Giải bài tập trong sách bài tập hóa học 8

     

Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5 SBT chất hóa học 8

Bài 4.2 trang 5 sách bài xích tập Hóa 8: rất có thể dùng các cụm từ tiếp sau đây để nói tới nguyên tử:

A.Vô thuộc nhỏ.

Bạn đang xem: Giải bài tập trong sách bài tập hóa học 8

B.Trung hòa về điện.

C.Tạo ra các chất.

D.Không chia nhỏ tuổi hơn trong phản bội ứng hóa học.

Hãy chọn cụm từ phù hợp (A, B, C hay D?) với phần còn lại trống trong câu:

"Nguyên tử là hạt ..., bởi số electron bao gồm trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân".

Lời giải:

Chọn: B.

Bài 4.3 trang 5 sách bài xích tập Hóa 8: cho thấy thêm sơ đồ một trong những nguyên tử sau:

*

Hãy chỉ ra số proton trong phân tử nhân, số electron vào nguyên tử, số lớp electron cùng số electron phần bên ngoài cùng của từng nguyên tử.

Lời giải:

(Lập bảng như trong SGK)

Nguyên tửSố p. Trong phân tử nhânSố e vào nguyên tửSố lớp electronSố e phần bên ngoài cùng

Nitơ

Neon

Silic

Kali

7

10

14

19

7

10

14

19

2

2

3

4

5

8

4

1

Bài 4.4 trang 5 sách bài tập Hóa 8: Theo sơ đồ một trong những nguyên tử ở bài xích tập 4.3, hãy chỉ ra:

a) từng nguyên tử gồm mấy lớp electron.

Xem thêm: Mức Nồng Độ Cồn Trong Máu Cho Phép Khi Tham Gia Giao Thông Là Bao Nhiêu?

b) phần đa nguyên tử nào gồm cùng một trong những lớp electron.

c) Nguyên tử nào tất cả số lớp electron như nguyên tử natri. (xem sơ vật dụng trong Bai 4 - SGK).

Lời giải:

a)

Nguyên tốLớp electron

Nitơ

Neon

Silic

Kali

2 lớp electron

2 lớp electron

3 lớp electron

4 lớp electron

b) Nguyên tử gồm cùng số electron: nitơ, neon.

c) Nguyên tử sillic gồm cùng số lớp electron như nguyên tử natri. (3 lớp e)

Bài 4.5 trang 5 sách bài xích tập Hóa 8: Yêu ước như bài bác 4.4.

a) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon (xem sơ thứ trong bài tập 5, bài xích 4 – SGK) tất cả số lớp electron như nguyên tử nào.

Xem thêm: Các Mẫu Phòng Trọ Có Gác Lửng Đẹp, 51 Mẫu Phòng Trọ Gác Lửng Đẹp

c) Nguyên tử nào tất cả số electron lớp bên ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Lời giải:

a)Nguyên tử kali có số electron bên cạnh cùng như nguyên tử natri. (1 e lớp ngoài cùng)

b)Nguyên tử cacbon có số lớp electron như nguyên tử nitơ cùng nguyên tử neon. (2 lớp e)

c)Nguyên tử sillic tất cả số electron bao gồm số electron lớp bên ngoài cùng như nguyên tử cacbon. (4 e lớp ngoài cùng)