Hỗn hợp x gồm 3 peptit với tỉ lệ số mol là 1 1 3

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn hòa hợp X gồm bố peptit phần lớn mạch hở tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong : 1 : 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X, thu được lếu láo hợp thành phầm gồm 14,24g alanin cùng 8,19g valin. Biết tổng số liên kết peptit vào phân tử của bố peptit trong X bé dại hơn 13. Quý hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 3 peptit với tỉ lệ số mol là 1 1 3

18,47

B. 18,29

C. 19,19

D. 18,83


*

Gọi 3 peptit theo lần lượt là (AA)a; (AA)b; (AA)c ứng cùng với số mol là x; x; 3x

/spanspan lang="FR" x(a + b + 3c) = 14,24/89 + 8,19/117 = 0,23/span/p p. Class=">Do a + b + 3c là số nguyên dương => a + b + 3c = 23 (1)

Mà số links peptit vào phân tử của cha peptit vào X nhỏ tuổi hơn 13 => a + b + c

Từ (1), (2) => a = 2; b = 3; c = 6 là hòa hợp líHỗn đúng theo gồm ba peptit phần đa mạch hở gồm tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 1 : 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X, thu được láo hợp thành phầm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số link peptit trong phân tử của tía peptit bé dại hơn 13. Cực hiếm của m là

A. 18,29.

B. 18,47.

C. 18,83.

D. 19,19.


Hỗn hợp X gồm cha peptit mọi mạch hở tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được lếu hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin cùng 8,19 gam valin. Biết tổng số link peptit trong phân tử của ba peptit trong X bé dại hơn 13. Giá trị của m là

A. 18,47.

B. 18,29.

C. 18,83.

D. 19,19.


Hỗn đúng theo X gồm bố peptit phần đa mạch hở gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1: 1: 3. Thủy phân trọn vẹn m gam X , thu được láo hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin cùng 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit vào phân tử của tía peptit trong X nhỏ hơn 13. Quý giá của m là:

A. 18,83

B.18,29

C. 19,19

D.18,47


Hỗn thích hợp A gồm tía peptit mạch hở bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong : 1 : 2. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được lếu láo hợp thành phầm gồm 52,5 gam Glyxin với 71,2 gam Alanin. Biết số link peptit trong phân tử X nhiều hơn nữa trong Z với tổng số liên kết peptit trong tía phân tử X, Y, Z nhỏ tuổi hơn 10. Giá trị của m là

A. 103,9

B. 96,7

C. 101,74

D. 100,3.


Hỗn thích hợp A gồm cha peptit mạch hở bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 2. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được láo lếu hợp thành phầm gồm 52,5 gam Glyxin với 71,2 gam Alanin. Biết số link peptit trong phân tử X nhiều hơn thế trong Z với tổng số link peptit trong bố phân tử X, Y, Z nhỏ dại hơn 10. Quý giá của m là

A.

Xem thêm: Giải Sinh Học 6 Bài 3: Đặc Điểm Chung Của Thực Vật Đầy Đủ, Giải Bài Tập Sinh Học 6

101,74.

B. 103,9.

C. 96,7.

D. 100,3.


Hỗn vừa lòng A gồm tía peptit mạch hở bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 1 : 2. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được lếu láo hợp sản phẩm gồm 52,5 gam Glyxin và 71,2 gam Alanin. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhiều hơn nữa trong Z cùng tổng số links peptit trong bố phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 10. Cực hiếm của m là

A. 96,7

B. 101,74

C. 100,3

D. 103,9.


Hỗn hợp A gồm cha peptit mạch hở tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:2. Thủy phân trọn vẹn m gam A thu được hỗn hợp thành phầm gồm 52,5 gam Glyxin với 71,2 gam Alanin. Biết số liên kết peptit vào phân tử X nhiều hơn nữa trong Z và tổng số links peptit trong cha phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 10. Cực hiếm của m là

A. 103,9

B. 101,74

C. 100,3

D. 96,7


Hỗn hợp A gồm tía peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 2. Thủy phân trọn vẹn m gam A thu được láo hợp sản phẩm gồm 52,5 gam glyxin và 71,2 gam alanin. Biết số links peptit trong phân tử X nhiều hơn thế nữa trong Z với tổng số links peptit trong cha phân tử X, Y, Z nhỏ dại hơn 10. Cực hiếm của m là

A. 96,7.

B. 101,74

C. 100,3.

Xem thêm: Điều Khiển Điều Hoà Không Hiện Số Lỗi Điều Khiển Điều Hòa, Tại Sao Remote Máy Lạnh Không Hiện Số

D. 103,9


Hỗn thích hợp A gồm bố peptit mạch hở gồm tỉ lệ mol tương ứng là một trong những : 1 : 2. Thủy phân trọn vẹn m gam A thu được hỗn hợp thành phầm gồm 52,5 gam Glyxin và 71,2 gam Alanin. Biết số links peptit vào phân tử X nhiều hơn thế nữa trong Z và tổng số liên kết peptit trong bố phân tử X, Y, Z nhỏ tuổi hơn 10. Quý hiếm của m là