SỐ MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG

     

Hình lập phương có 9 phương diện phẳng đối xứng: 3 mặt phẳng đối xứng chia nó thành nhì khối hộp chữ nhật, 6 phương diện phẳng đối xứng phân chia nó thành 2 khối lăng trụ tam giác.Bạn đang xem: khía cạnh phẳng đối xứng của hình lập phương

Kiến thức mở rộng:

1. Phương diện phẳng đối xứng là gì

Cho khối đa diện (H). Ví như phép đốι xứng qua mặt phẳng (P) phát triển thành (H) thành bao gồm nó. Thì (P) gọi là khía cạnh đốι xứng của khối nhiều diện (H).

Bạn đang xem: Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

2. Số phương diện phẳng đối xứng của hình lập phương

Có 9 khía cạnh đối xứng của khối lập phương.

- các loại mặt phẳng đối xứng của hình lập phương qua hai cạnh đối diện: có sáu mặt, như vào hình một là mp(AA’C’C).

Xem thêm: Nhà Xe Hùng Cường - Địa Chỉ, Số Điện Thoại Đặt Vé Xe Hùng Cường


*

- các loại mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng trung trực của tư cạnh tuy nhiên song: có ba mặt, như trong hình 2 là khía cạnh phẳng trung trực của AA", BB", CC’, DD".

Xem thêm: Những Bài Văn Hay Bằng Tiếng Anh, 30 Đoạn Văn Mẫu Tuyển Chọn

3. Hình lập phương là gì?

Hình lập phương giờ đồng hồ anh là cube

4. đặc điểm của hình lập phương

Hình lập phương có các đặc thù sau:

- Hình lập phương có 6 phương diện phẳng đối xứng bằng nhau

-Hình lập phương bao gồm 12 cạnh bởi nhau

-Đường chéo cánh của các mặt mặt đều bởi nhau

-Đường chéo hình khối lập phương bằng nhau

5. Lốt hiệu nhận thấy hình lập phương?

Một trang bị là hình lập phương trường hợp chúng có 1 trong 2 điểm sáng sau:

-Có 12 cạnh bởi nhau

-Có 6 mặt gần như là hình vuông

Tổng thể nhìn bởi mắt thường, ta đang thấy hình lập phương rất cân xứng.

6. Công thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình lập phương

Tổng quát: mang lại hình lập phương cạnh a, đường chéo cánh mặt mặt là d, đường chéo hình lập phương là D

Công thức tính chu vi:

P= 12.a

Trong đó:

-P là chu vi hình lập phương

-a là độ nhiều năm cạnh hình lập phương

Công thức tính diện tích:

Diện tích hình lập phương được chia ra làm nhị loại: diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần

*Công thức tính diện tích xung xung quanh của hình lập phương là:

Sxq= a2.4

Trong đó:

-Sxqlà diện tích xung xung quanh hình lập phương

-a là độ nhiều năm cạnh hình lập phương

*Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Stp= a2.6

Trong đó:

-Stplà diện tích toàn phần hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

Công thức tính thể tích:

Để triển khai tính thể tích của hình lập chúng ta áp dụng công thức:

V =a.a.a= a3

Trong đó:

-V là thể tích hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

-Đường chéo cánh của hình lập phương phù hợp với các con đường cao chế tác thành 1 tam giác vuông