Giải Bài Tập Hóa 8 Sgk Bài 42

     

Hóa 8 bài 42: độ đậm đặc dung dịch giúp các em học viên lớp 8 nắm vững kỹ năng và kiến thức về nồng độ phần trăm của dung dịch, nồng độ mol của dung dịch. Đồng thời giải nhanh được các bài tập chất hóa học 8 chương 6 trang 145, 146.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 sgk bài 42

Việc giải Hóa 8 bài xích 42 trước khi đi học các em mau lẹ nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ngơi nghỉ trên lớp đang học gì, đọc sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, lập cập soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng tham khảo tại đây.


Hoá 8 bài bác 42: nồng độ dung dịch

Giải bài xích tập Hóa 8 bài 42 trang 145, 146

Lý thuyết mật độ dung dịch

1. độ đậm đặc phần trăm

Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch mang lại ta biết số gam hóa học tan vào 100g dung dịch

CT:

*

Trong đó: mct là trọng lượng chất tan, tính bởi gam

mdd là trọng lượng dung dich, tính bởi gam

khối lượng hỗn hợp = cân nặng chất tan + cân nặng dung môi

2. Nồng độ mol dung dich

Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho thấy thêm số mol hóa học tan trong một lit dung dịch

*

Trong đó: n : số mol chất tan

V: thể tích hỗn hợp (lít)

Giải bài bác tập Hóa 8 bài 42 trang 145, 146

Bài 1 trang 145 SGK Hóa 8

Bằng cách nào có được 200g dung dịch BaCl2 5%.

A. hòa tan 190g BaCl2 trong 10g nước.

B. tổng hợp 10g BaCl2 trong 190g nước.

C. trả tan 100g BaCl2 trong 100g nước.

D. hài hòa 200g BaCl2 vào 10g nước.

E. hòa tan 10g BaCl2 vào 200g nước.

Gợi ý đáp án 


Câu vấn đáp đúng: B.

Khối lượng của hóa học tan BaCl2 bao gồm trong hỗn hợp là:

*

Khối lượng nước bao gồm trong dung dịch là: 200 - 10 = 190 (g)

Vậy tổng hợp 10 gam BaCl2 vào 190 gam vn sẽ chiếm được 200 gam hỗn hợp BaCl2 5%

Bài 2 trang 145 SGK Hóa 8

Tính độ đậm đặc mol của 850ml dung dịch có hòa rã 20g KNO3. Công dụng là:


a) 0,233M.

b) 23,3M.


c) 2,33M.

d) 233M.


Gợi ý giải đáp

Đáp số đúng là a.

nKNO3 = 20/101 = 0,198 mol.

850ml gồm 0,198 mol KNO3.

1000ml → gồm CM KNO3.

CM = 1000.0,198/850 = 0,233 mol/l.

Bài 3 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính độ đậm đặc mol của mỗi hỗn hợp sau:

a) 1 mol KCl vào 750ml dung dịch.

b) 0,5 ml MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch.

Xem thêm: 14+ Những Câu Nói Hay Về Sự Cho Đi, Những Câu Nói Hay Về Sự Cho Đi, Stt Về Sự Chia Sẻ

c) 400g CuSO4 vào 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500ml dung dịch.

Gợi ý đáp án 

Nồng độ mol của dung dịch:

a. Đổi 750 ml = 0,75 lít

CM =

*
= 1,33 mol/l

b. Cm =

*
= 0,33 mol/l

c. Số mol CuSO4 : n

*
mol

Nồng độ mol: cm

*
mol/l


d. Đổi 1500 ml = 1,5 lít

CM =

*
mol/l

Bài 4 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính số mol với số gam chất tan trong những dung dịch sau:

a) 1 lít hỗn hợp NaCl 0,5M.

b) 500ml hỗn hợp KNO3 2M.

c) 250ml hỗn hợp CaCl2 0,1M.

d) 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3M.

Gợi ý giải đáp

Đề bài xích cho thể tích hỗn hợp (V) cùng nồng độ hỗn hợp (CM)

→ Tính số mol bằng cách áp dụng công thức: n = CM.V (chú ý V ở đơn vị lít)

→ Tính khối lượng chất tan bằng phương pháp áp dụng công thức: m = n.M

a) nNaCl = CM.V = 0,5.1 = 0,5 (mol)

→ mNaCl = n.M = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g)

b) Đổi 500 ml = 0,5 lít

nKNO3 = CM.V = 2.0,5 = 1 (mol)

→ mKNO3 = n.M = 1.(39 + 14 + 16.3) = 101 (g)

c) Đổi 250 ml = 0,25 lít

nCaCl2 = CM.V = 0,1.0,25 = 0,025 (mol)

→ mCaCl2 = n.M = 0,025(40 + 71) = 2,775 (g)

d) nNa2SO4 = CM.V = 0,3.2 = 0,6 (mol)

→ mNa2SO4= n.M = 0,6.142 = 85,2 (g)

Bài 5 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính nồng độ phần trăm của hầu như dung dịch sau:

a) 20g KCl trong 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 vào 2kg dung dịch.

c) 75g K2SO4 vào 1500g dung dịch.

Gợi ý đáp án

Nồng độ xác suất của các dung dịch là:

a) 20g KCl trong 600g dung dịch KCl.

x% 100g dung dịch KCl.

*

b) 1,6%.

c) 5% (giải tương tự như câu a).

Bài 6 trang 146 SGK Hóa 8

Tính số gam hóa học tan cần dùng để làm pha chế mỗi hỗn hợp sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M.

b) 50g dụng dịch MgCl2 4%.

c) 250ml dung dịch MgSO4 0,1M.

Gợi ý đáp án

Khối lượng hóa học tan dùng cho mỗi trường hợp là:

a) 1 lít bao gồm 0,9 mol NaCl.


2,5 lít gồm x mol NaCl.

x = 2,5.0,9 = 2,25 mol NaCl.

mNaCl = 2,25 . 58.5 = 131,625g.

b) 100g dung dịch MgCl2 có 4g MgCl2.

50g dung dịch MgCl2 gồm 2g MgCl2.

c) Cách tính giống như như câu a) ta bao gồm mMgSO4 = 3g.

Xem thêm: Kể Về Một Ngày Hội Mà Em Biết Lớp 3 ❤️️15 Bài Văn Mẫu ), Bài Văn Kể Về Lễ Hội Lớp 3 Ngắn (64 Mẫu)

Bài 7 trang 146 SGK Hóa 8

Ở ánh sáng 25oC độ tung của muối ăn uống là 36g của mặt đường là 204g. Hãy tính nồng đồ tỷ lệ của các dung dịch bão hòa muối ăn và mặt đường ở ánh sáng trên.