lối tiếp theo sau của biện pháp mạng Nga là đưa từ bí quyết mạng dân chủ bốn sản quý phái cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ cơ quan ban ngành tư sản lâm thời).

- Đầu mon 10/1917 ko khí cách mạng che phủ cả nước. Lê-nin đang về nước trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa trang bị giành bao gồm quyền.

- cốt truyện khởi nghĩa

+ Đêm 25/10 tấn công cung năng lượng điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của chính phủ nước nhà tư sản.

* Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành chiến thắng lợi

- Tính chất: giải pháp mạng tháng Mười mang tính chất chất của cuộc cách social chủ nghĩa

II. Trận đấu tranh tạo và đảm bảo an toàn thành quả biện pháp mạng ý nghĩa sâu sắc lịch sử của cách mạng mon Mười Nga năm 1917

1. Xây dựng chính quyền Xô viết

- chế độ của bao gồm quyền:

+ Đập tan cỗ máy Nhà nước cũ, xây dựng cỗ máy Nhà nước mới.

Xem thêm:

+ Thủ tiêu hầu như tàn tích của cơ chế phong kiến đưa về các quyền tự do, dân chủ mang lại nhân dân.

+ thành lập và hoạt động hồng quân để bảo đảm chính quyền biện pháp mạng.

+ Quốc hữu hóa các nhà máy nhà máy sản xuất của ách thống trị tư sản, sản xuất nền kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa.

2. Chống thù trong, giặc ngoài

- thời điểm cuối năm 1918 quân team 14 nước đế quốc câu kết với bầy phản trong nước tấn công hủy hoại nước Nga.

- Đầu năm 1919 tổ chức chính quyền Xô viết đang thực hiện cơ chế cộng sản thời chiến.

- câu chữ của thiết yếu sách:

+ công ty nước kiểm soát cục bộ nền công nghiệp.

+ Trưng thu lượng thực vượt của nông dân.

+ Thi hành cơ chế cưỡng bức lao động.

- cơ chế đã hễ viên về tối đa mối cung cấp của cải nhân lực của đất nước, tạo cho sức to gan tổng hợp, đến thời điểm cuối năm 1920 Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, đảm bảo an toàn chính quyền non trẻ.

3. Ý nghĩa lịch sử hào hùng của bí quyết mạng mon Mười

- với nước Nga.

+ Đập rã ách áp bức, tách lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và dân chúng lao động.

+ Đưa công nhân và dân cày lên nắm thiết yếu quyền, xây đắp chủ nghĩa buôn bản hội.

- Với vắt giới:

+ Làm biến hóa cục diện thế giới.

Xem thêm: Người Bị Bệnh Trĩ Kiêng Ăn Gì Và Kiêng Gì Để Bệnh Không Nặng Thêm?

+ động viên và để lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm cho phương pháp mạng cố giới.

Xem tiếp: triết lý sử 8 bài 16: Liên Xô xuất bản chủ nghĩa xóm hội (1921 - 1941)