Giải bài tập vật lý 9 bài 13

     

Chọn C. Số đếm sinh hoạt công tơ năng lượng điện ở gia đình cho biết thêm điện năng mà mái ấm gia đình đã sử dụng.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 13

Câu 3 trang 38 SBT thứ Lí 9 

Trên một trơn đèn tất cả ghi 12V – 6W. Đèn này được áp dụng đúng cùng với hiệu điện chũm định mức. Hãy tính.

a) Điện trở của đèn khi đó

b) điện năng mà đèn sử dụng trong một giờ

Tóm tắt:

Đèn: Uđm = U = 12V, Pđm = p = 6W; t = 1 tiếng = 3600s

a) R = ?

b) A = ?

Lời giải:

a) Điện trở của đèn là:

P = U2 / R ⇒ R = U2 / p. = 122/6 = 24Ω.

b) Điện năng nhưng mà đèn sử dụng trong 1 giờ là: (1h = 3600s)

P = A / t ⇒ A = Pt = 6.3600 = 21600J = 21,6kJ.

Câu 4 trang 38 SBT vật Lí 9 

Một bàn là được thực hiện đúng với hiệu điện nuốm định mức là 220V trong 15 phút thì tiêu hao lượng năng lượng điện năng là 720kJ. Hãy tính :

a) công suất điện của bàn là

b) Cường độ cái điện chạy qua bàn là cùng điện trở của nó khi đó.

Tóm tắt:

Bàn là: Uđm = U = 220V; t = 15 phút = 900s; A = 720kJ

a) p. = ?

b) I = ? R = ?

Lời giải:

a) năng suất của bàn là là:

P = A / t = 720000 / 900 = 800W = 0,8kW.

b) Cường độ mẫu điện chạy qua bàn là là: I = phường / U = 800 / 220 = 3,64A.

Điện trở của bàn là là: R = U2 / p. = 2202 / 800 = 60,5Ω.

Câu 5 trang 38 SBT đồ dùng Lí 9 

Trong 30 ngày, số chỉ công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời hạn sử dụng năng lượng điện trung bình hàng ngày là 4 giờ, tính năng suất tiêu thụ năng lượng điện năng vừa phải của mái ấm gia đình này

Lời giải:

Ta có: A = 90 số = 90 kW.h = 90.000W.h

Công suất tiêu thụ điện năng vừa phải là: 

*

Câu 6 trang 38 SBT vật Lí 9 

Một khu cư dân có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ thực hiện 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.

a) Tính công suất điện trung bình của tất cả khu dân cư

b) Tính năng lượng điện năng mà khu cư dân này thực hiện trong 30 ngày

c) Tính chi phí điện nhưng mỗi hộ và cả khu dân cư phải trả vào 30 ngày với giá 700đ/kW.h

Lời giải:

a) công suất điện trung bình của cả khu cư dân là:

℘ = 4.30.500 = 60000W = 60kW.

b) Điện năng khu cư dân sử dụng trong 30 ngày là:

A = ℘.t = 60.4.30 = 7200kW.h = 7200.103.3600 = 2,592.1010J.

c) Điện năng mỗi hộ mái ấm gia đình sử dụng vào 30 ngày là:

A1 = A/500 = 7200kW.h/500 = 14,4kW.h

Tiền điện của mỗi hộ phải trả là:

T1 = 14,4.700 = 10080 đồng.

Tiền năng lượng điện cả khu dân cư phải trả là:

T = 500.10080 = 5040000 đồng.

Xem thêm: Top 24 Bài Hát Cho Đám Cưới Hay Và Lãng Mạn

Câu 7 trang 39 SBT vật dụng Lí 9 

Điện năng được đo bằng dụng cố kỉnh nào bên dưới đây?

A. Ampe kế.

B. Công tơ điện

C. Vôn kế.

D. Đồng hồ đo điện đa năng

Lời giải:

Chọn B. Công tơ điện.

Câu 8 trang 39 SBT thiết bị Lí 9 

Một đoạn mạch gồm điện trở R được mắc vào hiệu điện nuốm U thì qua nó gồm cường độ I và năng suất điện của nó là phường Điện năng nhưng mà đoạn mạch này tiêu tốn trong khoảng thời gian t được xem theo phương pháp nào dưới đây.

