GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 SÁCH BÀI TẬP TẬP 1

  -  
Giải SBT toán lớp 8 trang 11, 12 tập 1: Chia đơn thức cho đối chọi thức bằng phương pháp phối vừa lòng nhiều cách thức đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và gọi rõ phương pháp giải các dạng bài xích tập vào sách bài bác tập


Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 sách bài tập tập 1

Giải bài bác tập Sách bài tập Toán 8 tập 1 bài xích 10: Chia đối chọi thức cho đối chọi thức được sưu tầm, tổng hợp chi tiết và rõ ràng. Dưới đấy là lời giải hay mang đến các câu hỏi năm trong sách bài xích tập của chương trình giảng dạy môn Toán lớp 8 đang được shop chúng tôi tổng thích hợp và chọn lọc, mời quý thầy cô cùng những em học viên tham khảo. 

Giải Bài 39 trang 11 Tập 1 SBT Toán lớp 8 

Làm tính chia:

a. X2yz : xyz

b. X3y4 : x3y

Lời giải:

a. X2yz : xyz = (x2 : x)(y : y)(z : z) = x

b. X3y4 : x3y = (x3 : x3)(y4 : y) = y3

Giải Bài 40 Toán lớp 8 trang 11 SBT Tập 1

Làm tính chia:

a. (x + y)2 : (x + y)

b. (x – y)5 : (y – x)4

c. (x – y + z)4 : (x – y + z)3

Lời giải:

a. (x + y)2 : (x + y) = x + y

b. Ta có: y – x= -1.(x – y) bắt buộc ( y - x)4 = <-1. (x - y)4> = (- 1)4. (x - y)4 = (x - y)4

(x – y)5 : (y – x)4 = (x – y)5 : (x – y)4 = x – y

c. (x – y + z)4 : (x – y + z)3 = (x – y + z)

Giải Bài 41 Toán lớp 8 SBT trang 11 Tập 1

Làm tính chia:

a.

Xem thêm: Viết Về Cảnh Đẹp Đất Nước Lớp 3, Tập Làm Văn


Xem thêm: Bệnh Dày Sừng Nang Lông Có Chữa Được Không, Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị Dứt Điểm


18x2y2z : 6xyz

b. 5a3b : (-2a2b)

c. 27x4y2z : 9x4y

Lời giải:

a. 18x2y2z : 6xyz = (18 : 6)(x2 : x)(y2 : y)(z : z) = 3xy

b. 5a3b : (-2a2b) = <5 : (-2)>.(a3 : a2)(b : b) = - 5/2.a

c. 27x4y2z : 9x4y = (27 : 9)(x4 : x4)(y2 : y).z = 3yz

Giải Bài 42 SBT trang 11 Toán lớp 8 Tập 1

Tìm số tự nhiên và thoải mái n để mỗi phép phân tách sau là phép phân tách hết:

a. X4 : xn

b. Xn : x3

c. 5xny3 : 4x2y2

d. Xnyn+1 : x2y5

Lời giải:

a. X4 : xn = x4-n là phép chia hết cần 4 – n ≥ 0 ⇒ 0 ≤ n ≤ 4

suy ra: n ∈ 0; 1; 2; 3; 4

b. Xn : x3 = xn- 3 là phép phân chia hết phải n – 3 ≥ 0 ⇒ n ≥ 3

c. 5xny3 : 4x2y2 = 5/4 (xn : x2)(y3 : y2) = 5/4 xn-2.y là phép phân tách hết

Suy ra: n – 2 ≥ 0 ⇒ n ≥ 2

d. Xnyn + 1 : x2y5 = (xn : x2)(yn+1 : y5) = xn-2.yn-4 là phép phân chia hết

Giải Bài 43 SBT Toán lớp 8 trang 11 Tập 1

Tính quý giá của biểu thức sau:

(- x2y5)2 : (- x2y5) trên x = 50% và y = - 1

Lời giải:

Ta có: (- x2y5)2 : (- x2y5) = - x2y5

Thay x = 50% và y = - 1 vào biểu thức ta được:

-(1/2 )2.(-1)5 = -1/4 .(-1) = 1/4

Giải Bài tập bổ sung trang 12 SBT Tập 1 Toán 8

1. Làm tính chia:

a) (5/7 x2 y)3 : (1/7 xy)3

b) (-x3 y2 z)4 : (-xy2 z)3

Lời giải:

b. (-x3 y2 z)4 : (-xy2 z)3

= <(-1)4.x3.4 .y2.4.z4 >: ( - x1.3.y2.3.z1.3)

= x12 y8 z4 : (-x3 y6 z3) = -x9 y2z

2. Tính quý hiếm của biểu thức:

−(x7 y5 z)2 : (-xy3 z)2 tại x = 1; y = −10; z = 101

Lời giải:

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để download Giải sách bài bác tập toán lớp 8 tập 1 trang 11, 12 file word, pdf hoàn toàn miễn phí