Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6

     

Đề chất vấn 1 ngày tiết chương 1 toán lớp 6 năm 2015: Thời gian làm bài 45 phút, kiểm soát nhanh kiến thức và kỹ năng về tập hợp, tiến hành các phép tính cộng trừ nhân chia, Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, kiếm tìm x, tính lũy thừa…

TRƯỜNG trung học cơ sở CHU VĂN ANĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Môn: Toán 6

(Thời gian làm bài: 45 phút)

 1 (2,0 điểm):

1) mang lại tập hợp A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ tương thích vào …

a) 5 … A b) 6 … A c) 3; 7… A d) .. A

2) Cần từng nào chữ số để viết số trang của một cuốn sách có 135 trang.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết toán 6

2 (4,0 điểm): triển khai các phép tính.


Quảng cáo


a) <168 – (46 + 254): 15 > – 18

b) <103 – (8 – 5) >

c) 100 : 250 : <325 – ( 4 . 53– 22. 50)>

d) 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181


Quảng cáo


3 (3,0 điểm): search số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

b) (5x – 24) .73 = 2.74

4 (1,0 điểm): đến S =1+3+32+33+…+399. Minh chứng 2S + 1 là luỹ thừa của 3.

———————— hết —————–

Đáp án cùng thang điểm chấm đề khám nghiệm 1 tiết lớp 6 môn Toán chương 1:

CâuNội dungĐiểm
11) đến tập vừa lòng A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ thích hợp vào .

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Tả Hoạt Động Của Bạn Nhỏ Hoặc Em Bé Đang Tuổi Tập Nói, Tập Đi

a) 5 A

b) 6 A

c) 3; 7⊂ A

d) 11 A

0.25

0.25

0.25

0.25

2) Cần từng nào chữ số để đánh số trang của một cuốn sách bao gồm 135 trang.

Từ trang 1 – 9 phải 9 chữ số

Từ trang 10 – 99 cần: <(99-10)+1> x 2 = 180 chữ số

Từ trang 100 – 135 cần: <(135-100)+1> x 3 = 108 chữ số

Vậy cần tất cả 9 + 180 + 108= 297 chữ số

0.25

0.25

0.25

0.25

2

a) < 168 – (46 + 254 ): 15 > – 18

= <168 – 300: 15> – 18

= <168 – trăng tròn > – 18

= 148 – 18

= 130

0.25

0.25

0.25

0.25

b) <103 – 11.( 8 – 5 ) >

= <103 – 11.( 3 ) >

= <103 – 11.9>

= <103 – 99>

=43=64

0.25

0.25

0.25

0.25

c. 100 : 250 : <325 – (4 . 53– 22. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (4 . 125- 4. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (500- 200)>=100 : 250 : <325 – 300>

= 100 : 250 : 25

= 100 : 10=10

0.25

0.25

0.25

0.25

d. 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181

Số các số hạng của tổng bên trên là: (181-11):2+1=86 (số hạng)

Tổng là: (11+181). 86:2 = 8256

0.5

0.5

3a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

(321 – x) : 5 = 87 – 75

(321 – x) : 5 = 12

(321 – x) = 60

x = 321- 60 = 261

0.25

0.25

0.25

0.25

b) (5x – 24) .73 = 2.74

(5x – 24 ) = 2.74:73

(5x – 24 ) = 14

5x=30

x=6

0.25

0.25

0.25

0.25

4S =1+3+32+33+…+399

3S =3+32+33+…+3100

3S-S=3100-1

2S=3100-1

2S+1=3100

Chứng tỏ 2S +1 là luỹ thừa của 3.

0.25

0.25

0.25

0.25

Lưu ý: học viên làm theo cách khác mà đúng vẫn cho đủ số điểm.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Vẽ Khối V Đại Học Kiến Trúc, Đầu Tượng Nam Góc 3 Phần 4 Tối

soulcake.vn sẽ liên tục đưa lên những đề thi và bài tập tương quan tới chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số từ nhiên. Các em chú ý theo dõi.