Các bài tập mẫu tin học 11 cơ bản

  -  
- Chọn bài -Bài 9: cấu tạo rẽ nhánhBài 10: cấu trúc lặpBài tập và thực hành thực tế 2Giải bài xích tập Tin học 11 trang 50, 51

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập Tin học tập 11 – Sách Giải bài bác tập Tin học tập 11 trang 50, 51 góp HS giải bài bác tập, giúp cho các em ra đời và vạc triển năng lượng sử dụng công nghệ thông tin với truyền thông:

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học tập lớp 11): Hãy cho thấy sự tương tự và khác biệt của hai dạng câu lệnh if-then.

Bạn đang xem: Các bài tập mẫu tin học 11 cơ bản

Trả lời:

Nhắc lại nhì dạng câu lệnh if-then.

Dạng thiếu: if then ;

Dạng đầy đủ: if then else ;

Sự như thể nhau: Điều kiện được xem và kiểm tra. Nếu đk đúng thì nhánh câu lệnh sau then ( trong dạng thiếu cùng vào dạng đầy đủ)

Sự không giống nhau:

+ Ở dạng thiếu thốn thì nếu điều kiện sai thì nó đang thoát khỏi kết cấu rẽ nhánh .Thực hiện tại câu lệnh tiếp theo của chương trình.

+ Ở dạng không hề thiếu thì nếu điều kiện sai nó sẽ tiến hành nhánh câu lệnh sau else ( vào dạng đầy đủ). Tiếp nối mới ra khỏi rẽ nhánh rồi thực hiện các câu lệnh tiếp sau của chương trình.

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học lớp 11): Câu lệnh ghép là gì? vì sao lại phải tất cả câu lệnh ghép?

Trả lời:

– Câu lệnh ghép là: Gộp một dãy những câu lệnh lại cùng với nhau vào Pascal câu lệnh ghép gồm dạng:

Begin;End;– nguyên nhân có câu lệnh ghép: do sau một số từ khóa (như then hoặc else) phải là 1 trong câu lệnh. Nhưng trong tương đối nhiều trường hợp, các thao tác sau rất nhiều tên dành riêng phức tạp, đòi hỏi không phải chỉ một mà lại là những câu lệnh nhằm mô tả. Giữa những trường hợp như vậy ta phải áp dụng câu lệnh ghép.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đánh Son Không Bị Lộ Vân Môi Và Người Mới Học

Bài 3 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): có thể dùng cậu lệnh while-do để thế cho câu lệnh for-do được không? giả dụ được hãy thực hiện điều này với công tác Tong_1a.

Trả lời:

– hoàn toàn có thể sử dụng câu lệnh while-do để cầm cố cho câu lệnh for-do được. Vị ta có thể sử dụng những câu lệnh giúp ra khỏi vòng lặp, hoặc có thể sử dụng phần lớn câu lệnh để né lặp.

– Sửa lịch trình tong_1a;

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;while NKết quả:

Giống với kết quả của chương trình áp dụng for

*

Bài 4 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11):

*
*

Trả lời:

Câu lệnh rẽ nhánh như sau:


a)

If (sqr(x)+sqr(y))=xthenz:=x+yelsez:=0.5;b)

If sqr(x-a)+sqr(y-b)

Bài 5 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11):


*

Trả lời:

b)

program bai5;uses crt;var n:integer; y:real;beginclrscr;y:=0;for n:=1 khổng lồ 50 doy:=y+n/(n+1);writeln("y=",y:8:4);readln;end.Kết quả:

*

b)

program bai5;uses crt;var n,dem:integer; e:real; gt:longint;beginclrscr;e:=1;gt:=1;dem:=1;while 1.0/gt >2*0.000001 dobegine:=e+1.0/gt;gt:=gt*dem;dem:=dem+1;end;writeln("e=",e:8:4);readln;end.Kết quả:

*

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Lập trình để giải vấn đề cổ sau:

Vừa con gà vừa chó.

Bó lại mang đến tròn.

Ba mươi sáu con.

Một trăm chân chẵn.

Hỏi từng loại tất cả bao nhiêu bé ?

Trả lời:

Ta gồm tổng 2 các loại là 36 bé . Bởi vậy số bé gà sẽ nằm trong vòng từ 0 đến 36. Số còn sót lại sẽ là chó.

Theo mang thiết đề bài bác ta gồm số gà*2+số chó *4 =100.

Xem thêm: Top 15 Kiểu Tóc Layer Cho Nam Mặt Dài 2022 Giúp Cân Đối Gương Mặt Hiệu Quả

Như vậy ta sẽ có được code như sau:

program bai6;uses crt;var ga,cho:integer;beginclrscr;for ga:=0 lớn 36 doif ga*2+(36-ga)*4=100thenwriteln("so ga la ",ga," so đến la ",36-ga);readln;end.Kết quả:


*

Bài 7 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): Nhập từ bàn phím tuổi của thân phụ và con (hiện tại tuổi phụ vương lớn hơn nhị lần tuổi bé và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25 ). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ gấp song tuổi con ?”.

Trả lời:

program bai7;uses crt;var tcha,tcon,nam:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao tuoi thân phụ va tuoi nhỏ ");readln(tcha,tcon);nam:=0;while(tchatcon*2) dobegintcha:=tcha+1;tcon:=tcon+1;nam:=nam+1;end;writeln("sau ",nam," phái nam nua thi tuoi phụ vương gap 2 lan tuoi con");readln;end.Kết quả: