Giải Bài Tập Gdcd 11 Học Kì 2

  -  

Đề thi học kì 2 môn GDCD 11 năm 2021 - 2022 bao gồm 5 đề kiểm tra tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều lưu ý tham khảo, củng cố kỹ năng làm quen thuộc với kết cấu đề thi học kì 2 sắp tới tới.

Bạn đang xem: Giải bài tập gdcd 11 học kì 2


Bộ 5 đề thi GDCD 11 học tập kì 2 năm 2021 - 2022

Đề thi GDCD 11 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi GDCD 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi GDCD 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 GDCD 11

Chủ đề Mức độ thừa nhận thứcTổng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

1. đơn vị nước XHCN

Khái niệm bên nước pháp quyền

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

2. Nền dân công ty XHCN

Nội dung dân nhà trong nghành văn hóa

Những hiệ tượng của dân chủ

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

2

0,5

5 %

3. Cơ chế dân số và vấn đề làm

việc làm vi phạm chế độ dân số

Biểu hiện nay của việc giải quyết việc làm

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

2

0,5

5 %

4. Cơ chế tài nguyên cùng BVMT

Hiểu được hành vi VPPL về môi trường

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

5. Cơ chế GD ĐT, KHCN cùng văn hóa

Nhận thức được trọng trách của giáo dục và đào tạo đào tạo

Hiểu được vai trò quan trọng đặc biệt của GDDT đối với xã hội

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

2

20 %

2

2,25

22,5 %

6. Chính sách Quốc phòng an ninh

Một trong những phương hướng thực hiện chính sách QPAN

Nêu được phương hướng thực hiện chính sách QPAN

Trách nhiệm của CD đối với chính sách QPAN

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

2

20 %

2

0,5

5 %

4

2,75

27,5 %

Chính sách đối ngoại

Phương hướng thực hiện chính sách đối ngoại

- nhận thức được những bài toán làm vi phạm cơ chế đối ngoại.

-Phương hướng thực hiện chế độ đối ngoại

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

2

0,5

5 %

1

3

30 %

3

3,5

35 %

TS câu

TS điểm

Tỷ lệ

7

1,75

17,5 %

1

2

20 %

3

0,75

7,5 %

1

2

20 %

2

0,5

5 %

1

3

30 %

15

10

100 %


Đề thi học kì 2 môn Công dân 11

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3 điểm

Câu 1: công ty nước pháp quyền bao gồm nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ sở nhà nước, tổ chức triển khai xã hội và phần lớn công dân mọi được triển khai trên cơ sở

A. Pháp luật

B. Bao gồm sách

C. Dư luận buôn bản hội

D. Niềm tin

Câu 2: Anh A bị một nhóm chức chăm kích động, phá hoại bình yên đất nước tải chuộc và hấp dẫn tham gia vào tổ chức đó. Trường hợp ở trường hợp của anh ấy A, em sẽ chọn cách ứng xử nào tiếp sau đây cho phù hợp?

A. Rủ thêm một trong những người tham gia

B. Báo đến cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền biết

C. Lờ đi coi như không biết

D. Vui vẻ tham gia vào tổ chức triển khai đó

Câu 3: Anh A tố cáo người dân có hành vi trộm cắp gia sản Nhà nước là thực hiện vẻ ngoài dân nhà nào dưới đây?

A. Trực tiếp

B. Loại gián tiếp

C. Vừa lòng pháp

D. Thống nhất

Câu 4: hành vi nào dưới đây thể hiện tại dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phường

B. Chị B thâm nhập phê bình văn học

C. Anh H tham gia đóng góp góp chủ ý dự thảo luật

D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan

Câu 5: Hành vi, vấn đề làm nào sau đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước

A. Tuyên truyền, phổ cập biện pháp kế hoạch hóa gia đình

B. Cũng cấp những phương tiện kị thai


C. Chọn lọc giới tính thai nhi dưới phần lớn hình thức

D. Cung cấp các dịch vụ thương mại dân số

Câu 6: bộc lộ nào dưới đây của thị trấn B là để giải quyết việc tạo nên lao động ở địa phương ?

A. Cung cấp vốn để cách tân và phát triển sản xuất kinh doanh

B. Đầu tứ xây dựng các đại lý hạ tầng

C. Thu gom cùng phân các loại rác

D. Đầu tư phân tích máy thu hoạch rau xanh màu

Câu 7: Chị H mở nhà hàng đặc sản sale thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi

A. Phù hợp pháp, bởi vì công dân có quyền tự do thoải mái kinh doanh

B. Sale hợp pháp, vì đem đến thu nhập bao gồm đáng

C. Tiêu hủy tài nguyên, môi trường

D. Vi phạm luật Luật bảo vệ môi trường

Câu 8: nhiệm vụ của giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy ở vn là

A. Huấn luyện và đào tạo con người việt nam phát triển toàn diện

B. Cải thiện dân trí, đào tạo và huấn luyện nhân lực, tu dưỡng nhân tài

C. Ship hàng sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa khu đất nước

D. Duy trì gìn, trở nên tân tiến và truyền bá cao nhã nhân loại

Câu 9: Ông A là cán cỗ xã nhưng mà ông lại không muốn đàn ông mình phải tiến hành đăng kí nghĩa vụ quân sự. Trường hợp là người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình ông A, em đã khuyên ông A như vậy nào?

A. Chấp hành Luật nhiệm vụ quân sự

B. Cần cho con đến lớp để không hẳn tham gia nhiệm vụ quân sự

C. Gặp ban chỉ huy quân sự huyện góp đỡ

D. Ko đăng kí nghĩa vụ quân sự

Câu 10: vn gia nhập ASEAN vào năm

A.1998

B. 1996

C. 1997

D. 1995

Câu 11: giữa những phương hướng của chế độ đối ngoại ở việt nam là

A. Nhà động, tích cực hội nhập tài chính quốc tế

B. Cải thiện vị rứa của việt nam trên cụ giới

C. Tạo đk quốc tế tiện lợi để tăng mạnh công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước


D. Nêu cao tinh thần, tự chủ trong quan hệ quốc tế

Câu 12: Phát huy sức khỏe tổng phù hợp của khối đại cấu kết toàn dân tộc là một trong những trong các nội dung của chủ yếu sách?

A. Dân số

B. Văn hóa

C. Quốc phòng với an ninh

D. Đối ngoại

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Câu 1: 2 điểm

Vì sao Đảng ta xác định: Giáo dục huấn luyện và đào tạo là quốc sách sản phẩm đầu, chi tiêu cho giáo dục đào tạo là đầu tư chi tiêu cho sự phát triển bền vững?

Câu 2: 2 điểm

Nêu phương hướng nhằm thực hiện cơ chế quốc phòng với an ninh?

Câu 3: 3 điểm

Thời gian vừa qua, trung quốc đã bao gồm hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ nước ta, vì chưng vậy dẫn cho tình trạng công nhân của khá nhiều khu công nghiệp đã đi ra đường biểu tình, yêu ước Nhà nước ta phải gồm những hành vi đáp trả trung quốc về mặt quân sự.

a. Em bao gồm nhận xét gì về việc làm của những công nhân trên?

b. Em hãy nêu gọn nhẹ phương phía cơ phiên bản để thực hiện chính sách đối nước ngoài của Đảng và nhà nước ta?

Đáp án đề soát sổ cuối kì 2 GDCD 11

SỞ GD& ĐT ……

TRƯỜNG THPT………

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 11

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn : GDCD

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3 điểm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu123456789101112
Đáp ánABABCADBADAC

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Câu hỏi

Đáp án

Thang điểm

Câu 1

(2 điểm)

Giáo dục giảng dạy được coi là quốc sách hàng đầu vì:

- Giáo dục huấn luyện có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc giữ gìn, cách tân và phát triển và truyền bá văn minh nhân loại.

- Là một trong những động lực tương tác sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước.

- Là đk để phạt huy mối cung cấp lực con người.

0, 5 đ

0,75 đ

0, 75 đ

Câu 2

(2 điểm)

Phương hướng nhằm thực hiện chế độ quốc phòng với an ninh:

- phạt huy sức khỏe tổng vừa lòng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- phối kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức khỏe thời đại.

- phối hợp quốc phòng với an ninh

- phối hợp kinh tế làng mạc hội với quốc chống an ninh

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 3

(3 điểm)

- hành vi của phần lớn công nhân gia nhập biểu tình đòi cơ quan chính phủ ta yêu cầu có hành vi đáp trả trung hoa về mặt quân sự chiến lược là sai vì chưng nếu bọn họ hành động như thế sẽ khôn xiết không hữu ích cho nước nhà ta: quan hệ nam nữ hai nước đang căng thẳng, chiến tranh có thể xảy ra, non sông bị tàn phá…

0,5 đ

Phương vị trí hướng của Đảng trong phạt triển cơ chế đối ngoại:

- dữ thế chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế trên các nghành khác

- Củng thay và bức tốc quan hệ với các đảng cộng sản, các lực lượng bí quyết mạng và tân tiến trên rứa giới.

