SOẠN BÀI TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 1

     

Cùng soulcake.vn học tiếng Anh lớp 9 Unit 1 các bạn nhé!

Tiếng Anh lớp 9 - Unit 1: Local Environment

Listen và Read

Nick: There are so many pieces of pottery here, Phong. Bởi your grandparents make all of them?

Phong: They can’t because we have lots of products. They make some và other people make the rest.

Bạn đang xem: Soạn bài tiếng anh lớp 9 unit 1

Nick: As far as I know, Bat Trang is one of the most famous traditional craft villages of Ha Noi, right?

Phong: Right. My grandmother says it’s about 700 years old.

Mi: Wow! When did your grandparents set up this workshop?

Phong: My great-grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. All the artisans here are my aunts, uncles, và cousins.

Mi: I see. Your village is also a place of interest of Ha Noi, isn’t it?

Phong: Yes. People come here to lớn buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops.

Nick: That must be a memorable experience.

Phong: In Viet phái mạnh there are lots of craft villages like Bat Trang. Have you ever been lớn any others?

Mi: I’ve been to a conical hat making village in Hue!

Nick: Cool! This is my first one. Vày you think that the various crafts remind people of a specific region?

Mi: Sure. It’s the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs.

Phong: Let’s go outside và look round the village.

Bài dịch:

Nick: Có không ít gốm ở chỗ này Phong à. Tất cả phải các cụ cậu làm nên tất cả chúng không?

Phong: không đâu vào đâu vì bao gồm rất nhiều. Bọn họ chỉ làm một không nhiều và những người dân khác làm phần còn lại.

Nick: Theo mình theo thông tin được biết thì bát Tràng là 1 trong những trong số mọi làng nghề nổi tiếng nhất sống Hà Nội. Đúng chứ?

Phong: Đúng rồi. Ông bản thân nói nó được 700 năm rồi.

Mi: Wow. Ông cậu mở xưởng từ khi nào?

Phong: vắt tớ mở chứ không phải ông đâu. Kế tiếp ông tớ kế nhiệm lại. Tất cả thợ tại chỗ này đều là cô, chú và anh chị em em chúng ta của tớ.

Mi: À tớ hiểu rồi. Buôn bản cậu cũng chính là 1 vị trí thú vị ở hà nội thủ đô phải không?

Phong: Đúng. Số đông người sắp tới mua đồ. Điều cuốn hút nữa là họ rất có thể tự làm cho gốm ngơi nghỉ xưởng.

Nick: Hẳn sẽ là một trải nghiệm xứng đáng nhớ.

Phong: Ở vn cũng có không ít những xã nghề như này. Những cậu đang đi tới đó lúc nào chưa?

Mi: bản thân từng mang lại làng nghề làm cho nón lá nghỉ ngơi Huế.

Nick: Tuyệt. Đây là lần trước tiên của mình. Những cậu tất cả nghĩ từng nghề gợi người ta nghĩ đến 1 vùng miền đặc thù không?

Mi: chắc hẳn rằng rồi. Đó là lí do người ta lựa chọn đồ bằng tay thủ công làm tiến thưởng lưu niệm.

Phong: Hãy ra phía bên ngoài và thăm thú ngôi xã nào.


3.1.1. Mệnh đề trạng ngữ là gì?

- Adverbial clause là gì? là một mệnh đề dựa vào (subordinate clause), mang chức năng ngữ pháp của một trạng từ nhằm mục đích bổ nghĩa cho một động từ, tính từ, hoặc trạng từ bỏ khác.

- Nói phương pháp khác, mệnh đề trạng ngữtrả lời cho những câu hỏi: when, where, how, why, khổng lồ what extent, hoặcunder what conditions. (Khi nào, sinh hoạt đâu, như vậy nào, tại sao, trong vòng độ nào, hoặc xảy ra dưới yếu tố hoàn cảnh nào)

Ví dụ:

We will not have school today because it snowed last night.(Hôm nay chúng tôi sẽ ko tới trường do tối qua tuyết rơi)Until it stops raining, we will stay inside.(Cho tới lúc tạnh mưa, họ sẽ sinh sống trong nhà)When your father gets here, we will go.(Khi nào ba của em tới đây, shop chúng tôi sẽ đi)

- Một mệnh đề trạng trường đoản cú thường ban đầu bằng các liên từ nhờ vào sau.

Sau đó là một số liên tự phổ biến:

+ after, although, as, as if, as far as, as long as, as soon as, as though, because, before, even if+ even though, how, if, in order that, once, provided (that), rather than, since, so long as, so (that), than+ that, though, unless, until, when, whenever, where, wherever, whether, while, why…

Các liên từ phổ biến trong giờ anh

3.1.2. Những loại mệnh đề trạng ngữ thường xuyên gặp:

a. Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

Thường ban đầu với in order that, so that.

Cấu trúc: S1 + V1 + so that | in order that + S2 + will/would | can/could + V2 (bare)

Ví dụ:

He gives me this address so that/ in order that I can visit him.

Xem thêm: Thực Đơn An Uống Khoa Học Mỗi Ngày, Thực Đơn Ăn Uống Khoa Học Mỗi Ngày

(Ông ấy gửi tôi cái địa chỉ này để mà tôi hoàn toàn có thể đến thăm ổng.)

b. Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

- Với cấu trúc so + adj/adv + that: tức là quá … mang đến nỗi mà.

Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that + S + V

Ví dụ: It was so dark that I couldn’t see anything.(Trời tối tới nổi tôi chả thấy được gì)

- Với kết cấu such + danh trường đoản cú + that: tức là cái nào đấy quá … cho nỗi

Cấu trúc: S + V + such a/an + N + that + S + V …

Ví dụ:

It was such a bad day that I don’t really want lớn remember.(Đó là 1 trong những ngày tồi tệ đến tầm tôi không thể muốn nói lại.)

c. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Thường bước đầu bằng những từ/cụm tự như because, since, as, seeing that, for, now that. Mệnh đề này rất có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính, sử dụng trong câu có nhiều hơn 1 nhà ngữ.

Ví dụ:

I study khổng lồ become a doctor since my mother wants me to.(Tôi học tập ngành bác sĩ vì bà bầu tôi ý muốn như vậy)Because I forgot to lớn bring my raincoat, I got wet on the way home.(Trên con đường về đơn vị tôi bị ướt bởi quên mang theo áo mưa)

d. Mệnh đề trạng tự chỉ sự tương phản

- Thường bắt đầu bằng các từ/cụm từ bỏ although; though; even though; no matter; whatever; but; however, whereas

- Mệnh đề này rất có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính, áp dụng trong câu có nhiều hơn 1 công ty ngữ.

- trong vô số trường hợp, ta hoàn toàn có thể nhấn dạn dĩ tính từ bỏ hoặc trạng từ trong câu bằng cách đặt though hay as phía sau chúng, nhất là khi đụng từ theo sau là be, appear, become, look, seam, sound, prove. tuy nhiên không được sử dụng although vào trường hợp này.

Cấu trúc:

Although/though/… + S + V, clauseAdj/Adv + though / as + S + V

Ví dụ:

Although the night air was hot, they still slept soundly.≈ Hot though/ Hot as the night air was, they still slept soundly.(Đêm qua, trời cực kỳ nóng mà lại họ vẫn ngủ ngon)

e. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Mệnh đề chỉ thời hạn (adverbial clause of time) thường ban đầu sau các từ:

-when(khi mà, khi)

WhenI came home, my Mom had left.(Khi tôi về nhà, bà mẹ tôi đã đi được mất rồi)

- before(trước khi)

You should finish your lunchbeforeI come home.(Con yêu cầu ăn xong cơm trưa trước lúc mẹ về nha)

- after(sau khi)

I will go homeafterI solve this problem.(Tôi vẫn về nhà sau thời điểm giải quyết xong vấn đề này)

- while(trong khi)

WhileI’m cooking, my husband is cleaning the fans.(Trong thời gian tôi nấu ăn ăn, ông xã tôi lau chùi và vệ sinh quạt)

- as(khi mà)

AsBarron comes back home, he cooks dinner right away.(Khi Barron về nhà, cậu nối bữa tối ngay)

- since(khi mà)

I haven’t seen Adamsincewe broke up.(Tôi đã không gặp gỡ Adam tự khi cửa hàng chúng tôi chia tay)

- til/until(tới khi, tính đến khi);as soon as(ngay khi);just as(ngay khi);whenever(bất cứ lúc nào)

Vi dụ:

I won’t come thereuntilyou tell me to.(Em sẽ không tới kia chừng nào anh bảo thì em đi)As soon asI go out, it started to lớn rain.(Ngay khi tôi ra ngoài, trời mưa)

► lưu lại ý:Trong mệnh đềwhen, as, while,đôi khi tất cả sự không giống nhau giữa thì của rượu cồn từ, nhưng lại mệnh đề trạng ngữ không lúc nào chia nghỉ ngơi thì tương lai. Nếu như mệnh đề bao gồm ở thì tương lai thì mệnh đề trạng ngữ sống thì bây giờ đơn.

f. Mệnh đề trạng ngữ chỉ vị trí chốn

Mệnh đề trạng ngữ chỉ xứ sở thường ban đầu bằngwhere(nơi mà) hoặcwherever(bất cứ đâu). Theo sau những từ này là nhà ngữ và hễ từ (chú ý không hòn đảo ngữ vớiwhere)

Ví dụ:

I need khổng lồ knowwheremy key is.(Tôi nên biết chìa khoá của bản thân nằm đâu)I will find you wherever you are!(Dù em sống chân trời nơi bắt đầu bể nào thì tôi vẫn quyết tìm ra em)

g. Mệnh đề trạng ngữ chỉ giải pháp thức

Mệnh đề trạng ngữ chỉ phương pháp (adverbial clause of manner) mô tả việc 1 điều gì đấy được tiến hành hoặc kết thúc như cố gắng nào. Nó thường ban đầu bằng as if, as though, like, the way

Ví dụ: Please vị it (exactly) as I instructed(Làm ơn hãy làm đúng đắn như tôi vẫn hướng dẫn)

Cách dùng As if as thoughCâu điều kiện trong tiếng anh

​​​​h. Mệnh đề trạng từ bỏ chỉ điều kiện

Thường ban đầu bằng whether, if, provided, unless, as long as

Ví dụ:

Whether she likes it or not, she must stay at home today.

Xem thêm: Những Câu Nói Lạc Quan Yêu Đời Ngắn Gọn Xốc Lại Tinh Thần “Cực Mạnh”

(Cho dù con bé bỏng có mê say hay không, nó phải trong nhà ngày hôm nay)There will be no need to go to lớn court provided you sign the papers.(Sẽ không nhất thiết phải ra tòa miễn là anh ký kết vào giấy tờ)