Khi Đặt Hiệu Điện Thế Không Đổi 30V

     
: lúc đặt hiệu điện nắm không đổi 30V vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở thuần mắc thông suốt với cuộn cảm thuần có độ tự cảm
*
(H) thì mẫu điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu để vào nhị đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp
*
(V) thì biểu thức của cường độ cái điện trong đoạn mạch là

A.

Bạn đang xem: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30v

(i = 5cos left( 120pi t + dfracpi 4 ight),left( A ight).)

B.

Xem thêm: Tranh Vẽ Ngày Tết Và Mùa Xuân, Tranh Vẽ Mùa Xuân, Hình Vẽ Mùa Xuân Đẹp Nhất

(i = 5cos left( 120pi t - dfracpi 4 ight),left( A ight).)

C.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Anh Thanh Niên Trong Lặng Lẽ Sa Pa, (Hay Nhất)

(i = 5sqrt 2 cos left( 120pi t + dfracpi 4 ight),left( A ight).)

D. (i = 5sqrt 2 cos left( 120pi t - dfracpi 4 ight),left( A ight).)


Đáp án B

(R=dfracUI=30Omega )(Z_L=omega.L=30Omega)(Z=sqrtR^2+Z_L^2=30sqrt2 Omega)(I_0=dfracU_0Z=5(A) )(Z_L=R ightarrow ) u sớm pha hơn i 1 góc : (dfracpi4 )( ightarrow i=5cos(120pi t-dfracpi4)(A) )( ightarrow D)
*

Mơ dốt Lí học tập kì 1 hổng học tập gì hết, cô gọi k thuộc mẫu phần chân thành và ý nghĩa của mấy tính năng này rồi bị la và đc nhắc lại cần nhớ sươg sương
Mơ dốt Lí đề chỉ ra rằng đòng điện 1 chiều kìa bạn, cảm kháng đặc trưng cho cản trở loại điện xoay chiều thôi nhá, nên những khi cuộn cảm gặp mặt dòng điện một chiều đóng vai trò như một dây đẫn thông thường
*

*
Võ Ngọc Anh Tuấn Sao u = 30v kia lại là U của R luôn nhỉ? bản thân tưởng chính là 30= UL +UR chứ?
*
Bình Phan vaxi
*

*


Liên hệ soulcake.vn

*


soulcake.vn

kimsa88
cf68