- cách tân và phát triển công tác đối nước ngoài nhân dân

- chủ động tham gia vào trận đấu tranh phổ biến vì quyền bé người, nhất quyết làm thất bại các âm mưu, hành động can thiệp vào các bước nội bộ, xâm phạm độc lập, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

- Đẩy mạnh chuyển động kinh tế đối ngoại nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


Đề thi GDCD 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 GDCD 11

I. Trắc nghiệm khách quan: (5 điểm)

Câu 1. Kim chỉ nam của cơ chế tài nguyên và bảo đảm an toàn môi trường nước ta hiện thời là gì?

A. Khai thác nhanh, những tài nguyên để tăng mạnh phát triển ghê tế, văn hóa, xã hội.

B. Ngăn ngừa tình trạng hủy hoại môi trường đang ra mắt nghiêm trọng vào cả nước.

C. Nâng cấp môi trường, tránh xu thế chạy theo lợi ích trước mắt nhằm gây hại mang lại môi trường.

D. Sử dụng phải chăng tài nguyên, đảm bảo an toàn môi trường, bảo tồn phong phú sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, đóng góp thêm phần phất triển kinh tế - xóm hội bền vững.

Câu 2. Đảng với Nhà việt nam coi giáo dục đào tạo là

A. Quốc sách sản phẩm đầu.

B. Yêu thương sách hàng đầu.

C. Nguyên tố then chốt.

D. Nhân tố quan trọng

Câu 3. Để có thị phần khoa học technology nước ta rất cần được có chế độ như cầm nào?

A. Sinh sản thị trường tuyên chiến và cạnh tranh bình đẳng, tương tác việc áp dụng hiện đại khoa học tập công nghệ.

B. Khai thác mọi tiềm năng sáng chế trong nghiên cứu và phân tích khoa học và công nghệ

C. đơn vị nước đầu tư chi tiêu vào các chương trình nghiên cứu đất nước đạt trình độ quanh vùng và cụ giới

D. Huy động những nguồn lực nhằm đi nhanh vào một trong những số nghành nghề sử dụng technology cao và công nghệ tiên tiến.

Câu 4. một trong những phương phía cơ phiên bản để tạo nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc bản địa là

A. Thay đổi cơ chế quản ngại lí văn hóa.

B. Tập trung vào trọng trách xây dựng văn hóa.

C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại

D. Tạo môi trường thiên nhiên cho văn hóa truyền thống phát triển.

Câu 5. Nền văn hóa truyền thống tiên tiến là nền văn hóa truyền thống thể hiện tại tinh thần

A. Yêu nước.

B. Yêu nước và tiến bộ.

C. đại đoàn kết.

D. Yêu nước và đại đoàn kết.

Câu 6. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như vậy nào?

A. Nền văn hóa tạo nên sức sống của dân tộc.

B. Nền văn hóa thể hiện bản lĩnh dân tộc.

C. Nền văn hóa truyền thống chứa đựng gần như yếu tố tạo thành sức sống, bản lĩnh dân tộc.

D. Nền văn hóa truyền thống kế thừa truyền thống.

Câu 7. Ngày truyền thống của Quân đội dân chúng Việt nam giới là ngày bao nhiêu?

A. 22/ 12.

B. 22/ 11.

C. 22/ 10.

D. 27/ 07.

Câu 8. Kết hợp quốc phòng với bình yên là kết hợp sức mạnh của

A. Lực lượng quốc phòng với sức mạnh của lực lượng an ninh.

B. Lực lượng quốc phòng với sức mạnh của thế trận an ninh.

C. Thế trận quốc phòng với sức mạnh của thế trận an ninh.

D. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh.

Câu 9. Nôi dung nào sai lúc nói về vai trò của chính sách đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước?

A. Chủ động tạo quan liêu hệ thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.


B. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

C. Cải thiện vị trí của nước ta trên trường quốc tế.

D. Củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh.

Câu 10. Tích cực thâm nhập vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây chính là việc

A. Củng cố và tăng cường quan liêu hệ.

B. Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

C. đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

D. Chủ động và tích cực hội nhập khiếp tế

Câu 11.

