Đun 1 Mol Hỗn Hợp C2H5Oh Và C4H9Oh

  -  

Câu 55936: Đun 1 mol hỗn hợp C2H5OH cùng C4H9OH (tỷ lệ mol tương xứng là 3:2) với H2SO4 quánh ở 140oC thuđược m gam ete, biết năng suất phản ứng của C2H5OH là 60% với của C4H9OH là 40% . Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: đun 1 mol hỗn hợp c2h5oh và c4h9oh

19,04 gam

B.

Xem thêm: Cách Làm Nước Đường Bánh Dẻo Gabi, Cách Làm Bánh Dẻo Truyền Thống

53,76 gam

C.

Xem thêm: Mạch Điện Tử Ứng Dụng Ngôi Nhà Thông Minh, Mạch Ứng Dụng Ngôi Nhà Thông Minh

28,4 gam

D. 23,72 gam


Giải bỏ ra tiết:

Theo bài xích ra, ta có: nC2H5OH =0,6 mol; nC4H9OH =0,4 mol 

(lưu ý ngoài C2H5OH + C4H9OH --> C2H5-O-C4H9 + H2O, còn có pứ 2C2H5OH --

-> C2H5-O-C2H5 + H2O 

và 2C4H9OH --> C4H9-O-C4H9 + H2O. 

=> tạo thành 3 ete, 2mol ancol tạo ra 1mol H2O) 

ancol phản bội ứng 0,6*60/100 + 0,4*40/100 = 0,52 mol

=> số mol H2O tạo thành là

0,52/2=0,26 mol 

Áp dụng định điều khoản bảo toàn khối lượng 

m = k/lg ancol đã phản ứng - mH2O = 23,72 g 

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát