ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 NĂM 2022

     
Bài 121. Luyện tập chung – SBT Toán lớp 4: Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài bác tập Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính y; Trong các bài kiểm tra môn Toán cuối học kì I của khối lớp Bốn tất cả 3/7 gồm bài ăn điểm khá. Biết số bài bác đạt điểm giỏi và điểm khá là 29/35 số bài xích kiểm tra. Hỏi số bài ăn điểm gỏi chiếm từng nào phần của bài kiểm tra…


Bạn đang xem: đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 4 năm 2022

1: Tính y

a) (y + 3 over 4 = 4 over 5) b) (y – 3 over 11 = 9 over 22) c) (9 over 2 – y = 2 over 9)

2: Tính và đối chiếu giá trị của nhì biểu thức sau

(left( 9 over 2 – 5 over 2 ight) – 3 over 4) (9 over 2 – left( 5 over 2 + 3 over 4 ight))

Vậy (left( 9 over 2 – 5 over 2 ight) – 3 over 4,…,9 over 2 – left( 5 over 2 + 3 over 4 ight))

3: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất

a) (18 over 15 + 7 over 15 + 12 over 15) b) (9 over 7 + 8 over 7 + 11 over 7)

4: trong các bài soát sổ môn Toán cuối học tập kì I của khối lớp Bốn bao gồm (3 over 7) có bài đạt điểm khá. Biết số bài đạt điểm tốt và điểm tương đối là (29 over 35) số bài bác kiểm tra. Hỏi số bài ăn điểm gỏi chiếm bao nhiêu phần của bài xích kiểm tra?

*

1:


Quảng cáo
Xem thêm: Cách Nấu Nước Đắng Có Tác Dụng Gì, Cách Nấu Nước Sâm Đắng

(eqalign& a),,y + 3 over 4 = 4 over 5 cr& y = ,,4 over 5 – 3 over 4 = 16 – 15 over 20 = ,,1 over 20 cr )

(eqalign& b),,y – 3 over 11 = 9 over 22 cr& y = 9 over 22 + 3 over 11 = 9 + 6 over 22 = 15 over 22 cr )

(eqalign& c),,9 over 2 – y = 2 over 9 cr& y = 9 over 2 – 2 over 9 = 81 – 4 over 18 = 77 over 18 cr)

2:

(eqalign& left( 9 over 2 – 5 over 2 ight) – 3 over 4 = left( 9 – 5 over 2 ight) – 3 over 4 cr& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 4 over 2 – 3 over 4 = 8 – 3 over 4 = 5 over 4 cr& 9 over 2 – left( 5 over 2 + 3 over 4 ight) = 9 over 2 – left( 10 + 3 over 4 ight) cr& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 9 over 2 – 13 over 4 = 18 – 13 over 4 = 5 over 4 cr )

Vậy (left( 9 over 2 – 5 over 2 ight) – 3 over 4 = 9 over 2 – left( 5 over 2 + 3 over 4 ight))
Xem thêm: Em Hãy Nêu Các Cách Bón Thúc Cho Cây Trồng Khác Nhau Bà Con Nên Biết

Quảng cáo


3: a)

(eqalign& 18 over 15 + 7 over 15 + 12 over 15 = left( 18 over 15 + 12 over 15 ight) + 7 over 15 cr& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( 18 + 12 over 15 ight) + 7 over 15 cr& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 30 over 15 + 7 over 15 = 37 over 15 cr )

b)

(eqalign& 9 over 7 + 8 over 7 + 11 over 7 = left( 9 over 7 + 11 over 7 ight) + 8 over 7 cr& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( 9 + 11 over 7 ight) + 8 over 7 cr& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 20 over 7 + 8 over 7 = 28 over 7 cr )

4: Tóm tắt

*

Bài giải

Số bài lấy điểm loại xuất sắc là:

(29 over 35 – 3 over 7 = 29 – 15 over 35 = 14 over 35) (số bài kiểm tra)