Nối Chuỗi Trong C++

  -  

bài xích tập C: Nối chuỗi vào C

Đề bài: Viết lịch trình C để nối 2 chuỗi vào C.

bài xích tập C này có rất nhiều cách gọi: trộn nhị chuỗi, nối nhì chuỗi, ghép hai chuỗi hay cùng hai chuỗi, … Dù có nhiều cách gọi không giống nhau đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một trong bài tập nhằm nối ghép những ký trường đoản cú của hai chuỗi để thành một chuỗi duy nhất.
Bạn đang xem: Nối chuỗi trong c++

lời giải (không sử dụng hàm)

Để giải bài bác tập C này, bạn áp dụng hàm strlen() nhằm tìm độ lâu năm chuỗi. Sử dụng vòng lặp để lặp qua toàn bộ ký từ của chuỗi.

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài tập nối chuỗi vào C:


#include #include int main() { char s1<10> = "soulcake.vn"; char s2<> = ".Vn"; int i, j, n1, n2; n1 = strlen(s1); n2 = strlen(s2); j=0; for(i = n1; i
Chạy lịch trình C trên cho hiệu quả như sau:

*

giải thuật (sử dụng hàm)

Bạn rất có thể thực hiện tại nối nhì chuỗi thành một chuỗi vì sử dụng các hàm strcpy() cùng strcat() trong C.

Giả sử bạn phải nối nhì chuỗi là str1 cùng str2. Bạn cần khai báo thêm một chuỗi str3 gồm độ dài bởi tổng độ dài của str1 và str2. Sau đó:

Sử dụng hàm strcpy(str3, str1) để xào luộc chuỗi str1 vào str3.

Sử dụng hàm strcat(str3, str2) để nối chuỗi str2 cùng với str1 vừa được sao chép.

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập nối chuỗi trong C:


#include#includeint main() char str1<100>; char str2<100>; char str3<100>; int len; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1); printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); strcpy(str3, str1); strcat(str3, str2); printf(" Noi chuoi: %s", str3); return (0);
Chạy lịch trình C bên trên cho hiệu quả như sau:

*

bài xích tập C - so sánh hai chuỗi vào C
bài tập C - Đảo ngược các ký tự của từng từ của một chuỗi vào C
Recent Updates sắp đến Tết 2023 Rồi! - Còn từng nào ngày nữa là đến tết 2023?LinkedList vào javaArrayList vào javaXử lý duplicate trong SQLPhím tắt hay cần sử dụng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính trong ExcelIn trang tính trong ExcelHàm VLOOKUP trong ExcelĐối tượng đồ họa trong ExcelSử dụng macro vào ExcelSử dụng Templates vào ExcelSử dụng chủ thể (theme) trong Excel
soulcake.vn on facebook


Xem thêm: Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận Là Gì? Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận

học Lập Trình Online Miễn chi phí - soulcake.vn
*

Danh Sách bài học kinh nghiệm

học Java | Hibernate | Spring học tập Excel | Excel VBA học Servlet | JSP | Struts2 học tập C | C++ | C# học Python học tập SQL


bài bác Tập Có lời giải

bài tập Java bài bác tập C bài xích tập C++ bài xích tập C# bài tập Python lấy ví dụ như Excel VBA


câu hỏi Phỏng Vấn

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 thắc mắc phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 thắc mắc phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL
Xem thêm: Quan Hệ Trước 7 Ngày Có Kinh Nguyệt Có Thai Không? Chậm Kinh 1 Tuần Thì Thai Được Mấy Tuần

Scroll back to top