Sinh Hoạt Lớp Cuối Tuần

     

Nội dung, vẻ ngoài sinh hoạt lớp vào cuối tuần được thực hiện với các nội dung: Tổng kết thi đua tổ, lớp trưởng báo cáo. Để nắm rõ hơn ngôn từ buổi ở lớp mời chúng ta cùng tham khảo tài liệu.
Bạn đang xem: Sinh hoạt lớp cuối tuần

*

NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT LỚP CUỐI TUẦN......A. NHẬN ĐỊNH TUẦN I. Tổng kết thi đua tổ Tổ Điểm ­ Điểm + Tổng điểm Hạng Ghi chú 1 2 3 4II.Cán bộ lớp báo cáo: 1. Phó h ọc tập : Báo cáo những mảng nổi bật sau a. Ưu điểm: Tuyên dương HS học tập tốt ( thuộc bài, soạn bài đầy đủ, tích cực phát biểu..vv..) b. Hạn chế: ­ Không thuộc bài, không soạn bài, không chuyển biền tốt, nêu tên trong sổ đầu bài, có chiều hướng sa sút trong học tập...vv..( ghi nhận cụ thể)­ Sổ đầu bài: ( tổng kết điểm ? – phải nêu ra hướng khắc phục điểm 8 nếu có) c. Hướng khắc phục: Trao đổi về phương pháp học tập, đưa ra hướng giúp đỡ các bạn tiến bộ ở tuần sau.2. Phó kỉ luật báo cáo:­ Lên kế hoạch giúp đỡ HS vi phạm khắc phục tồn tại 3. Phó lao động báo cáo: ( Tuyên dương HS tích cực tham gia lao động, phê bình HS ý thức giữ dọn dẹp và sắp xếp kém( theo dõi vệ sinh lớp sau giờ ra chơi, ghi nhận...)4. Cờ đỏ ( báo cáo sau khi họp cờ đỏ)­ Nhắc nhở của cô TPT:...............................................................................................................­ Tổng điểm của lớp ?. ...............................................................................................................­ HS vi phạm................................................................................................................................­ So sánh tình hình của lớp so với tuần liền kề trước ? ............................................................5. Lớp trưởng Bao quát tất cả các mảng: học tập, trật tự, nếp tự quản, vệ sinh, sổ đầu bài..vv..( nêu những điều nổi bật của lớp) a. Những ưu điểm của lớp qua 1 tuần học: ­ Ghi nhận những mặt tốt, tiến bộ của tập thể lớp so với tuần liền kề trước ­ Tuyên dương tổ hoặc cá nhân có tiến bộ..................

Xem thêm: Bệnh Suy Giãn Tĩnh Mạch Hai Chi Dưới, Suy Tĩnh Mạch Sâu Có Nguy HiểmXem thêm: Cách Tính Tỉ Lệ Gia Tăng Tự Nhiên Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Thức Xác Định?

B. Hạn chế: ­ HS vi phạm nhiều lần chưa khắc phục ( nêu tên nếu có­ Nếp tự quản so với tuần liền kề trước ?....................­ Sổ đầu bài so với tuần liền kề trước ?.........................­ Nhận xét về hoạt động của ban cán sự lớp: làm việc có ý thức trách nhiệm với tập thể chưa? trực thi đua có công bằng không? có thể hiện tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn không?.. C. Biện pháp khắc phục tồn tại: ­ Bản thân tự phê và hưởng sửa đổi ­ Trình bày ý kiến giúp đỡ các bạn vi phạm khắc phục tồn tại, tiến bộ ở tuần sau.  6. Nhận xét của GVCN: ­ Phê bình HS vi phạm ( hình thức xử lí tùy trường hợp)................................... ­ Lên kế hoạch khắc phục tồn tại ở các mảng8 Những vấn đề khác ( nếu có)