GIẢI BÀI TẬP CÔNG NGHỆ 10

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Giải bài tập công nghệ 10

*Xem thêm: Lý Thuyết Tin Học 12 Bài 10 : Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Hay, Ngắn Gọn

Công nghệ 10 | Giải technology 10 liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều | Giải bài tập SGK technology 10 hay, ngắn gọn


Xem thêm: Khám Phá ' Điểm Kích Thích Của 12 Cung Hoàng Đạo Trong Cuộc Ái Ân

Lời giải công nghệ lớp 10 của cả ba cuốn sách mới với lời giải được biên soạn hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh tiện lợi trả lời thắc mắc & làm bài xích tập vào sách giáo khoa technology 10 từ đó học xuất sắc môn công nghệ 10 nhằm đạt điểm cao trong bài thi công nghệ 10 hơn.


Mục lục Giải bài xích tập technology 10 sách mới

Mục lục Giải sgk công nghệ 10 - kết nối tri thức

Môn công nghệ 10 cuốn sách Kết nối trí thức gồm 2 sách: technology trồng trọt 10 cùng Thiết kế công nghệ 10: