Đường cao tam giác vuông cân

  -  

Trong nội dung bài viết dưới đây, trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN sẽ share lý thuyết và công thức tính con đường cao trong tam giác thường, vuông, đầy đủ và cân kèm theo các dạng bài bác tập có lời giải cụ thể để chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: đường cao tam giác vuông cân


Đường cao trong tam giác là gì?

Đường cao vào tam giác là con đường thẳng tự đỉnh tam giác hạ vuông góc xuống cạnh đối diện. Trong một tam giác tất cả 3 con đường cao và chúng đồng quy cùng với nhau tại 1 điểm.

*

Công thức tính con đường cao vào tam giác thường

*

Cách tính mặt đường cao của một tam giác bằng diện tích tam giác nhân 2 rồi phân chia cho cạnh đáy tương ứng với chiều cao đó

h = S.a

Trong đó:

S: diện tích của hình tam giác.a: Cạnh đáy tương xứng với độ cao của hình tam giác.h: chiều cao của tam giác.

Cách tính mặt đường cao của một tam giác ta có thể sử dụng bí quyết Heron đang được hội chứng minh:

ha = 2.<√p.(p – a)(p – p)(p – c)>/2

Trong đó:

h: chiều cao của tam giác.b. C: Độ dài những cạnh của hình tam giác.a: Cạnh đáy tương xứng với độ cao của hình tam giácp: Nửa chu vi của hình tam giác.

Ví dụ: trả sử các bạn có tam giác ABC cân tại A, con đường cao AH vuông góc tại H như sau:Cho tam giác ABC, cạnh AB = 4 cm, cạnh BC = 7 cm, cạnh AC = 5 cm. Tính con đường cao AH tính từ lúc A cắt BC tại H với tính diện tích s ABC.

Xem thêm: Toán 7 Bài 1: Thu Thập Số Liệu Thống Kê Tần Số Liệu Thống Kê, Tần Số

Lời giải

Nửa chu vi tam giác : p = ( AB+BC+AC):2 = ( 4+7+5):2 = 8 cm

*

Xét tam giác ABC ta có:

SABC= ½AH.BC = ½4√8.7 = 14√8 cm2

Như vậy, AH = 4√8 cm, SABC = 14√8 cm2

Công thức tính đường cao vào tam giác vuông

*

Áp dụng công thức tính cạnh và con đường cao trong tam giác vuông, ta bao gồm công thức tính đường cao trong tam giác vuông là:

a2 = b2 + c2b2 = a.b′ cùng c2 = a.c′a.h = b.ch2 = b′.c′1/h2=1/b2+1/c2

Trong đó:

a, b, c: độ dài các cạnh của tam giác vuông.b’: mặt đường chiếu của cạnh b ứng trên cạnh huyền.c’: mặt đường chiếu của cạnh c ứng bên trên cạnh huyền.h: con đường cao hạ tự đỉnh góc vuông.

Ví dụ: mang đến tam giác ABC vuông trên A, tất cả đường cao AH, biết AB : AC = 3; AB + AC = 21cm.

a. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.

b. Tính con đường cao AH.

Xem thêm: Cách Định Vị Iphone Của Người Khác, 3 Dễ Thực Hiện Nhất

Lời giải

Theo đưa thiết: AB:AC = 3:4

AB/AC = 3 phần tư ⇔ AB = 3AC/4

Trong khi: AB + AC = 21 ⇔ 3AC/4 + AC = 21⇔ AC = 12 cm

⇒ AB = 9 cm

Theo định lý pytago: BC2 = AB2 + AC2 = 92 + 122 = 225

⇒ BC = 15 cm

Như vậy AB = 9 cm, BC = 15 cm, AC = 12 cm

b. Tam giác vuông ABC vuông trên A nên ta có:

AH.BC = AB.AC

AH = (AB.AC)/BC = (9.12)/15 = 7,2 cm

Như vậy mặt đường cao AH = 7,2 cm

Công thức tính con đường cao vào tam giác đều

*

Đường cao tam giác đều sở hữu độ dài bằng nhau, vận dụng định lý Heron ta có công thức tính đường cao trong tam giác đều

h = a√3/2

Trong đó:

h: chiều cao của tam giác đều.a: Cạnh của tam giác đều.

Công thức tính con đường cao vào tam giác cân

*

Ta bao gồm a là độ dài 2 cạnh băng nhau của tam giác cân, b là độ dài cạnh còn lại, ha là độ dài mặt đường cao trong tam giác cân

Áp dụng định lý Pytago ta có: a2 = (b/2)2 + h2

Từ kia ta bao gồm công thức tính đường cao của tam giác cân là

h2 = a2 – (b/2)2 ⇒ h = √

Ví dụ: Tính chiều dài mặt đường cao trong tam giác cân bao gồm độ dài 2 cạnh đều nhau là 2cm cùng độ nhiều năm cạnh còn lại là 3

*

Hy vọng với số đông kiến bên trên về cách làm tính mặt đường cao vào tam giác thường, vuông, cân, đều hoàn toàn có thể giúp bạn áp dụng vào làm bài tập nhanh chóng