NÔNG NỔI HAY NÔNG NỖI

  -  
Dưới đó là những mẫu câu tất cả chứa từ "nông nỗi", trong cỗ từ điển từ bỏ điển giờ soulcake.vnệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo các mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với từ nông nỗi, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ nông nỗi trong bộ từ điển từ điển giờ đồng hồ soulcake.vnệt

1. Đến nông nỗi này sao?

2. Khiến Naoki ra nông nỗi này...

Bạn đang xem: Nông nổi hay nông nỗi

3. Vấn đề ra mang đến nông nỗi này,

4. Hắn khiến cho cậu...... Ra nông nỗi này

5. Ai làm cháu ra nông nỗi này?

6. Sao bé lại ra nông nỗi này?

7. Sao họ lại đến nông nỗi này?

8. Chúng làm cậu ra nông nỗi này à?

9. Tôi lần khần vì sao ra nông nỗi.

10. Cô ta khiến cho anh ra nông nỗi này.

11. Đáng lẽ không ra nông nỗi này new phải.

12. Mình khôn xiết tiếc khi lại ra nông nỗi này.

13. Ai đã khiến các người ra nông nỗi này?

14. Yêu cầu và giờ đồng hồ ra nông nỗi cụ này đây.

15. Lý do mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

16. Sao công ty ta lại ra nông nỗi như vầy?

17. Thế nên giờ anh bắt đầu ra nông nỗi này.

18. Sao lại ra nông nỗi này, quý ngài Wigea?

19. Chiếc xã hội này ra nông nỗi này sao?

20. Sao Ngài lại tạo cho con đến nông nỗi này?’

21. Tôi đâu cũng muốn mọi bài toán ra nông nỗi này.

Xem thêm: Các Loại Rau Họ Nhà Cải - Tên Và Hình Ảnh Tất Cả Các Loại Rau Cải

22. Nói đi, tại sao họ lại cho nông nỗi này

23. Vậy ngươi nghĩ ai đã làm hắn ra nông nỗi này?

24. Chính sự thiếu an toàn đã khiến tôi ra nông nỗi này.

25. Không cho là rằng cái xe lại bị đốt ra nông nỗi này.

26. Người mẹ à, những kín đã làm bà mẹ ra nông nỗi này.

27. Chúng ta không tính trước được đề xuất tỷ new ra nông nỗi này.

28. Trước hết, hãy nỗ lực hiểu nguyên nhân con ra nông nỗi ấy.

29. Vậy đông công ty đó đã chạm chán chuyện gì... để cho nên nông nỗi này?

30. Ông ấy đang lo đến Theresa kể từ lúc nó ra nông nỗi này.

31. "Vì sao một con người có nhân thân giỏi như cầm cố lại ra nông nỗi vậy?"...

Xem thêm: 300+ Chim Bồ Câu Hòa Bình ? 300+ Chim Bồ Câu Hòa Bình & Ảnh Chim Miễn Phí

32. Những thiếu phụ khác, bọn họ chỉ nông nỗi tuyệt nhất thời, cố gắng giúp một người bạn lầm lạc

33. Chuyện đang chẳng ra nông nỗi nếu như anh không muốn 1 mình chống lại cả một đạo quân!

34. Và thằng chó cơ chế sư giàu sang đã khiến tôi ra nông nỗi này, nó sống ngay lập tức đằng cơ kìa.

35. Mặc dù vấn đề ngoài ra nan giải đến đâu, chúng ta vẫn có tại sao để trường đoản cú hỏi: ‘Tại sao họ ra nông nỗi này?’