GIẢI SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 8

     

Giải bài xích tập trang 62, 63 bài bác 2 Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 6: Tìm những cặp mặt đường thẳng tuy nhiên song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng tuy nhiên song...

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán 8


Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm các cặp mặt đường thẳng song song trong hình 13 và lý giải vì sao chúng tuy vậy song.

*

Giải:

Trên hình 13a ta có:

(fracAPPB) = (frac38); (fracAMMC)= (frac515) = (frac13) vì (frac38) ≠ (frac13) nên (fracAPPB) ≠ (fracAMMC) => PM và MC không song song.

Ta có (left.eginmatrix &fracCNNB=frac217=3 \ và fracCMMA=frac155=3 endmatrix ight} => fracCMMA=fracCNNB) => MN//AB

Trong hình 13b 

Ta có: (fracOA"A"A) = (frac23); (fracOB"B"B) = (frac34,5) = (frac23) 

=> (fracOA"A"A) = (fracOB"B"B) => A"B" // AB (1)

Mà (widehatB"A"O) = (widehatOA"B") lại so le trong

Suy ra A"B" // A"B" (2)

Từ 1 cùng 2 suy ra AB // A"B" // A"B"

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Tính các độ dài x,y trong hình 14.

*

Giải:

* trong hình 14a

MN // EF => (fracMNEF) = (fracMDDE)

mà DE = MD + ME = 9.5 + 28 = 37.5

Nên (frac8x) = (frac9,537,5) => x= (frac8.37.59.5) = (frac60019) ≈ 31,6

* vào hình 14b

Ta tất cả A"B" ⊥ AA"(gt) và AB ⊥ AA"(gt)

=> A"B" // AB => (fracA"OOA) = (fracA"B"AB) hay (frac36) = (frac4,2x)

x = (frac6.4,23) = 8.4

∆ABO vuông tại A

=> OB2 = y2 = OA2 + AB2

=> y2 = 62+ 8,42

=> y2 = 106,56

=> y ≈ 10,3

Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

a) Để bỏ ra đoạn trực tiếp AB thành cha đoạn bởi nhau, fan ta đã có tác dụng như hình 15.

Hãy tế bào tả giải pháp làm trên và phân tích và lý giải vì sao những đoạn AC,CD,DB bằng nhau?

b) bằng cách tương tự, hãy đưa ra đoạn trực tiếp AB đến trước thành 5 đoạn bởi nhau. Hỏi tất cả cách nào khác với biện pháp làm trên nhưng vẫn hoàn toàn có thể chia đoạn AB đến trước thành 5 đoạn bằng nhau?

*

Giải: 

a) tế bào tả biện pháp làm:

Vẽ đoạn PQ tuy vậy song với AB. PQ gồm độ dài bởi 3 1-1 vị

- khẳng định giao điểm O của nhị đoạn trực tiếp PB và QA.

- Vẽ các đường trực tiếp EO, FO cắt AB tại C và D.

Xem thêm: Bài 43 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2, Tìm Phân Số Có Đồng Thời Các Tính Chất Sau:

Chứng minh AC=CD=DB

∆OPE và ∆OBD gồm PE//DB nên (fracDBPE) = (fracODOE) (1)

∆OEF và ∆ODC bao gồm PE // CD nên (fracCDEF) = (fracODOE) (2)

Từ 1 cùng 2 suy ra:

(fracDBPE) = (fracCDEF) mà PE = EF đề xuất DB = CD.

Chứng minh tương tự: (fracACDF) = (fracCDEF) nên AC = CD.

Vây: DB = CD = AC.

b) tương tự chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn bằng nhau thực hiện như hình vẽ sau:

Ta rất có thể chia đoạn trực tiếp AB thành 5 đoạn thẳng đều nhau như bí quyết sau:

Vẽ 6 mặt đường thẳng tuy vậy song phương pháp đều nhau( hoàn toàn có thể dùng thước kẻ để vẽ liên tiếp). Đặt đầu mút A cùng B ở hai đường thẳng không tính cùng thì những đường thẳng song song căt AB tạo thành 5 phần bởi nhau. 

Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách tự điểm A cùng B mang lại cạnh AC

Giải:

Gọi DH và BK theo thứ tự là khoảng cách từ B với D đến cạnh AC.

Ta tất cả DH // BK (cùng vuông góc cùng với AC)

=> (fracDHBK) = (fracADAB) 

Mà AB = AD + DB

=> AB = 13,5 + 4,5 = 18 (cm)

Vậy (fracDHBK) = (frac13,518) = (frac34)

Vậy tỉ số khoảng cách từ điểm D và B mang đến AC bằng (frac34)

Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC bao gồm đường cao AH. Đường thẳng d tuy nhiên song cùng với BC, cắt những cạnh AB,AC và đường cao AH theo thiết bị tự tại các điểm B", C" và H"(h.16)

a) minh chứng rằng:

(fracAH"AH) = (fracB"C"BC).

b) Áp dụng: cho thấy AH" = (frac13) AH và diện tích tam giác ABC là 67.5 cm2

Tính diện tích tam giác AB"C".

Xem thêm: Tổng Hợp Mẫu Báo Tường 20-11 Tiểu Học Sinh Trường, Báo Tường 20

*

Giải:

a) triệu chứng minh (fracAH"AH) = (fracB"C"BC) 

Vì B"C" // với BC => (fracB"C"BC) = (fracAB"AB) (1)

Trong ∆ABH có BH" // bảo hành => (fracAH"AH) = (fracAB"BC) (2)

Từ 1 với 2 => (fracB"C"BC) = (fracAH"AH)

b) B"C" // BC mà AH ⊥ BC bắt buộc AH" ⊥ B"C" xuất xắc AH" là con đường cao của tam giác AB"C".

Áp dụng kết quả câu a) ta có: AH" = (frac13) AH

(fracB"C"BC) = (fracAH"AH) = (frac13) => B"C" = (frac13) BC

=> SAB’C’= (frac12) AH".B"C" = (frac12).(frac13)AH.(frac13)BC