Đường Kính Và Dây Của Đường Tròn

     

- vào một mặt đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.

Bạn đang xem: đường kính và dây của đường tròn

- vào một đường tròn, 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.


Ví dụ: cho đường tròn $(O)$.

+ Đường kính $DE$ trải qua trung điểm $H$ của dây $AB$, khi đó (DE ot AB) trên $H$.

+ Đường kính$DE$ vuông góc cùng với dây $AB$ tại $H$ thì $H$ là trung điểm của dây $AB$ hay $HA=HB$.

*

c. Contact giữa dây và khoảng cách từ vai trung phong đến dây

- vào một con đường tròn:

+ nhị dây bằng nhau thì phương pháp đều tâm.

+ nhị dây bí quyết đều vai trung phong thì bằng nhau.

- Trong hai dây của một đường tròn:

+ Dây nào lớn hơn vậy thì dây kia gần trọng tâm hơn.

+ Dây nào sát tâm hơn thế thì dây đó bự hơn.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 121 - Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật


Ví dụ:Cho mặt đường tròn $(O)$ với nhị dây $AB$, $CD$

*

+ $AB=CD$( Leftrightarrow ) $OF=OE$

+ $AB>CD$( Leftrightarrow ) $OF>OE$

2. Những dạng toán hay gặp


Dạng 1: Tính độ lâu năm đoạn thẳng và các yếu tố liên quan.

Phương pháp:

Ta thường xuyên sử dụng những kiến thức sau:

+) quan hệ tình dục vuông góc giữa đường kính và dây

Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với cùng 1 dây thì trải qua trung điểm của dây ấy.

Trong một con đường tròn, 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.

+) cần sử dụng định lý Pytago, hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Dạng 2: đối chiếu hai đoạn thẳng

Phương pháp:

Ta hay sử dụng những kiến thức sau:

- trong một con đường tròn:

+ hai dây bằng nhau thì bí quyết đều tâm.

+ nhị dây bí quyết đều trung khu thì bởi nhau.

- Trong nhị dây của một đường tròn:

+ Dây như thế nào lớn hơn thì dây đó gần trọng tâm hơn.

Xem thêm: Bác Sĩ Khuyên Nên Uống Vitamin E Uống Vào Lúc Nào, Có Nên Uống Vitamin E Trước Khi Đi Ngủ

+ Dây nào sát tâm hơn thì dây đó phệ hơn,

- minh chứng hai tam giác bằng nhau, quan hệ nam nữ giữa những yếu tố trong tam giác.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC tía
bài bác 1: Căn thức bậc nhị
bài bác 2: liên hệ giữa phép nhân, phép phân chia với phép khai phương
bài 3: thay đổi đơn giản biểu thức đựng căn
bài xích 4: Rút gọn gàng biểu thức chứa căn
bài bác 5: Căn bậc ba
bài xích 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài xích 1: nói lại và bổ sung cập nhật khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số
bài xích 2: Hàm số bậc nhất
bài xích 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)
bài bác 4: Vị trí tương đối của hai đường thẳng
bài 5: thông số góc của mặt đường thẳng
bài 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ nhì PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN
bài bác 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
bài 2: Hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn
bài xích 3: Giải hệ phương trình bằng cách thức thế
bài 4: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số
bài bác 5: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn chứa tham số
bài bác 6: Giải bài bác toán bằng cách lập hệ phương trình
bài bác 7: Ôn tập chương 3: Hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
bài bác 1: Hàm số bậc nhị một ẩn cùng đồ thị hàm số y=ax^2
bài bác 2: Phương trình bậc nhì một ẩn và phương pháp nghiệm
bài bác 3: Công thức nghiệm thu gọn
bài 4: Hệ thức Vi-ét và áp dụng
bài xích 5: Phương trình quy về phương trình bậc nhì
bài 6: Sự tương giao giữa con đường thẳng với parabol
bài xích 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình
bài xích 8: Hệ phương trình đối xứng
bài 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
bài xích 1: một vài hệ thức về cạnh và mặt đường cao trong tam giác vuông
bài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn
bài 3: một số trong những hệ thức về cạnh với góc trong tam giác vuông
bài bác 4: Ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài bác 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Sự xác minh của đường tròn-Tính chất đối xứng của con đường tròn
bài 2: Đường kính cùng dây của mặt đường tròn
bài xích 3: dấu hiệu phân biệt tiếp tuyến của mặt đường tròn
bài xích 4: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
bài bác 5: đặc điểm hai tiếp tuyến giảm nhau
bài bác 6: Vị trí tương đối của hai đường tròn
bài bác 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Góc sinh sống tâm-Số đo cung
bài 2: liên hệ giữa cung cùng dây
bài bác 3: Góc nội tiếp
bài bác 4: Góc tạo do tiếp tuyến đường và dây cung
bài bác 5: Góc gồm đỉnh bên phía trong đường tròn, góc có đỉnh phía bên ngoài đường tròn
bài xích 6: Cung chứa góc
bài xích 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, mặt đường tròn nội tiếp
bài xích 8: Tứ giác nội tiếp
bài xích 9: Độ dài mặt đường tròn, cung tròn
bài bác 10: diện tích hình tròn, diện tích s quạt tròn
bài bác 11: Ôn tập chương 7: Góc với con đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài xích 1: Hình trụ. Diện tích s xung quanh và thể tích hình tròn
bài bác 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích s xung quanh và thể tích hình nón
bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
bài 4: Ôn tập chương 8
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.