NGUYÊN HÀM CỦA 1/X^2

     

Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng chừng (left( 2; + infty ight)) là


- đối chiếu (fleft( x ight)) thành (dfracAx + dfracBx - 2).

Bạn đang xem: Nguyên hàm của 1/x^2

- thực hiện công thức tính nguyên hàm: (int dfrac1ax + bdx = dfrac1aln left| ax + b ight| + C).

- Sử dụng đk của (x) để phá trị xuất xắc đối.


Xét hàm số: (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) vào (left( 2; + infty ight)) ta có:

( dfrac1x^2 - 2x=dfrac1xleft( x - 2 ight)=dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x )

Khi đó:

(eginarrayl,,,,int fleft( x ight)dx = int dfrac1x^2 - 2xdx \ = int left( dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x ight)dx \ = dfrac12ln left| x - 2 ight| - dfrac12ln left| x ight| + C\ = dfrac12left( x ight ight) + C.endarray)

Vì (x in left( 2; + infty ight) Rightarrow left{ eginarraylleft| x - 2 ight| = x - 2\left| x ight| = xendarray ight.)

Do kia (int fleft( x ight)dx = dfracln left( x - 2 ight) - ln x2 + C).

Xem thêm: Các Món Ngon Với Chân Gà Cho Cả Nhà Nhấm Nháp Thả Ga (Kèm Công Thức)


Đáp án cần chọn là: c


...

Bài tập có liên quan


Nguyên hàm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hàm số (Fleft( x ight)) được call là nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)) nếu:


Cho (fleft( x ight)) là đạo hàm của hàm số (Fleft( x ight)). Lựa chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Hàm số nào ko là nguyên hàm của hàm số (y = 3x^4)?


Mệnh đề như thế nào dưới đấy là sai?


Hàm số $y = sin x$ là một trong nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?


Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?


Họ toàn bộ các nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = sin x + dfrac2x) là:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề sai:


Chọn mệnh đề đúng:


Họ những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = cos ^2x) là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Nếu như $Fleft( x ight)$ là một trong những nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ cùng đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ trải qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1x + 2$. Hãy chọn mệnh đề sai:


Họ nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = xleft( 2 + 3x^2 ight)$ là


Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = x^2 + dfrac2x^2.)


Cho hàm số (fleft( x ight) = e^ - 2018x + 2017). điện thoại tư vấn (Fleft( x ight)) là 1 trong những nguyên hàm của (fleft( x ight)) cơ mà (Fleft( 1 ight) = e). Chọn mệnh đề đúng:


Cho hàm số (Fleft( x ight) = x^2) là 1 nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)e^4 mx), hàm số (fleft( x ight)) tất cả đạo hàm (f"left( x ight)). Họ nguyên hàm của hàm số (f"left( x ight)e^4 mx) là


Giả sử (Fleft( x ight) = left( ax^2 + bx + c ight)e^x) là một trong những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = x^2e^x). Tính tích (P = abc).

Xem thêm: Những Bài Thơ Tình Mùa Đông 4 Câu, Những Bài Thơ Về Mùa Đông Hay Nhất


Tìm hàm số $Fleft( x ight)$ biết $F"left( x ight) = 3x^2 + 2x-1$ cùng đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ cắt trục tung tại

điểm bao gồm tung độ bởi $2$. Tổng những hệ số của (Fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) vừa lòng (fleft( 2 ight) = - dfrac419) và (f"left( x ight) = x^3f^2left( x ight),,forall x in mathbbR). Giá trị của (fleft( 1 ight)) bằng:


Họ nguyên hàm của hàm số (y=dfrac2x + 32x^2 - x - 1 ) là:


Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số$f(x) = dfracxleft( x + 2 ight)left( x + 1 ight)^2$?


Một đám vi trùng tại ngày sản phẩm công nghệ (t) có số lượng (Nleft( t ight)), hiểu được (N"left( t ight) = dfrac40001 + 0,5t) và ban đầu đám vi trùng gồm (250000) con. Hỏi con số vi trùng tại ngày sản phẩm $10$ (lấy theo phần nguyên) là bao nhiêu?


Cho hàm số $fleft( x ight)$ khẳng định và liên tục trên $mathbbR$ và vừa lòng đồng thời những điều kiện sau$fleft( x ight) > 0;mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu f"left( x ight) = dfracx.fleft( x ight)sqrt x^2 + 1 ;mkern 1mu mkern 1mu forall x in mathbbR$ với $fleft( 0 ight) = e.$ quý hiếm của $fleft( sqrt 3 ight)$ bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) vừa lòng các điều kiện: (fleft( 0 ight) = 2sqrt 2 ), (fleft( x ight) > 0,forall x in mathbbR) cùng (fleft( x ight).f"left( x ight) = left( 2x + 1 ight)sqrt 1 + f^2left( x ight) ,,forall x in mathbbR). Khi ấy giá trị (fleft( 1 ight)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) gồm đạo hàm tiếp tục trên (mathbbR) với (fleft( 0 ight) = 1), (Fleft( x ight) = fleft( x ight) - e^x - x) là một trong những nguyên hàm của (fleft( x ight)). Họ các nguyên hàm của (fleft( x ight)) là:


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = x^2 + 4). Xác minh nào dưới đây đúng?


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = e^x + 2). Xác định nào dưới đây đúng?


Tìm chúng ta nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracx^2 - 2x + 1x - 2)


Một mẫu xe đua (F_1) đạt mức vận tốc lớn nhất là (360,,km/h). Đồ thị bên biểu thị vận tốc (v) của xe trong 5 giây thứ nhất kể từ thời điểm xuất phát. Đồ thị vào 2 giây đầu là 1 phần của một parabol định tại gốc tọa độ (O), giây tiếp theo là đoạn thẳng và sau đúng cha giây thì xe pháo đạt tốc độ lớn nhất. Hiểu được mỗi đơn vị trục hoành biểu hiện 1 giây, mỗi đơn vị trực tung thể hiện 10 m/s cùng trong 5 giây đầu xe chuyển động theo con đường thẳng. Hỏi trong 5 giây kia xe đã từng đi được quãng đường là bao nhiêu?

*


Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng (left( 2; + infty ight)) là


mang đến hàm số (y = f(x)) bao gồm đạo hàm là (f^prime (x) = 12x^2 + 2,forall x in mathbbR) với (f(1) = 3). Biết (F(x)) là nguyên hàm của (f(x)) thỏa mãn nhu cầu (F(0) = 2), khi đó (F(1)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) xác minh trên (mathbbR), gồm đạo hàm (f"left( x ight) = left( x^2 - 4 ight)left( x - 5 ight),,forall x in mathbbR) với (fleft( 1 ight) = 0). Tất cả bao nhiêu cực hiếm nguyên của tham số (m) nhằm hàm số (gleft( x ight) = left| fleft( x^2 + 1 ight) - m ight|) có khá nhiều điểm rất trị nhất?


Xét những hàm số (fleft( x ight)), (gleft( x ight)) cùng (alpha ) là một trong những thực bất kỳ. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.