ĐỐT NÓNG MỘT HỖN HỢP GỒM AL VÀ 16G FE2O3

     

Câu 415765: Đốt nóng một lếu láo hợp tất cả 8,1 gam Al với 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn X. Mang đến X chức năng vừa đầy đủ với NaOH nhận được V lít H2 (đktc). Cực hiếm của V là

A.

Bạn đang xem: đốt nóng một hỗn hợp gồm al và 16g fe2o3

3,36.

B. 2,24.

C.

Xem thêm: #1 Cách Giải Bài Toán Tìm Gtln Gtnn Lớp 9, Please Wait

4,48.

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Game Nước Ngoài Trên Ch Play Và Fake Ip Dễ Dàng Nhất!

1,12.


Giải đưa ra tiết:

nAl = 0,3 mol cùng nFe2O3 = 0,1 mol

PTHH: 2Al + Fe2O3 (xrightarrowt^o)Al2O3 + 2Fe

Trước 0,3 0,1

Pư 0,2 ← 0,1 → 0,1 → 0,2

Sau 0,1 0 0,1 0,2

Rắn X chứa: Al dư (0,1 mol); Al2O3 (0,1 mol); sắt (0,2 mol)

Khi cho X tính năng với NaOH vừa đủ thì chỉ tất cả Al tạo thành khí:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,1 → 0,15 mol

⟹ V = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát