Lý thuyết sinh học lớp 9 bài 9

  -  
biến đổi hình thái nhiễm nhan sắc thể trong chu kì tế bào

Biến thay đổi hình thái nhiễm sắc đẹp thể trong chu kì tế bào

Xem chi tiết
Bạn đang xem: Lý thuyết sinh học lớp 9 bài 9

Những cốt truyện cơ bản của NST trong quy trình nguyên phân

Những diễn biến cơ phiên bản của NST trong quá trình nguyên phân

Xem cụ thể


Ý nghĩa của nguvên phân

Ý nghĩa của nguvên phân. Nguyên phân là cách tiến hành sinh sản của tế bào.

Xem chi tiết


câu hỏi lý thuyết 1 trang 27 SGK Sinh học tập 9

Giải bài xích tập câu hỏi trao đổi trang 27 SGK Sinh học 9

Xem lời giải


câu hỏi lý thuyết 2 trang 28 SGK Sinh học 9

Giải bài xích tập câu hỏi luận bàn trang 28 SGK Sinh học 9

Xem lời giải


câu hỏi 1 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài bác 1 trang 30 SGK Sinh học 9. Những biến đổi hình thái của NST được biểu lộ qua sự đóng góp và giạng xoắn điển hình ở những kì như thế nào ?

Xem giải thuật


thắc mắc 3 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài bác 3 trang 30 SGK Sinh học tập 9. Nêu những diễn biến cơ bạn dạng của NST trong quá trình nguyên phân?

Xem giải thuật
Xem thêm: Bữa Trưa Tiếng Anh Là Gì? Từ Vựng Về Các Bữa Ăn Trưa Tiếng Anh Là Gì

câu hỏi 4 trang 30 SGK Sinh học tập 9

Giải bài xích 4 trang 30 SGK Sinh học tập 9. Ý nghĩa cơ bạn dạng của quy trình nguyên phân là gì ?

Xem lời giải


câu hỏi 5 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài xích 5 trang 30 SGK Sinh học tập 9. Ở con ruồi giấm 2n= 8. Một tế bào con ruồi giám đang ở kì sau của quy trình nguyên phân. Số NST đó bởi bao nhiêu trong các trường hòa hợp sau?

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Thứ Tự Dùng Sản Phẩm Dưỡng Da Và Trang Điểm, Thứ Tự Dùng Mỹ Phẩm Dưỡng Da Và Trang Điểm

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép soulcake.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.