Xem thêm: Quê Hương Của Nhà Thơ Tú Xương, Nhà Thơ Tú Xương Quê Ở Đâu

đơn vị nước tạo điều kiện để đầy đủ gia đình, cá nhân tự nguyện, dữ thế chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào bên dưới đây?

A. Phổ cập rộng rãi phương án kế hoạch hóa gia đình.

B. Nâng cấp chất lượng dân số.

C. Bức tốc vai trò lãnh đạo và quản lí lí mình.

D. Tiến hành xã hội hóa công tác làm việc dân số.

Câu 12. khi cán bộ số lượng dân sinh đến một gia đình để tuyên truyền về tiến hành kế hoạch hóa gia đình, nhưng họ không thân yêu và chưa hợp tác. Theo em, cán bộ dân số nên tuân theo cách nào dưới đây?

A. Vẫn thân mật giải thích, thuyết phục họ gọi và cùng tác.

B. Cán bộ dân số đứng lên và ra về.

C. Mời gia đình lên Ủy ban quần chúng. # xã giải quyết.

D. Phê bình, kỉ luật mái ấm gia đình đó.

Câu 13. Trong các biện pháp thực hiện cơ chế dân số nào dưới đây, biện pháp nào tác dộng trực tiếp tới nhân thức của bạn dân?

A. Công ty nước tăng tốc đầu tứ kinh phí.

B. Tranh thủ sự giúp đỡ của phối hợp quốc.

C. Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số.

D. Bên nước dữ thế chủ động xây dựng và ban hành văn bản pháp biện pháp về dân số.

Câu 14. ý niệm dân gian nào bên dưới đây tác động xấu đến chế độ dân số ở trong nhà nước?

A. Bé hơn phụ vương là nhà gồm phúc.

B. Một giọt huyết đào hơn vũng nước lã.

C. Bố mẹ sinh bé trời sinh tính.

D. Đông con hơn những của.

Câu 15. Anh T tốt nghiệp đại học nhưng không xin được câu hỏi làm. Để tất cả thu nhập, anh sẽ tự sinh sản việc khiến cho mình bằng cách mở shop kinh doanh đồ ăn, nhưng mà lại bị cha mẹ anh phản nghịch đối. Theo em, anh T nên chọn lựa cách ứng xử nào bên dưới đây?

A. Không suy xét ý kiến của tía mẹ.

B. Ngưng công việc đó để hóng xin câu hỏi theo ngành đã làm được học.

C. Động viên và phân tích và lý giải cho cha mẹ hiểu để ủng hộ.

D. Tra cứu việc làm theo yêu mong của ba mẹ

Câu 16. Để bảo tồn nhiều mẫu mã sinh học, đơn vị nước ta cần phải có chủ trương

A. Giữ lại gìn và phát huy các vườn quốc gia.

B. đảm bảo an toàn rừng đầu nguồn.

C. Mở rộng diện tích rừng.

D. Ngăn chặn việc săn bắt các loài đụng vật

Câu 17. hành động nào tiếp sau đây không đề xuất là hành vi bảo đảm an toàn môi trường?

A. Quản ngại lí hóa học thải.

B. Phòng, ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

C. Khai thác gỗ bừa bãi.

D. Phân loại rác.

Câu 18: Anh T luôn đầu tư chi tiêu nghiên cứu, đẩy mạnh sáng kiến, cách tân kĩ thuật trong sản xuất. Câu hỏi làm của anh ấy T thực hiện chế độ nào bên dưới đây?

A. An ninh quốc phòng.

B, bảo đảm tài nguyên, môi trường.

C. Kỹ thuật và công nghệ.

D. Giáo dục đào tạo và đào tạo.

Câu 19: bạn L là người dân tộc thiểu số, nhà tại vùng sâu, vùng xa ở thị xã B thức giấc Điện Biên. Các bạn được nhà nước sản xuất điều kiện tới trường ở trường dân tộc nội trú. Đây là phương phía cơ phiên bản nào của chính sách giáo dục và đào tạo và giảng dạy ở nước ta?

A. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

B. Mở rộng quy tế bào giáo dục.

C. Nâng cao chất lượng, tác dụng giáo dục cùng đào tạo.

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

Câu 20: những nước phát triển trên rứa giới hiện thời sở dĩ bọn họ trở nên phong phú chủ yếu là do


A. Nguồn lực lượng lao động dồi dào.

B. Nghiên cứu và phân tích và sử dụng những thành tựu kỹ thuật - technology hiện đại.

C. Tài nguyên phong phú.

D. Gây chiến tranh để tước chiếm của cải.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

1. Nêu trách nhiệm của sự nghiệp giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy ở việt nam hiện nay? Phương hướng cơ phiên bản để cách tân và phát triển giáo dục đào tạo là gì? (3 điểm)

2. Em gồm nhận xét gì về lời nói của Bác: “Người tất cả đức cơ mà không có tài năng làm việc gì rồi cũng khó, người tài năng mà không tồn tại đức là người vô dụng”. Từ kia em rút ra ý nghĩa gì trong cuộc sống đời thường và học tập tập? (2 điểm)

(Thí sinh không được áp dụng tài liệu, cán cỗ coi thi không phân tích và lý giải gì thêm)

Đáp án đề thi học tập kì 2 GDCD 11

I. Trắc nghiệm

Câu0102030405060708091011121314151617181920
A˜˜˜˜˜˜
B˜˜˜
C˜˜˜˜˜˜
D˜˜˜˜˜

II. Phần trường đoản cú luận:

1. A) nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo và đào tạo

- giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy có tầm đặc biệt quan trọng trong việc phát triển nguồn lực lượng lao động con người.(0,25đ)

- Đảng đơn vị nước ta xác định giáo dục với đào tạolà quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục đào tạo và đào tạolà đầu tư chi tiêu chophát triển.(0,25đ)

- trách nhiệm của giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo là: cải thiện dân trí, huấn luyện và giảng dạy nhân lực và tu dưỡng nhân tài nhằm mục tiêu phát triển tiềm năng trí tuệ, cung ứng cho quốc gia nguồn lao cồn có quality cao. (0,5đ)

b) Phương phía cơ bản để trở nên tân tiến giáo dục và đào tạo (2đ)

- nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục với đào tạo; vì đó là đòi hỏi khả quan của khu đất nước

- mở rộng qui tế bào giáo dục; vày trên cơ sở unique và hiệu quả, gắn với yêu thương cầu cách tân và phát triển KT- XH, bên nước phải không ngừng mở rộng qui mô giáo dục đào tạo từ gd mầm non đến gd đại học, tăng cấp tốc dạy nghề và trung cung cấp chuyên nghiệp.

- Ưu tiên chi tiêu cho giáo dục; nhà nước phải kêu gọi mọi nguồn lực để cải tiến và phát triển giáo dục với đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hoá, tân tiến hoá bên trường.

- Thực hiện vô tư xã hội vào giáo dục; có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bảo đảm an toàn học tập là quyền và nhiệm vụ của công dân, tạo phần đa đk để bạn nghèo có thời cơ được học tập, người giỏi được đẩy mạnh tài năng.

- xã hội hoá giáo dục; vì cải cách và phát triển giáo dục là sự nghiệp ở trong phòng nước và toàn dân, cho nên cần đa dạng hoá các mô hình nhà trường, các hiệ tượng giáo dục, xây đắp xã hội học tập tập thỏa mãn nhu cầu nhu cầu học thường xuyên, học tập suốt đời của nhân dân.

- Phải bức tốc hợp tác nước ngoài về giáo dụcvà đào tạo; buộc phải tiếp cận những chuẩn mực giáo dục và đào tạo tiên tiến của nắm giới cân xứng yêu cầu cách tân và phát triển nước ta, tham gia huấn luyện và đào tạo nhân lực khoanh vùng và chũm giới..

Câu 2.

- Phân tích ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của chưng Hồ (1,5 đ) mỗi ý đúng 0,75 đ

+ Đạo đức là cội của con tín đồ nhưng chỉ tất cả đạo đức thôi chưa đủ nhưng mà phải thường xuyên học tập, rèn luyện thì mới thành tài.

+ Nếu tài giỏi mà không có đức, kiêu căng, tự phụ thì sẽ bị người khác với xã hội ko coi trọng chính vì như vậy làm việc gì rồi cũng khó thành công.

Xem thêm: Cách Làm Người Này Hiện Không Có Mặt Facebook Có Nghĩa Là Gì?

- Rút ra bài học kinh nghiệm cho bạn dạng thân: rất cần phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ văn hóa đồng thời phải rèn luyện với tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp để phát triển thành con người phát triển toàn diện (0,5đ).