Quy Đồng Mẫu Số Lớp 5

     

Cách giải Quy đồng chủng loại số những phân số lớp 5 gồm những dạng bài bác tập có phương thức giải cụ thể và những bài tập điển hình nổi bật từ cơ phiên bản đến nâng cấp giúp học sinh biết bí quyết làm Quy đồng mẫu số những phân số lớp 5. Lân cận có là 10 bài bác tập áp dụng để học viên ôn luyện dạng Toán 5 này.

Bạn đang xem: Quy đồng mẫu số lớp 5


Quy đồng mẫu mã số các phân số lớp 5 và bí quyết giải

I/ Lý thuyết

- Quy đồng mẫu các phân số tức thị ta quy đồng mẫu mã số của những phân số đã cho để mang các phân số kia về cùng một mẫu mã số.

- lúc quy đồng chủng loại số của hai phân số ta rất có thể làm như sau:

+ rước tử số và chủng loại số của phân số đầu tiên nhân với mẫu số của phân số đồ vật hai.

+ rước tử số và mẫu mã số của phân số vật dụng hai nhân với mẫu mã số của phân số thứ nhất.

II/ những dạng bài tập

II.1/ Dạng 1: những mẫu số không phân chia hết mang lại nhau

1. Lý thuyết

- Đối với các phân số mà không tồn tại mẫu số nào phân tách hết mang đến mẫu số còn lại thì ta thực hiện theo đúng quy tắc quy đồng mẫu số đã trình diễn ở phía trên.

2. Lấy một ví dụ minh họa

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau:56  và  34

Hướng dẫn: phụ thuộc vào quy tắc quy đồng ta có:

56=5x46x4=2024

34=3x64x6=1824

Vậy ta đã có được hai phân số mới sau khi quy đồng là 2024  và  1824; 24 được điện thoại tư vấn là chủng loại số bình thường của 2 phân số mới.

Ta có thể trình bày như sau:

56=2024 với 34=1824

Bài 2: Quy đồng mẫu các phân số sau: 25 và 47

Ta có: 25=2x75x7=1435;47=4x57x5=2035

Vậy 25=1435; 47=2035

II.2/ Dạng 2: Một mẫu số phân tách hết cho những mẫu số còn lại

1. Lý thuyết

-Trong các phân số mà có một chủng loại số chia hết cho các mẫu số sót lại thì ta làm như sau:

+ không thay đổi phân số bao gồm mẫu số khủng nhất.

+ Lấy mẫu số kia làm mẫu số chung cho những phân số còn lại.

+ Lấy mẫu mã số tầm thường chia mang đến mẫu số của phân số còn lại. Được từng nào nhân cả tử số và mẫu mã số cùng với số đó. Ta được phân số bắt đầu đã quy đồng.

Xem thêm: Cách Thức Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng, Trả Góp Qua Thẻ Tín Dụng Ra Sao

2. Ví dụ minh họa

Bài 1: Quy đồng chủng loại số các phân số49và23

Hướng dẫn: Ta thấy mẫu số của phân số 49 phân tách hết cho mẫu số của phân số23

Ta lấy: 9 : 3 = 3. Tiếp nối lấy 3 nhân đối với tất cả tử số và mẫu số của phân số 23ta được phân số mới đã quy đồng và không thay đổi phân số 49.

Ta rất có thể trình bày như sau:

23=2x33x3=69 và giữ nguyên phân số49

Như vậy quy đồng chủng loại số hai phân số 49 và 23 ta được nhì phân số49 và 69

Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số 13; 34 và 512

Hướng dẫn: Ta thấy mẫu mã số của phân số 512 chia hết cho mẫu số của phân số13 và 34

Ta đem 12 làm chủng loại số chung. Lấy 12 chia lần lượt mang lại 3 cùng 4 ta được như sau:

- cùng với phân số 13ta lấy: 12 : 3 = 4. Nhân cả tử số và mẫu mã số của phân số 13với 4.

Ta được: 13=1x43x4=412

- cùng với phân số 34ta lấy: 12 : 4 = 3. Nhân cả tử số và mẫu số của phân số 34với 3.

Ta được: 34=3x34x3=912

- Ta không thay đổi phân số 512.

Ta có thể trình bày như sau:

13=1x43x4=412;34=3x34x3=912 ; không thay đổi phân số512

Vậy sau thời điểm quy đồng bố phân số 13; 34 và 512được ba phân số412; 912 và 512

III/ bài tập vận dụng

1. Bài tập tất cả lời giải

Bài 1:Quy đồng mẫu số các phân số

*
*
với mẫu mã số tầm thường là 75

Lời giải:

Có 75 : 15 = 5 và 75 : 25 = 3

*
*

Bài 2:Quy đồng mẫu mã số những phân số:

a,

*

b,

*

c,

*

d,

*

Lời giải:

a,

*

Mẫu số chung của những phân số là 228

Có 228 : 2 = 114; 228 : 3 = 76; 228: 38 = 6; 228 : 12 = 19

*

b,

*

*

Mẫu số chung của các phân số là 200

Có 200 : 10 = 20; 200 : 40 = 5

*

c,

*

Mẫu số chung của những phân số là 120

Có 120 : 30 = 4; 120 : 60 = 2; 120 : 40 = 3

*

d,

*

*

Mẫu số chung của các phân số là 180

Có 180 : 60 = 3; 180 : 18 = 10; 180 : 45 = 4

*

Bài 3:Rút gọn gàng rồi quy đồng các phân số:

*
*

Lời giải:

*

*

Mẫu số bình thường của nhị phân số là: 100

Có 100 : 4 = 25 cùng 100 : 25 = 4

*

2. Bài tập vận dụng

Bài 1: Quy đồng mẫu mã số các phân số:

a)47  và  56 b)79  và  811

Bài 2: Quy đồng mẫu số những phân số:

a)1211  và  2415 b)2311  và  1712

Bài 3: Quy đồng mẫu số những phân số

a)45  và  725 b)56  và  1236

Bài 4: Quy đồng chủng loại số các phân số

a)1188  và  78 b) 2596  và  1612

Bài 5: Quy đồng mẫu mã số các phân số

a)15;  610  và  1220

b)56;  73  và  1524

Bài 6: Quy đồng mẫu mã số những phân số sau:

a) 1224;  1596  và  3016

b) 2375;  1615  và  2425

Bài 7: Viết những phân mốc giới hạn lượt bằng 59 cùng 712đều tất cả mẫu số tầm thường là 36

Bài 8: Hãy viết 5 cùng 23 thành nhì phân số đều có mẫu số tầm thường lần lượt là 8 và 12

Bài 9: Rút gọn gàng rồi quy đồng mẫu mã số những phân số:

a)2015  và  2575 b)4256  và  1848

Bài 10: Rút gọn rồi quy đồng mẫu số những phân số:

2781;  5181  và  5684

Bài 11:Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
*
ta được nhì phân chu kỳ lượt là:

A.

*

B.

*

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xông Mũi Bằng Nước Muối Sinh Lý Có Tốt Không? Xông Mũi Họng Bằng Nước Muối Sinh Lý Có Tốt Không

*

D.

*

Bài 12:Viết nhì phân số

*
*
thành nhị phân số đều có mẫu số là 24, ta được các phân mốc giới hạn lượt là: