Giải bài tập hóa học 11

  -  
- Chọn bài bác -Bài 7 : NitơBài 8 : Amoniac cùng muối amoniBài 9: Axit nitric cùng muối nitratBài 10: PhotphoBài 11: Axit photphoric cùng muối photphatBài 12: Phân bón hóa họcBài 13: Luyện tập: đặc thù của nitơ, photpho và các hợp hóa học của chúngBài 14: Bài thực hành 2: tính chất của một vài hợp hóa học nitơ, photpho

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài Tập chất hóa học 11 – bài xích 7 : Nitơ giúp HS giải bài xích tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho vấn đề phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 31 SGK Hóa 11): Trình bày kết cấu của phân tử N2? vì sao ở điều kiện thường nitơ là một trong chất trơ? Ở đk nào nitơ trở nên vận động hơn?

Lời giải:

– cấu hình e của nitơ: 1s22s22p3

CTCT của phân tử nitơ: N ≡ N

– giữa hai nguyên tử vào phân tử N2 ra đời một link ba bền vững. Mỗi nguyên tử ni tơ vào phân tử N2 bao gồm 8e lớp bên ngoài cùng, vào sđó có tía cặp e dùng tầm thường và 1 cặp e sử dụng riêng đã ghép đôi.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 11

Ở đk thường nitơ là chất trơ vì tất cả lên kết ba bền bỉ giữa hai nguyên tử, link này chỉ bị phân huỷ rõ rệt thành nguyên tử ở nhiệt độ 3000oC.

Ở ánh sáng cao nitơ trở nên chuyển động vì phân tử N2 phân huỷ thành nguyên tử nitơ có 5e lớp bên ngoài cùng và bao gồm độ âm điện tương đối lớn (3,04) cần trở yêu cầu hoạt động.

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Tính Đạo Hàm Của Hàm Hợp Cực Hay Và Cực Dễ, Cách Tính Đạo Hàm Hàm Hợp Và Bài Tập Ứng Dụng

Bài 2 (trang 31 SGK Hóa 11): Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ tất cả phải khí tà không?

Lời giải:

Nitơ không hẳn là khí độc mặc dù không duy trì sự hô hấp với sự cháy.

Bài 3 (trang 31 SGK Hóa 11): a. Tìm những cặp cách làm đúng của liti nitrua và nhóm nitrua:

A. LiN3 với Al3N

B. Li3N cùng AlN

C. Li2N3 cùng Al2N3

D. Li3N2 với Al3N2

b. Viết phương trình hoá học của phản bội ứng tạo thành liti nitrua với nhóm nitrua khi mang đến liti cùng nhôm chức năng trực tiếp cùng với nitơ. Trong số phản ứng này nitơ là chất oxi hoá hay chất khử?

Lời giải:

a. Đáp án B

Khi liên kết với kim loại nitơ dễ thừa nhận thêm 3e (N bao gồm 5e lớp ngoài cùng nên bao gồm số oxi hoá -3 còn Li dễ nhường 1e với Al dễ nhường 3e buộc phải lần lượt có số oxi hoá là +1 với +3)

b.

Xem thêm: 2+ Cách Làm Nước Mắm Bán Bánh Mì, Cách Làm Nước Mắm Chang Bánh Mì

*

Ta thấy trong những phản ứng bên trên nitơ là chất oxi hoá bởi vì

*

Bài 4 (trang 31 SGK Hóa 11): yếu tắc nitơ bao gồm số oxi hoá là bao nhiêu trong số hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Lời giải:

Trong những hợp hóa học trên, số oxi hoá của nitơ theo lần lượt là: +2, +4, -3, -3, +1, +3, +5, -3.


Bài 5 (trang 31 SGK Hóa 11): Cần bao nhiêu lít khí nitơ cùng khí hiđro để điều chế được 67,2 lit khí amoniac? biết rằng thể tích của những khí đề được đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và năng suất của bội nghịch ứng là 25%?

Lời giải: