Đường gấp khúc lớp 2

  -  

Đường vội vàng khúc gồm nhiều đoạn thẳng thành phần nối tiếp nhau và các đoạn trực tiếp đókhông cùng nằm trên một con đường thẳng.

Bạn đang xem: đường gấp khúc lớp 2

- Đọc tên mặt đường gấp khúc théo thiết bị tự những điểm nối tiếp.

2. Độ dài mặt đường gấp khúc

Độ dài mặt đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng thành phần.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính độ dài con đường gấp khúc ABCD.

*

Hướng dẫn:

Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là:

AB + BC + CD = 3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Ví dụ 2: Tính độ dài con đường gấp khúc MNPQR.

*

Hướng dẫn:

Độ dài con đường gấp khúc MNPQR là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (dm)

Ví dụ 3: Tính độ dài mặt đường gấp khúc gồm độ dài các đoạn trực tiếp là 2dm với 34cm.

Hướng dẫn:

Đổi 2dm = 20cm.

Xem thêm: 10 Thương Hiệu Ghế Xếp Thư Giãn Đài Loan, Ghế Xếp Thư Giãn Takiyaya Đài Loan

Độ dài con đường gấp khúc là: trăng tròn + 34 = 54 (cm)

Ví dụ 4: Tính độ dài mặt đường gấp khúc bao gồm độ dài các đoạn thẳng là 1dm; 5cm; 9cm.

Hướng dẫn:

Đổi 1dm = 10cm.

Độ dài con đường gấp khúc là:

10 + 5 + 9 = 24 (cm)

Ví dụ 5: Đúng ghi Đ; sai ghi S:

*

a) Độ dài con đường gấp khúc ABC lớn hơn độ nhiều năm đoạn thẳng AC(oxed)

b) Độ dài đường gấp khúc ABC bé thêm hơn độ dài đoạn trực tiếp AC(oxed)

Hướng dẫn:

a) Đ b) S

C. Bài bác tập từ bỏ luyện

Bài 1. Nối những điểm nhằm được mặt đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng:

Cách 1: giải pháp 2:

*
*

Bài 2.Tính độ dài con đường gấp khúc tất cả độ dài các đoạn thẳng là 1dm; 2cm; 3cm; 4cm.

Bài 3. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

*

Bài 4.

Xem thêm: 5 Truyền Thống Của Dân Tộc Việt Nam Và Truyền Thống Văn Hóa Con Người Hưng Yên

Tính độ dài mặt đường gấp khúc MNPQR

*

Bài 5. Con ốc sên trườn từ A mang đến E (như hình vẽ). Hỏi nhỏ ốc sên bắt buộc bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

*

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 21trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên soulcake.vn để hiểu bài tốt hơn.