DIỆN TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

     

Bài viết tiếp sau đây sẽ ra mắt công thức tính thể tích khối lập phương, phương pháp tính diện tích hình lập phương, mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Diện tích hình lập phương


Công thức tính diện tích s hình lập phương

Tính diện tích toàn phần của hình lập phương

Stp=6.a²

Công thức tính diện tích s xung quanh hình lập phương

Sxq = 4. A²

a: những cạnh của hình lập phương.

Ví dụ: Tính diện tích của một hình lập phương tất cả 6 cạnh đều có kích thước cân nhau với chiều nhiều năm là 4cm.

Trả lời:

Gọi a là chiều dài các cạnh của hình lập phương.

Áp dụng theo cách làm tính diện tích hình lập phương, ta có:

Stp = 6a² = 6 x (4)² = 6 x 16 = 96 cm2

Sxq = 4a² = 4 x (4)² = 4 x 16 = 64 cm2

Công thức tính thể tích khối lập phương

*

Công thức tính độ nhiều năm đường chéo hình lập phương

*

Công thức tính độ lâu năm đường chéo cánh các mặt bên của hình lập phương

*

Công thức tính chu vi hình lập phương

P= 12.a

Trong đó:

S là diện tích hình lập phương.V là thể tích khối lập phương.P là chu vi hình lập phươnga là độ dài các cạnh hình lập phương.D là đường chéo cánh khối lập phương.d là đường chéo các phương diện bên.

Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là khối hình có tất cả 8 đỉnh với 6 mặt rất nhiều là hình vuông vắn bằng nhau, 12 cạnh bao gồm chiều dài bằng nhau.

Hình lập phương cũng là hình khối lục diện vuông, hình hộp chữ nhật có những cạnh bởi nhau, hoặc hình khối phương diện thoi vuông.

Lưu ý:

Đường chéo cánh các mặt bên của khối tất cả độ dài bằng nhau.Đường chéo của hình khối cũng dài bằng nhau.6 mặt phẳng đối xứng bởi nhauCó 12 cạnh bằng nhau

Chúng ta bao gồm hình lập phương gồm độ dài những cạnh là a như sau:

Bài toán về tính chất thể tích khối lập phương

Bài 1: 

Một hình lập phương A có diện tích toàn phần là 384 cm². Hỏi hình lập phương đó hoàn toàn có thể tích bao nhiêu?

Bài giải:

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là: 384 : 6 = 64 cm²

Độ nhiều năm cạnh của hình lập phương là 8cm bởi vì 64 = 8 x 8.

Xem thêm: Quy Đổi Đơn Vị Lít Sang M3 Chi Tiết Nhất, Giải Đáp 1 Lít Bằng Bao Nhiêu M3 Chi Tiết Nhất

Vậy, thể tích của hình lập phương là 8 x 8 x 8 = 5126 cm³

Bài 2: 

Diện tích đáy của một bể kính hình vỏ hộp chữ nhật là 250cm² và bể đang cất nước. Biết rằng nếu cho một khối lập phương bằng kim loại cạnh 10cm vào bể (đáy trên khối lập phương bằng mặt nước) thì khối lập phương vừa vặn ngập trong nước . Hãy tính độ cao mực nước.

Giải:

Tổng thể tích của lượng nước bao gồm trong bể và thể tích khối lập phương là: 250 x 10 = 2500 cm³

Thể tích của khối lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000cm³

Thể tích lượng nước có trong bể là: 2500 – 1000 = 1500cm³

Chiều cao mực nước là: 1500 : 250 = 6cm

Ví dụ 3: Hình lập phương A bao gồm cạnh 4 cm. Hình lập phương B bao gồm cạnh gấp gấp đôi cạnh hình lập phương A. Hỏi thể tích hình lập phương B gấp bao nhiêu lần thể tích hình lập phương A.

Giải:

Cạnh hình lập phương B là:

4 × 2 = 8 (cm)

Thể tích hình lập phương B là:

8 × 8 × 8 = 512 (cm³)

Thể tích hình lập phương A là:

4 × 4 × 4 = 64 (cm³)

Ta có 512 ÷ 64 = 8. Vậy : Thể tích hình lập phương B vội vàng 8 lần thể tích hình lập phương A.

Ví dụ tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương

Ví dụ 1: tín đồ ta làm một cái hộp không có nắp đậy bằng bìa cứng bề ngoài lập phương có cạnh 2,5 dm. Tính diện tích phần bìa dùng để làm hộp.

Giải:

Vì không có nắp đậy nên chỉ có 5 mặt. Vậy diện tích phần bìa dùng để làm hộp là:

Diện tích một mặt của vỏ hộp là:

2,5 × 2, 5 = 6,25 (dm2)

Diện tích bìa yêu cầu dùng để làm hộp là:

6,25 × 5 = 31,25 (dm2)

Đáp số: 31,25dm2.

Ví dụ 2: Có nhì hình lập phương, diện tích toàn phần của hình lập phương trước tiên là 486 cm², diện tích s toàn phần của hình lập phương đồ vật hai là 54 cm². Hỏi:

a, diện tích s toàn phần của hình lập phương trước tiên gấp mấy lần diện tích s toàn phần hình lập phương trang bị hai?

b, Cạnh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần cạnh của hình lập phương sản phẩm hai?

Giải:

a, diện tích toàn phần của hình lập phương trước tiên gấp diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai tần số là:

486 : 54 = 9 (lần)

b, diện tích một phương diện của hình lập phương trước tiên là:

486 : 6 = 81 (cm2)

Vì 81 = 9 x 9 cần cạnh của hình lập phương thứ nhất là 9cm

Diện tích một phương diện của hình lập phương đồ vật hai là:

54 : 6 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 x 3 đề xuất cạnh của hình lập phương trước tiên là 3cm

Cạnh của hình lập phương trước tiên gấp cạnh của hình lập phương trang bị hai tần số là:

9 : 3 = 3 (lần)

Đáp số: a) 9 lần

b) 3 lần

Ví dụ 2: một căn phòng ngoại hình lập phương gồm độ lâu năm cạnh là 7m. Tín đồ ta muốn quét vôi xà nhà và 4 mặt tường của phòng. Bên trên 4 khía cạnh tường tất cả 2 lối đi ra vào mỗi cửa tất cả chiều dài 1,6m với chiều rộng 2,2m với 4 cửa sổ, mỗi cửa gồm chiều dài 1,2m với rộng 1,5m. Tiền thuê quét vôi 1 mét vuông hết 1500 đồng. Hỏi tiền công quét vôi ngôi nhà đó hết bao nhiêu?

Giải:

Diện tích bao bọc của hình lập phương là:

4 x 7 x 7 = 196 (m2)

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

7 x 7 = 49 (m2)

Diện tích một cửa ra vào là:

1,6 x 2,2 = 3,52 (m2)

Diện tích một cửa sổ là:

1,2 x 1,5 = 1,8 (m2)

Diện tích đề xuất sơn (chưa tính những cửa) là:

196 + 49 = 245 (m2)

Diện tích thực tiễn cần tô là:

245 – 3,52 x 2 – 1,8 x 4 = 230,76 (m2)

Số tiền thuê quét vôi là:

230,76 x 1500 = 346140 (đồng)

Đáp số: 346140 đồng


Mong rằng nội dung bài viết này sẽ giúp chúng ta biết thêm kỹ năng và kiến thức về hình lập phương. Bookmark bài viết và mở ra khi bạn cần nhé.

Xem thêm: Ta Còn Thuộc Về Nhau Hợp Âm Ta Còn Thuộc Về Nhau, Ta Còn Thuộc Về Nhau (Hương Tràm)

Ngoài diện tích của hình lập phương, thể tích hình lập phương, chúng ta có thể bài viết liên quan về các công thức tính diện tích, thể tích của các hình khác như hình vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, khối lăng trụ...