Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kỳ 1

     

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 có tưới 50 đề thi học kì 1, gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để ra đề ôn thi cuối học kì 1 cho học viên của mình. Đồng thời, cũng giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, nhằm ôn thi học kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 4 học kỳ 1

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 tất cả đáp án, còn giúp các em luyện giải đề, núm chắc cấu tạo đề thi tương tự như các dạng bài bác tập thường gặp mặt trong đề thi cuối học tập kì 1 để ôn thi tác dụng hơn. Cụ thể mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của soulcake.vn:


Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong số số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong các số sau số nào phân chia hết cho 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc bên dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm 2016 là vắt kỉ sản phẩm bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thiết bị tự từ bé đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Trường đoản cú luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng số tuổi của bà mẹ và nhỏ là 57 tuổi. Người mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tra cứu số bị chia nhỏ tuổi nhất vào phép chia bao gồm thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, cho ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là ráng kỉ máy bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Trường đoản cú luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Tác dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất: có tác dụng đúng từng phần mang lại 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của người mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ xíu nhất là : 20

Số bị chia nhỏ xíu nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( tự câu 1 mang đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 phát âm là:

A. Tư mươi năm nghìn bố trăm mười bảy

B. Tứ lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Tư mươi lăm nghìn tía trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số là 27. Số nhỏ xíu là 19 thì số béo là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên gồm …..

A. Bốn góc nhọn, nhị góc tù cùng hai góc vuông

B. Tư góc nhọn, hai góc tù và một góc vuông

C. Tư góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết đến 2, 3 và 5, những chữ số rất nhiều khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tìm kiếm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong nhì tháng bán được 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được ít hơn tháng vật dụng hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng siêu thị đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số chính là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài bác giải

Tháng sản phẩm công nghệ nhất siêu thị bán được số mét vải là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng máy hai shop bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết để tính và đúng là được tính một nửa số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tư trăm linh nhị nghìn tư trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào nơi chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác Hồ sinh vào năm 1980.Bác hồ sinh vào nạm kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhì số 42 cùng 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2.

Xem thêm: Điều Hoà 18000 Giá Bao Nhiêu ? Tiêu Thụ Bao Nhiêu Điện? Điều Hòa 18000 Btu

tìm x :


Bài 3. Cả nhì lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc bao gồm trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 phát âm là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm bố mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm hai mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn bố trăm tám mươi tứ triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi bốn năm trăm nhị mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tư nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số dưới đây số nào chia hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo sản phẩm công nghệ tự từ bé bỏng đến lớn:

a) Theo vật dụng tự từ bé bỏng đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Giải Toán 12: Bài Tập Toán 12 Trang 100, 101 Sgk Giải Tích 12

b) Theo máy tự từ bự đến bé:..............................................................................................