A. A = Pt/R

B. A = RIt

C. A = P2/R

D. A = UIt

Lời giải:

Chọn D. Điện năng mà lại đoạn mạch này tiêu hao trong khoảng thời gian t được tính theo phương pháp A = UIt

Câu 9 trang 39 SBT đồ vật Lí 9 

Một bóng đèn điện có ghi 220V – 100W được mắc thông liền vào hiệu điện núm 220V. Biết đèn được áp dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu tốn của bóng đèn này vào 30 ngày là bao nhiêu?

A. 12kW.h

B. 400kW.h

C. 1440kW.h

D. 43200kW.h

Tóm tắt:

UĐ = 220V; PĐ = 100W; U = 220V; t = 4.30 = 120h; A =?

Lời giải:

Chọn A. 12kW.h

Vì UĐ = U = 220V nên hiệu suất tiêu thụ của đèn bằng hiệu suất định mức:

P = PĐ = 100W

Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này vào 30 ngày là:

A = P.t = 100W.120h = 1200W.h = 12 kW.h

Câu 10 trang 39 SBT vật dụng Lí 9 

Một nóng điện nhiều loại 220V – 1100W được thực hiện với hiệu điện nuốm 220V để đun nước.

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua dây đun của ấm khi đó.

b) thời hạn dùng nóng để đun nước của từng ngày là 30 phút. Hỏi trong 1 tháng (30 ngày) nên trả bao nhiêu tiền điện cho câu hỏi đun nước này? nhận định rằng giá tiền điện là 1000đ/kW.h

Tóm tắt:

UĐ = 220V; PĐ = 1100W = 1,1kW; U = 220V;

a) I = ?

b) t0= khoảng 30 phút = 0,5h; t = 0,5.30 = 15h; 1000đ/kW.h; tiền T = ?đồng

Lời giải:

a) do UĐ= U = 220V nên năng suất tiêu thụ của đèn bằng hiệu suất định mức:

P = PĐ = 1100W = 1,1kW

Cường độ loại điện qua dây nung:

P = UI ⇒ I = p / U = 1100 / 220 = 5A.

b) Điện năng tiêu hao của dây trong 30 ngày

A = P.t = 1,1kW.15h = 16,5kW.h

Tiền điện nên trả: T = 16,5.1000 = 16500 đồng.

Câu 11 trang 39 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Một nồi cơm điện bao gồm số ghi trên vỏ là: 220V – 400W được thực hiện với hiệu điện cố 220V, Trung bình mỗi ngày trong thời hạn 2 giờ.

a) tính điện trở của dây nung của nồi và cường độ loại điện chạy qua lúc đó.

b) Tính năng lượng điện năng mà nồi tiêu tốn trong 30 ngày.

Xem thêm: Một Chỉ Vàng Nặng Bao Nhiêu Gam? Giá 1 Chỉ Vàng Mới Nhất Hôm Nay

Tóm tắt:

Un = 220V; Pn = 400W = 0,4kW; U = 220V;

a) R = ?; I = ?

b) t0= 2h; t = 2.30 = 60h; A = ?

Lời giải:

a) bởi Un= U = 220V nên công suất tiêu thụ của đèn bằng hiệu suất định mức:

P = Pn = 400W = 0,4kW

Điện trở của dây nung của nồi lúc đó là:

*

Cường độ mẫu điện chạy qua dây nung:

*

b) Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày

A = P.t = 0,4kW.60h = 24kW.h = 24.100.3600 = 864.105 J

Câu 12 trang 39 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Một gia đình sử dụng đèn chiều sáng với tổng hiệu suất là 150W, trung bình hằng ngày trong 10 giờ; thực hiện tủ giá có công suất 100W, trung bình hằng ngày trong 12 giờ và sử dụng các thiết bị khác tất cả công suất tổng số là 500W, trung bình hằng ngày trong 5 giờ.

a) Tính năng lượng điện năng mà mái ấm gia đình này áp dụng trong 30 ngày

b) Tính tiền năng lượng điện mà gia đình này đề nghị trả trong một tháng(30 ngày), nhận định rằng giá tiền năng lượng điện là 1000đ/kW.h