Hợp chất hữu cơ x có công thức c4h8o3

     

Câu hỏi :

Hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, với hỗn hợp NaOH cùng phản ứng tráng bạc. Thành phầm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà rã Cu(OH)2 chế tác thành dung dịch màu xanh da trời lam. Công thức cấu trúc của X hoàn toàn có thể là


*