Giải bài tập vật lý lớp 7 bài 3

     

Hãy đã cho thấy trên màn chắn vùng nào là bóng tối, vùng như thế nào được phát sáng đầy đủ. Dìm xét độ sáng của vùng còn sót lại so với hai vùng trên và giải thích vì sao gồm sự khác nhau đó ?

Nhận xét

Trên màn chán đặt phía sau đồ dùng cản tất cả vùng chỉ thừa nhận được ánh nắng từ ..... Tới hotline là bóng nửa tối.