GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 5

  -  

Cho mạch điện gồm sơ đồ như hình 5.1 SBT, trong các số ấy R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 5

*

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của các ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ dòng điện qua mạch thiết yếu là:

*

Vì R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 nên U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế ngơi nghỉ mạch bao gồm chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT thiết bị Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 = 4Ω và R2 = 12Ω mắc song song có mức giá trị nào bên dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta tất cả điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT thiết bị Lí 9 

Trong mạch điện gồm sơ thứ như hình 5.5, hiệu điện cố kỉnh U và điện trở R1 được giữ lại không đổi. Hỏi khi sút dần điện trở R2 thì độ mạnh I của mẫu điện mạch chủ yếu sẽ chuyển đổi như gắng nào?

*

A. Tăng

B. Không cầm đổi

C. Giảm

D. Lúc đầu tăng, kế tiếp giảm.

Lời giải:

Chọn A. Do khi bớt dần điện trở R2 , hiệu điện rứa U không đổi thì cường độ cái điện I2 tăng đề xuất cường độ I = I1 + I2 của cái điện trong mạch bao gồm cũng tăng.

Xem thêm: Viết Chương Trình Pascal Lớp 11 Cơ Bản, Bài Tập Pascal Lớp 11

Câu 10 trang 14 SBT vật dụng Lí 9 

Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω với R3 = 30Ω được mắc tuy nhiên song với nhau. Điện trở tương tự của đoạn mạch song song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc tuy nhiên song với nhau buộc phải ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT đồ vật Lí 9 

Cho mạch điện tất cả sơ đồ gia dụng như hình 5.6, trong các số đó điện trở R1 = 6Ω; cái điện mạch chủ yếu có độ mạnh I = 1,2A và cái điện trải qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện nỗ lực U để vào nhì đầu đoạn mạch

c) Mắc một năng lượng điện trở R3vào mạch điện trên, tuy vậy song với R1và R2 thì mẫu điện mạch chính có cường độ là 1,5A. Tính R3 và năng lượng điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch này khi đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song song R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 song tuy vậy với R1và R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc song song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là: 

*

b) Hiệu điện ráng U đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) vì R3 song song với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng: 

*

Điện trở tương đương của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện chũm U không đổi, những dây dẫn nối, một năng lượng điện trở R vẫn biết cực hiếm và một điện trở Rx chưa biết giá bán trị. Hãy nêu một giải pháp giúp xác định giá trị của Rx (vẽ hình và lý giải cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R và ampe kế nối tiếp nhau cùng mắc vào ngồn điện tất cả hiệu điện cầm U không đổi nhưng chưa chắc chắn giá trị của U như hình vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế từ bây giờ ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta kiếm được được quý hiếm của U

+ sau đó ta vứt điện trở R ra bên ngoài và thay điện trở Rx vào:

*

Lúc này phát âm số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta tìm được giá trị của Rx.

Xem thêm: Review Top 4 Máy Giặt Loại Nào Tốt Nhất 2021 ), Review Top 4 Máy Giặt Tốt Nhất 2021

Câu 13 trang 15 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Cho một hiệu điện thế U = 1,8V và hai năng lượng điện trở R1 và R2. Nếu như mắc tiếp nối hai điện trở này vào hiệu điện vắt U thì dòng điện đi qua chúng bao gồm cường độ I1 = 0,2A; ví như mắc tuy vậy song hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện cầm U thì chiếc điện mạch chủ yếu có cường độ I2 = 0,9A. Tính R1 và R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song tuy vậy với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 nên điện trở tương đương của mạch bây giờ là:

*

R1 song tuy vậy với R2 nên năng lượng điện trở tương tự của mạch hôm nay là:

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω tốt R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT thứ Lí 9 

Một đoạn mạch gồm cha điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω và R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện nỗ lực U = 3,6V như sơ trang bị hình 5.7.